Aktualności

1. Konfrontacje Teatrów Dzieci i Młodzieży TEATRALNE LUSTRA


W dniach 9 i 10 maja 2012r. w Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Brzesku odbyły się 1. Konfrontacje Teatrów Dzieci i Młodzieży TEATRALNE LUSTRA, zorganizowane przez Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” – Biuro Organizacyjne w Tarnowie, Miejski Ośrodek Kultury oraz Powiatową i Miejską Bibliotekę w Brzesku. Patronat nad tym przedsięwzięciem objęli: Burmistrz Brzeska oraz Starosta Powiatu Brzeskiego.

Konfrontacje Dzieci i Młodzieży – TEATRALNE LUSTRA były spotkaniem   teatrów dziecięcych i młodzieżowych działających w instytucjach kultury, szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych i stowarzyszeniach w Brzesku, Bochni, Dąbrowie Tarnowskiej, Tarnowie oraz miastach i gminach powiatu brzeskiego, bocheńskiego, dąbrowskiego, tarnowskiego.

Celem Konfrontacji była prezentacja dokonań artystycznych teatrów dziecięcych           i młodzieżowych, ukazanie różnorodnych form wypowiedzi teatralnej, doskonalenie warsztatu teatralnego instruktorów i zespołów.

Do rywalizacji przystąpiły 23 zespoły teatralne oceniane przez zespół konsultantów

w składzie :

– dr hab. Ziuta Zającówna – aktorka, reżyser, wykładowca Państwowej Wyższej

Szkoły Teatralnej w Krakowie, dyrektor artystyczny krakowskiego Teatru

Proscenium,

– prof. Edward Dobrzański – wieloletni dziekan Wydziały Aktorskiego i prorektor  

Państwowej Wyższej Szkoły teatralnej w Krakowie,

– Jacek Milczanowski – aktor, reżyser, autor scenariuszy i adaptacji scenicznych,

obecnie współpracujący z niezależnymi grupami teatralnymi i filmowymi.

 

          Po obejrzeniu i wnikliwej ocenie 15 zespołów w kategorii teatrów dziecięcych i 8 w kategorii młodzieżowej przyznano:

w kategorii teatrów dziecięcych:

Nagrodę Zespołowi Teatralnemu DWORZANIE z Centrum Kultury    w Gnojniku  za wyrazistą i sprawnie zrealizowaną inscenizację i pełne ekspresji aktorstwo

 Nagrodę Zespołowi Teatralnemu STONOGA z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzesku  za pogodną opowieść o różnicach pokoleniowych w spektaklu „Starość samotna”

Nagrodę Zespołowi Teatralnemu KAGAMI ze Szkoły Podstawowej nr 3  w Tarnowie za wybitny efekt zespołowej pracy artystycznej w spektaklu Kiedy króla boli ząb

Nagrodę Zespołowi Teatralnemu GALIMATIAS ze Szkoły Podstawowej w Żabnie za adaptację, reżyserię, ruch sceniczny, scenografię, wykreowanie ciekawych postaci ze szczególnym uwzględnieniem Pipi w spektaklu „Szalona Pipi”

Nagrodę Zespołowi TUPTUSIE gr. młodszej ze Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Teatralnych w Tarnowie za jedność stylistyczną i ciekawą kreację zespołową w spektaklu „Nie ma tego złego”

Wyróżnienie I stopnia Zespołowi Teatralnemu i TO i OWO z Centrum Kultury w Gnojniku – świetlica
w Lewniowej za prac
ę nad słowem w spektaklu Księżniczka na ziarnku grochu

Wyróżnienie I stopnia Grupie Teatralnej KRACH ze Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi za podjęcie tematyki współczesnej w konwencji bajki zwierzęcej w spektaklu Leśna przygoda

Wyróżnienie I stopnia Teatrowi Wyobraźni Żarówka z Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie za próbę poszukiwania własnego języka wypowiedzi teatralnej

Wyróżnienie I stopnia Zespołowi TUPTUSIE gr. starszej ze Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Teatralnych w Tarnowie za formę kabaretową

Wyróżnienie II stopnia Zespołowi Teatralnemu WIELOKROPEK z Publicznej Szkoły Podstawowej w Okocimiu

 za scenografię, zespołową pracę i nawiązanie do tradycji chóru antycznego

Wyróżnienie II stopnia Kołu Teatralnemu z Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Brzesku za cenną inicjatywę edukacyjną w spektaklu „Kopciuszek”

Wyróżnienie II stopnia Zespołowi Teatralnemu z Ryglic – Ośrodek Kultury               w Ryglicach za dowcipny scenariusz spektaklu „Ciężki los królewny”

Wyróżnienie II stopnia Zespołowi Teatralnemu STOKROTKI ze Szkoły Podstawowej w Radgoszczy za inscenizację wierszy Juliana Tuwima i Jana Brzechwy

Wyróżnienie II stopnia Zespołowi Teatralnemu JAGA ze Szkoły Podstawowej  w Wojniczu za podjęcie problematyki uzależnienia od komputera w spektaklu „Wzbić się wysoko”

Wyróżnienie II stopnia Zespołowi Teatralnemu WESOŁA GROMADKA   z Publicznej Szkoły Podstawowej w Niedźwiedzy za zespołową pracę w spektaklu „Krawiec niteczka”

Wyróżnienie II stopnia Zespołowi Teatralnemu BAJKOMANIACY ze Szkoły Podstawowej nr 17 w Tarnowie
za pracę zespołową i poruszenie tematyki angelologiczno – społecznej  w spektaklu „Cudnalińscy”

 Wyróżnienie II stopnia Zespołowi Teatralnemu CHICHOTKI z Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna za oryginalną stylizację postaci czarownic w spektaklu „Prawo jazdy”

w kategorii teatrów młodzieżowych:

Wyróżnienie II stopnia Zespołowi Teatralnemu SKRZAT z Gminnego Ośrodek Kultury w Rzepienniku Strzyżewskim za pracę zespołową w spektaklu „Miś czy Krzyś”

Wyróżnienie II stopnia Grupie Teatralnej Dolina RabY z Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Bochni zs. w Łapczycy za próbę poruszenia spraw ostatecznych w spektaklu „Król wschodzącego słońca”

 Wyróżnienie II stopnia Grupie Teatralnej Między Słowami z Gminnego Ośrodka Kultury w Rzepienniku Strzyżewskim za przestawienie w konwencji kabaretu

Wyróżnienie II stopnia Zespołowi Teatralnemu Słomki z Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Bochni zs. w Łapczycy za przedstawienie dotyczące postaw życiowych

Wyróżnienie II stopnia Zespołowi Teatralnemu Nieprawda z Gimnazjum   nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej

za prezentację ciekawej sztuki Krystyny Chołoniewskiej o dialogu baśni ze współczesnością

Wyróżnienie II stopnia Zespołowi Teatralnemu Dąbrowskiego Domu Kultury   z Dąbrowy Tarnowskiej

za kabaretową bufonadę

Nagrodę Główną – DIAMENTOWE LUSTRO dla zespołu teatralnego KAGAMI za spektakl „Kiedy króla boli ząb”

 

Do udziału w spotkaniu finałowym XXVII Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK w Nowym Sączu nominowane zostały zespoły: KAGAMI ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Tarnowie, TUPTUSIE gr. młodsza.

 

Wszystkie zespoły teatralne uczestniczące w Przeglądzie otrzymały nagrody finansowe, okolicznościowe dyplomy oraz słodycze.

 

Nagrody ufundowali:

Małopolskie Centrum Kultury „Sokół”

Powiat Tarnowski

Starostwo Powiatowe w Brzesku

Urząd Miejski w Brzesku

 

Organizatorzy dziękują sponsorom :

– cukierni pp. Stefków,

– piekarni pp. Halików,

– piekarni pp. Winiarskich.

Teatralne lustra :: Brzesko 9-10 maj 2012

Teatralne lustra :: Brzesko 9-10 maj 2012

Teatralne lustra :: Brzesko 9-10 maj 2012

Teatralne lustra :: Brzesko 9-10 maj 2012

Teatralne lustra :: Brzesko 9-10 maj 2012

Teatralne lustra :: Jury

Teatralne lustra :: wręczenie nagródPowiązane artykuły

Back to top button