Aktualności

100 lat Niepodległej – Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Borzęcinie

Nadzwyczajny i uroczysty charakter miały tegoroczne IX Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Borzęcinie. Sposobność ku temu była szczególna i niepowtarzalna. Dokładnie 100 lat temu, 11 listopada 1918 roku, zrodziło się na nowo Państwo Polskie, II Rzeczpospolita, po okresie 123 lat zaborów i próbach wymazania jej z map Europy. Świętując ten niezwykły dzień w Borzęcinie, oprócz tradycyjnych: mszy świętej w intencji Ojczyzny, składania wiązanek kwiatów przed Pomnikiem Poległych i części artystycznej zakończonej wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych dokonano uroczystego poświęcenia Tablic Pamięci, które upamiętniają imiona i nazwiska 250 mieszkańców poległych w walce o wolność Ojczyzny. W uroczystych obchodach tłumnie wzięła udział społeczność gminy Borzęcin i goście. Radośnie świętowano ponad 5 godzin – w końcu taka okazja trafia się raz na 100 lat.

Gminne świętowanie rozpoczęto o godz. 15 w kościele Parafialnym w Borzęcinie Górnym, gdzie mszę świętą odprawił proboszcz parafii, ks. Mikołaj Piec. W swojej homilii przypomniał wysiłek, nie tylko ten zbrojny, jakie ponosiły pokolenia Polaków walczących o niepodległość swojej Ojczyzny. – Nieugięty Naród Polski mówił, że jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam! I wołał: Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie! Do modlitwy dodawał pozytywistyczną pracę organiczną nad rozwojem gospodarczym, upowszechnianiem oświaty, tworzeniem kultury, o której Święty Papież Polak powiedział, że to ona umożliwiła Narodowi Polskiemu przetrwanie i zmartwychwstanie. Proboszcz zwracał także uwagę na trud odbudowy Polski podjęty po 1918 roku i przypomniał o naszych obowiązkach współcześnie, względem kraju i społeczności lokalnej, w której na co dzień żyjemy.

Po Mszy Świętej uczestnicy Obchodów przemaszerowali przed Dom Ludowy w Borzęcinie, gdzie odbyły się dalsze uroczystości. Tu, obok Pomnika Poległych, dokonano uroczystego poświęcenia i odsłonięcia 22 granitowych Tablic Pamięci, upamiętniających mieszkańców Borzęcina i okolic poległych i pomordowanych w latach 1914-1920 oraz 1939-1947, a także Romów rozstrzelanych w borzęcińskim lesie. Monument wykonano nakładem finansowym samorządu gminy z inicjatywy wójta Janusza Kwaśniaka i lokalnego historyka Lucjana Kołodziejskiego. Aktu symbolicznego odsłonięcia dokonało 22 uczniów z miejscowej szkoły. Modląc się o wieczny spokój miejscowych Bohaterów zapalono znicz przed każdą z tablic poświęconej ich pamięci.

Symboliczne bukiety kwiatów przed Pomnikiem Poległych 1939-1945 – jako wyraz hołdu tym wszystkim, którzy walczyli o wolność i niepodległość Polski złożyły delegacje: samorządu gminy Borzęcin, przedstawiciele samorządu wojewódzkiego i powiatu brzeskiego, Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Borzęcinie oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie.

Spotkanie w Domu Ludowym rozpoczęto od chóralnego odśpiewania czterech zwrotek Mazurka Dąbrowskiego przy akompaniamencie Młodzieżowej Orkiestry Crushed Sounds BigBand. Przybyłych na uroczystość przywitał prowadzący spotkanie Piotr Kania, dyrektor ośrodka kultury. Warto podkreślić niespotykaną frekwencję – ludzie z trudem mieścili się, czy to siedząc, czy stojąc w sali imprez borzęcińskiego Domu Ludowego.

Przemawiając do zebranych, wójt Janusz Kwaśniak zwrócił uwagę na fakt, że Niepodległości po 123 latach niewoli nikt nam nie darował. – Naród Polski przebył długą i trudną drogę, podczas której setki tysięcy naszych rodaków poniosło najwyższą ofiarę krwi i życia, wielu znalazło się w więzieniach i innych miejscach zesłania, tysiące zostało zmuszonych do emigracji po kolejnych powstaniach narodowych. 11 listopada 1918 roku to data, którą możemy uznać za ukoronowanie drogi do niepodległości.

Wspomniał również twórców niepodległego państwa: Józefa Piłsudskiego, Wincentego Witosa, Romana Dmowskiego, Ignacego Daszyńskiego, Ignacego Paderewskiego, którzy swoją mądrością, umiejętnościami dyplomatycznymi i walecznością przyczynili się do odrodzenia Polski. Przypomniał słowa Józefa Piłsudskiego – Naczelnika Państwa w latach 1918–1922: – Kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani prawa do przyszłości. Potęga wypływa z tożsamości, ta bierze się z pamięci, naród bez pamięci jest narodem skazanym na porażkę.

Zwrócił uwagę na obowiązki, jakie ciążą na współczesnych Polakach: – Patriotyzm to nie tylko przywiązanie i miłość do Ojczyzny, ale przede wszystkim obowiązek kultywowania tradycji, dziedzictwa, historii i kultury, edukacja i wychowanie młodego pokolenia, praca na rzecz naszych rodzin, społeczności lokalnych i wsi, solidarność i otwartość na potrzeby drugiego człowieka, zaangażowanie w życie społeczne i tworzenie obywatelskich wspólnot, szacunek dla własnego języka, godła i hymnu państwowego, duma z naszej historii i tego, co w naszym kraju piękne i wyjątkowe. To także odważne rozliczanie przeszłości i przyjęcie odpowiedzialności za przyszłość.

Swoją wypowiedź zakończył podziękowaniami dla wszystkich, którzy brali udział w Gminnych Obchodach 100-lecia Odzyskania Niepodległości, a także tych, którzy przyczynili się do ich organizacji. Złożył życzenia radosnego świętowania Jubileuszu i troski o kształt Polski.

Podczas swojego wystąpienia, w imieniu samorządu gminy Borzęcin, przekazał na ręce Lucjana Kołodziejskiego – pasjonata historii regionalnej, nauczyciela historii w miejscowym Zespole Szkolno-Przedszkolnym i autora wykazu nazwisk mieszkańców Gminy Borzęcin, zamieszczonych na Tablicach Pamięci – okolicznościowy grawer w podziękowaniu za zaangażowanie w odkrywanie historii regionalnej.

Głos zabrał także stały uczestnik imprez patriotycznych w Borzęcinie, wicestarosta powiatu brzeskiego Ryszard Ożóg. Przypomniał licznie zebranym młodym osobom, że po II wojnie światowej Święto Niepodległości obchodzono 22 lipca, w rocznicę ogłoszenia komunistycznego Manifestu PKWN. W okresie PRL obchody 11 listopada organizowane były nielegalnie przez środowiska niepodległościowe. Organizatorzy i uczestnicy tych uroczystości często byli represjonowani przez ówczesne władze państwowe. Starosta przypomniał okresy utraty wolności przez Polaków i liczne walki o jej odzyskanie, także po 1945 roku. Życzył zebranym, aby nie sprawdziły się słowa filozofa Georga Hegel’a: „Historia uczy, że ludzkość niczego się z niej nie nauczyła.”

Na scenie Domu Ludowego wystąpiła Młodzieżowa Orkiestra Crushed Sounds BigBand z Porąbki Uszewskiej i zaprezentowała „Kantatę Niepodległościową”. Prawie 50-osobowa grupa muzyków, osób śpiewających i recytatorów wystąpiła w specjalnym programie patriotycznym pt.: „…tylko prawda i pamięć.” Orkiestra przybliżyła historię Polski recytując wiersze oraz śpiewając pieśni traktujące o miłości do ojczyzny. Za swój występ pod wodzą znakomitego dyrygenta Dariusza Swoszowskiego zebrała burzę braw na stojąco od publiczności dopraszającej się kolejnych kompozycji.

Refleksję historyczną nt. „Pamięci Poległych i Pomordowanych z Tablic Pamięci” przedstawił Lucjan Kołodziejski. Przybliżył zebranym sylwetki niektórych Bohaterów uwiecznionych na Tablicach Pamięci. Omówił kilka wątków związanych z lokalną historią w kontekście odzyskania przez Polskę utraconej niepodległości. Wspomniał o wydanej w bieżącym roku publikacji pt. „Borzęcin i okolice w czasie Wielkiej Wojny 1914-1918”, której jest autorem.

Zebrani obejrzeli także spektakl teatralno-muzyczny pt.: „100 lat Niepodległej”. Przedstawienie przygotowane przez uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Górnym pod opieką nauczycielek: Joanny Bodzioch, Beaty Staśko i Anny Ostrowskiej traktowało o losach zwykłej, polskiej rodziny w kontekście wybranych wydarzeń historycznych z lat 1918-2018. To opowiedziane na przestrzeni stu lat dzieje czterech pokoleń rodziny Zawadzkich, a zarazem przypomnienie najważniejszych wydarzeń z najnowszej historii Polski oraz ich wpływu na życie zwykłych ludzi. Widowisko przeplatane śpiewem i tańcem powstało w oparciu o spektakl „Wolność we krwi”. Na zakończenie młodzi artyści w strojach szlacheckich zatańczyli poloneza.

Ostatnim elementem patriotycznego świętowania było wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych przy akompaniamencie Roberta Sowy oraz degustacja żołnierskiej grochówki, przygotowanej przez pracowników GOK Borzęcin.

Organizatorem Gminnych Obchodów byli: Janusz Kwaśniak – Wójt Gminy Borzęcin, Czesław Małek – Przewodniczący Rady Gminy Borzęcin, Parafia pw. Narodzenia NMP w Borzęcinie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Górnym, Stowarzyszenie Muzykalni z Porąbki Uszewskiej oraz Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie.

(pio)

100 lat Niepodległej :: Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Borzęcinie

100 lat Niepodległej :: Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Borzęcinie

100 lat Niepodległej :: Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Borzęcinie

100 lat Niepodległej :: Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Borzęcinie

100 lat Niepodległej :: Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Borzęcinie

100 lat Niepodległej :: Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Borzęcinie

100 lat Niepodległej :: Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Borzęcinie

100 lat Niepodległej :: Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Borzęcinie

100 lat Niepodległej :: Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Borzęcinie

100 lat Niepodległej :: Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Borzęcinie

100 lat Niepodległej :: Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Borzęcinie

Powiązane artykuły

Back to top button