Aktualności

11. edycja Ekoszkoły-Ekoprzedszkola rozstrzygnięta

Podsumowano jedenastą edycję Wojewódzkiego Projektu Ekologicznego Ekoszkoła-Ekoprzedszkole 2019. Do złożonego z pięciu rund konkursu zgłosiło się 79 placówek oświatowych z Małopolski, reprezentujących osiemnaście powiatów regionu: brzeski, dąbrowski, nowotarski, bocheński, wadowicki, tarnowski, nowosądecki, proszowicki, krakowski, oświęcimski, suski, krakowski ziemski, wielicki, gorlicki, limanowski oraz m.in. miasta Kraków, Tarnów oraz Nowy Sącz.

Najlepszymi w swoich kategoriach byli uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Ostrowie (gmina Proszowice, powiat proszowicki), Szkoły Podstawowej im. Stanisława i Jana Potoczków w Rdziostowie (gmina Chełmiec, powiat nowosądecki) oraz Samorządowego Przedszkola nr 33 w Krakowie (gmina Miasto Kraków, powiat krakowski grodzki).

Organizatorzy przedsięwzięcia: Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym. Partner Projektu: Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty.

Patronat honorowy sprawowali: Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, Starosta Powiatu Brzeskiego Andrzej Potępa, Starosta Powiatu Tarnowskiego Roman Łucarz, Wójt Gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak oraz instytucje: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Fundacja Cemex Budujemy Przyszłość oraz Europejskie Centrum Ochrony Środowiska.

Przypomnijmy, że Projekt składał się z pięciu etapów. Cztery z nich adresowano do uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych. Były to: pisemny test wiedzy, film ekologiczny prezentujący modę ekologiczną z surowców wtórnych, prezentacja multimedialna w której szkoły chwaliły się z przebiegu działań ekologicznych na swoim terenie oraz opis zrealizowanego przedsięwzięcia ekologicznego na terenie szkoły, miejscowości w okresie ostatnich dwóch lat. Piątym etapem Projektu, adresowanym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, był plakat o tematyce ekologicznej.

Pierwszą rundę – pisemny test wiedzy – rozstrzygnięto w Borzęcinie. Podsumowanie kolejnych rund miało miejsce w Auli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatura w Tarnowie. Podczas uroczystego spotkania Artur Puciłowski – dyrektor tarnowskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Krakowie zwracał uwagę na konieczność edukacji w zakresie ochrony przyrody już od najmłodszego pokolenia. – Zanieczyszczone powietrze, woda, degradacja środowiska to rzeczywistość. Aby te procesy zatrzymać potrzebne są konkretne działania człowieka. Żeby je wykonać, człowiek musi mieć świadomość i wolę. Działania ekologiczne najlepiej zaszczepić dzieciom, w tym najmłodszym okresie. W przyszłości, jako świadomi obywatele, pełniący różne funkcje i stanowiska będą mogli wdrażać różnego rodzaju działania proekologiczne. Szkoła, przedszkole jako instytucje oświatowe i wychowujące do świadomego korzystania z dobrodziejstw natury mogą te działania w sposób efektywny rozwijać i utrwalać. Ten konkurs wpisuje się idealnie w ramy takich działań.

Dyrektor Puciłowski w imieniu Barbary Nowak – Małopolskiego Kuratora Oświaty podziękował organizatorom za efektywne zorganizowanie jedenastej edycji Projektu, wyrażając przekonanie o konieczności kolejnych jego edycji.

Wyrazy uznania organizatorom i uczestnikom przekazał Maciej Podobiński – wicestarosta brzeski, także zachęcając do kontynuowania konkursu w następnych latach. – Świadomość ekologiczna zarówno wśród osób dorosłych, jak i młodzieży i dzieci – rośnie. Z tego bardzo się cieszę i wiem, jak bardzo jest to istotne. Wyrażam radość, że mogę tu być po raz kolejny, wspierając i współfinansując to przedsięwzięcie z funduszy brzeskiego starostwa.

Uroczystość ubarwił występ grupy dzieci 5 i 6-letnich z Przedszkola Publicznego nr 5 w Tarnowie. Dzieciaki zaprezentowały pantomimę pt. „Sos dla Ziemi”. Przed zebranymi wystąpiły także dzieci z zespołu „Borzęckie Słowiki”. Zebrani obejrzeli film „Ekologiczny pokaz mody”, który zwyciężył w konkursie. Wykonali go nauczyciele i opiekunowie ze Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Ostrowie.

Uczestnicy spotkania mieli także okazję obejrzeć krótką prezentację Patrycji Łabuz-Walczak – kierownika tarnowskiego Oddziału Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, dotyczącą znajomości konkursowych parków: Pienińskiego Parku Narodowego, Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego i Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego.

Nad właściwym przebiegiem całego projektu, na różnych jego etapach, czuwała komisja konkursowa powołana przez Organizatorów w składzie: Piotr Kania – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie, Bożena Nowak – starszy wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Tarnowie, Patrycja Łabuz-Walczak – kierownik tarnowskiego Oddziału Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, główny specjalista ds. ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych, Agnieszka Kuk–Masiuk – przedstawiciel Europejskiego Centrum Ochrony Środowiska, Danuta Liszka – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 24 w Tarnowie, Bernadetta Maguda – wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Tarnowcu, Mieczysława Seruś – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Tarnowcu, Magdalena Latawska-Honkisz – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 14 w Tarnowie, Jolanta Żeleźnik – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 14 w Tarnowie oraz Teresa Przeklasa – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Wojniczu.

Warto zaznaczyć, że podczas III. Międzynarodowego Forum Energetyka, Transport i Środowisko EkoTrendy 2019, jakie miało miejsce w dniach 4-5 czerwca br. w Krakowie, za wieloletnią realizację ponadregionalnego konkursu ekologicznego „EKOSZKOŁA, EKOPRZEDSZKOLE” Gmina Borzęcin została nagrodzona prestiżową Krajową Nagrodą Ekologiczną „EKOJANOSIK – Zielona Wstęga Polski”. Nagrodę w imieniu gminy odebrał wójt Janusz Kwaśniak. W uroczystej gali uczestniczyli ministrowie, posłowie, członkowie Zarządu Województwa Małopolskiego, dyrektorzy centralnych i regionalnych instytucji ochrony środowiska oraz przedsiębiorcy. Organizatorów konkursu reprezentował Piotr Kania, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie.

Przypomnę, że inicjatywa Projektu powstała w szkole w Borzęcinie Dolnym, jednak głównym organizatorem od pierwszych lat był i jest Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie i dyrektor Kania. Za jego pełen poświęcenia wieloletni wkład pracy bardzo serdecznie dziękuję – komentuje Cecylia Czaja pomysłodawczyni Projektu. – Jestem ogromnie wdzięczna wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się w kolejną edycję Wojewódzkiego Projektu Ekologicznego Ekoszkoła, Ekoprzedszkole 2019. Ufam, iż nasz wspólny trud przyniesie piękne owoce poprzez odpowiednią postawę ekologiczną przyszłych pokoleń.

(pio)

11. edycja Ekoszkoły-Ekoprzedszkola :: 2019

11. edycja Ekoszkoły-Ekoprzedszkola :: 2019

11. edycja Ekoszkoły-Ekoprzedszkola :: 2019

11. edycja Ekoszkoły-Ekoprzedszkola :: 2019

11. edycja Ekoszkoły-Ekoprzedszkola :: 2019

11. edycja Ekoszkoły-Ekoprzedszkola :: 2019

11. edycja Ekoszkoły-Ekoprzedszkola :: 2019

Wyniki poszczególnych etapów Wojewódzkiego Projektu Ekologicznego Ekoszkoła-Ekoprzedszkole 2019:

RUNDA I – test wiedzy ekologicznej
Rozstrzygnięta 15 maja br. w Borzęcinie. Tutaj dwuosobowe drużyny uczniowskie miały do napisania test składający się z 30 pytań zamkniętych i otwartych. Pytania dotyczyły wiadomości z ekologii i ochrony przyrody z uwzględnieniem następujących form ochrony przyrody: Pienińskiego Parku Narodowego, Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego i Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego. Rywalizowało 27 zespołów uczniowskich – 9 w kategorii młodszej i 18 w kategorii starszej.
Wyniki:
Kategoria I – klasy IV-VI Szkoły Podstawowej

 • I miejsce – ex aequo Szkoła Podstawowa im. Gen. Sikorskiego w Ropicy Polskiej – 29 pkt.
 • I miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Borzęcinie Górnym – 29 pkt.
 • II miejsce – Szkoła Podstawowa im. Stanisława i Jana Potoczków w Rdziostowie – 27 pkt,
 • III miejsce – ex aequo Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Tarnowie – 26pkt
 • III miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Borzęcinie Dolnym – 26pkt.

 

Kategoria II – klasy VII, VIII szkoły podstawowej i III klasa gimnazjum

 • I miejsce – Szkoła Podstawowa im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Ratułowie – 32 pkt.,
 • II miejsce – ex aequo Publiczna Szkoła Podstawowa z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Borzęcinie Dolnym – 31 pkt.
 • II miejsce – Zespół Szkół Gminnych w Łapczycy – 31 pkt,
 • III miejsce – Niepubliczne Gimnazjum w Ostrowie – 29 pkt.

Runda II – Film ekologiczny

Każda ze zgłoszonych do konkursu szkół przygotowała jeden film pod nazwą „Ekologiczny pokaz mody” przedstawiający pokaz mody ekologicznej z surowców wtórnych.

Komisja oceniała prace pod kątem następujących kryteriów: pomysłowość, jakość i estetyka wykonanych strojów, zgodność tematyczna oraz walory edukacyjne pracy.

Wyniki oceny w kategorii – klasy IV – VI szkoły podstawowej:

 • I miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Nieczajnej Górnej – 30,33pkt.
 • II miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Borzęcinie Górnym – 29pkt.
 • III miejsce – Szkoła Podstawowa im. gen. Sikorskiego w Ropicy Polskiej – 28pkt.

wyróżniono:

 • Szkoła Podstawowa im. Stanisława i Jana Potoczków w Rdziostowie – 26,80pkt
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohaterów Powiśla Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej – 26,80pkt

Wyniki oceny w kategorii II – klasy VII, VIII szkoły podstawowej i III klasa gimnazjum:

 • I miejsce –Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich w Ostrowie – 31,83pkt.
 • II miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Borzęcinie Górnym – 27,5pkt.
 • III miejsce ex aequo – Szkoła Podstawowa im. Marii Kotulskiej w Jodłówce Tuchowskiej – 24,83pkt.
 • III miejsce – Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Stanisława Papczyńskiego w Podegrodziu –24,83pkt.
 • wyróżniono: Zespół Szkolno-Przedszkolny, Publiczna Szkoła Podstawowa w Bielczy – 24,5pkt

               

 

Runda III – Prezentacja multimedialna z przebiegu działań ekologicznych

Każda ze zgłoszonych do konkursu szkół przygotowała prezentację multimedialną z przebiegu działań ekologicznych w swojej szkole, obejmującą wyłącznie ostatnie dwa lata szkolne (2017/2018 i 2018/2019), np. konkurs na wiedzę z zakresu rodzimej fauny i flory, akcje ekologiczne, konkursy i uroczystości o tematyce ekologicznej, konkurs na plakat ekologiczny, wycieczki i zajęcia terenowe, spotkania z ciekawymi ludźmi itp.

Komisja oceniała prace pod kątem następujących kryteriów: różnorodność podejmowanych działań wewnątrzszkolnych, różnorodność podejmowanych działań pozaszkolnych, współpraca z instytucjami pozaszkolnymi, ocena wykonania prezentacji multimedialnej.

Wyniki oceny w kategorii – klasy IV – VI szkoły podstawowej:

 • I miejsce – Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Radłowskiej – 34,67pkt.
 • II miejsce – Szkoła Podstawowa im. Stanisława i Jana Potoczków w Rdziostowie –33,33 pkt.
 • III miejsce – Szkoła Podstawowa im. gen. Sikorskiego w Ropicy Polskiej – 32,33 pkt.
 • wyróżniono: Zespół Szkolno-Przedszkolny, Szkoła Podstawowa w Bielczy – 29,83 pkt

Wyniki oceny w kategorii – klasy VII,VIII szkoły podstawowej i III klasy gimnazjum:

 • I miejsce – Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich w Ostrowie – 38,17 pkt.
 • II miejsce – Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Stanisława Papczyńskiego w Podegrodziu – 33 pkt.
 • III miejsce – Szkoła Podstawowa im. Marii Kotulskiej w Jodłówce Tuchowskiej – 31,67 pkt.
 • wyróżniono: Publiczna Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Mokrzyskach – 29,83 pkt

 

Runda IV – Pisemne sprawozdanie z przedsięwzięcia ekologicznego

Uczestniczące w Projekcie szkoły przygotowały pisemne sprawozdanie z wykonania przedsięwzięcia ekologicznego na terenie swojej szkoły, miejscowości i gminy obejmujące ostatnie dwa lata szkolne –maksymalnie 4 strony. Przykładowe przedsięwzięcia to np. ogród ziołowy, sadzenie drzew lub krzewów, rabaty kwiatowe, ukwiecenie frontu lub wnętrza szkoły, budki dla ptaków, dokarmianie zwierząt wraz z pracownikami lasów, budowa obserwatorium dla zwierząt i inne.

Wymagano, aby sprawozdanie sporządzone było zgodnie z załącznikiem nr 3 do Regulaminu Projektu Ekoszkoła-Ekoprzedszkole 2019 i zawierało kosztorys przedsięwzięcia z uwzględnieniem ewentualnego wkładu pracy własnej szkoły. Maksymalna wartość zadania wynosi 2.000 zł.

Komisja oceniała prace pod kątem następujących kryteriów: wpływ przedsięwzięcia na poszanowanie zasobów przyrody, wpływ przedsięwzięcia na postawy ekologiczne uczniów, zaangażowanie społeczności szkolnej i lokalnej w przedsięwzięcie, ocena ogólna przedsięwzięcia.

Wyniki oceny w kategorii – klasy IV – VI szkoły podstawowej:

 • I miejsce – Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Radłowskiej –21,8pkt
 • II miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Nieczajnej Górnej – 21,2pkt.
 • III miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Borzęcinie Górnym– 20,83pkt.
 • wyróżniono: Szkoła Podstawowa im. Stanisława i Jana Potoczków w Rdziostowie – 20 pkt.

Wyniki oceny w kategorii II – klasy VII,VIII szkoły podstawowej i III klasy gimnazjum:

 • I miejsce – Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich w Ostrowie – 22,8 pkt.
 • II miejsce – Szkoła Podstawowa im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Ratułowie – 22,2 pkt.
 • III miejsce – Szkoła Podstawowa im. Marii Kotulskiej w Jodłówce Tuchowskiej – 21,6 pkt.

 

 

Runda V – Plakat ekologiczny

Każde ze zgłoszonych do konkursu przedszkoli przygotowało jedną pracę plastyczną (w formacie A1 lub A2) pt. „DZIAŁANIA EKOLOGICZNE MOJEGO PRZEDSZKOLA/ ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO”.

Komisja oceniała prace pod kątem następujących kryteriów: świadomość ekologiczna dzieci, współudział dzieci w wykonaniu pracy plastycznej, zgodność tematyczna pracy,        walory edukacyjne pracy, jakość i estetyka wykonanej pracy.

Wyniki oceny prac plastycznych w kategorii „Przedszkola”:

 • I miejsce – Samorządowe Przedszkole nr 33 w Krakowie – 94 pkt.
 • II miejsce – Samorządowy Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 – Przedszkole Nr 2 w Chełmku –93 pkt.
 • III miejsce – ex equo Gminne Przedszkole w Lipinkach – 91 pkt.
 • III miejsce – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bielczy – 91 pkt.

Wyróżniono prace:

 • Publiczne Przedszkole w Szerzynach – 86 pkt.
 • Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Chojniku – 84 pkt.
 • Przedszkole Samorządowe w Radziszowie – 84 pkt.
 • Przedszkole nr 4 w Nowym Targu – 83 pkt.
 • Publiczne Przedszkole w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Borzęcinie Górnym – 81 pkt.
 • Publiczne Przedszkole w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Biesiadkach – 81 pkt.
 • Przedszkole Bajka w Brzesku – 80 pkt.

Powiązane artykuły

Back to top button