Aktualności

Blisko 5 milionów dotacji dla gminy Borzęcin

Blisko 5 milionów złotych dotacji pozyskała gmina Borzęcin w ciągu niespełna trzech miesięcy działalności w ramach budżetu 2013 roku. Kwota 3,35 miliona złotych to środki przyznane przez Ministra Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków powodzi i klęsk żywiołowych, a 1,35 miliona złotych trafi do gminy Borzęcin z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na realizację II etapu programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gminy Borzęcin”. Pozyskane środki finansowe pozwolą na realizację zdecydowanie większego zakresu inwestycji niż zakładano pierwotnie w ramach uchwalonego budżetu gminy.

– To dobry początek roku, który pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin. – Mimo trudnego, kryzysowego również w samorządach roku, udaje nam się pozyskiwać spore środki finansowe ze źródeł zewnętrznych, co ma istotne znaczenie dla podtrzymania dobrej passy inwestycyjnej i motoryki rozwoju gminy. W najbliższych miesiącach spodziewamy się kolejnych wpływów do budżetu, które zwiększą wysokość dochodów gminy.

Przyznana promesa powodziowa trafi na realizację zadania odbudowy drogi „Wał Lewy” w Borzęcinie wraz z zabezpieczeniem powodziowym. Prace prowadzone będą na odcinku 1 515 metrów.

W ramach środków pozyskanych z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wybudowane zostaną 3 kolejne maszty internetu radiowego. Ponadto gmina zakupi 130 zestawów komputerowych, z których 100 zostanie nieodpłatnie przekazane mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym wraz z bezpłatnym dostępem do sieci.

[teks]

Powiązane artykuły

Back to top button