Aktualności

Borzęcin Dolny: Uroczystość oddania do użytku nowego boiska sportowego i nadania imienia Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu

We wtorek, 2 października 2018 roku dokonano poświęcenia i uroczyście oddano do użytku boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Borzęcinie Dolnym. Nowy obiekt sportowy będzie służył nie tylko społeczności szkolnej, ale również zainteresowanym mieszkańcom.

To jedna z najmniejszych szkół w gminie, licząca nieco ponad 50 uczniów. Od dzisiaj, dzięki zrealizowanej inwestycji jej uczniowie mają bezpieczne warunki do uprawiania sportu. Sport zaś to nie tylko troska o tężyznę fizyczną, ale kształtowanie ducha i charakteru – mówił w trakcie otwarcia obiektu Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin. – To zresztą nie koniec inwestycji przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w tej miejscowości. Przed nami kolejne wyzwanie, jakim jest budowa sali gimnastycznej dla tej szkoły – zapowiedział wójt Kwaśniak.

Wybudowany obiekt to boisko wielofunkcyjne o wymiarach 20×40 metrów z funkcjami do gry w piłkę nożną, piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę i w tenisa ziemnego. Koszt zrealizowanych prac zamknął się kwotą ponad 530 tysięcy złotych, w tym dofinansowanie z budżetu województwa małopolskiego w ramach pilotażowego programu „Małopolskie Boiska” w kwocie 194 tysiące 542 złote.

O środki z budżetu województwa małopolskiego starania podjął radny województwa małopolskiego Adam Kwaśniak. – Program „Małopolskie Boiska” został utworzony w tym roku. Po długich przemyśleniach, chcieliśmy coś zrobić dodatkowo dla rozwoju kultury fizycznej i sportu. Poza środkami z Unii Europejskiej dysponujemy również budżetem własnym, i ten program jest właśnie finansowany z budżetu województwa – mówił Adam Kwaśniak.

Na boisko sportowe czekała cała społeczność Borzęcina Dolnego. – Powstało boisko na które szkoła i cała miejscowość czekała wiele lat. To było marzenie dzieci, rodziców, nauczycieli i całej szkoły. Obiekt ten nie tylko pięknie wygląda, ale i będzie służył po to, by rozwijać sprawność fizyczną uczniów i mieszkańców – mówiła Cecylia Czaja dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Borzęcinie Dolnym.

Swojej radości nie kryli sami uczniowie. – Teraz mamy możliwość zagrania w piłkę ręczna, koszykówkę, siatkówkę, tenisa. W życiu nie mieliśmy tu siatki do tenisa i WF stał się o wiele lepszy – mówi Magdalena Płachno uczennica szkoły. – Będzie teraz dużo bezpieczniej – mówi Anna Kiczka z klasy VIII.

Po otwarciu boiska odbyła się uroczysta Msza Święta, której przewodniczył biskup Leszek Leszkiewicz poświęcając nowy sztandar. Następnie uroczyście nadano imię Błogosławionej Karoliny Kózkówny Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu w Borzęcinie Dolnym. Na zakończenie społeczność szkoły zaprezentowała wszystkim zgromadzonym przedstawienie teatralne przybliżając postać patronki.

1 września 2017 roku Rada Gminy Borzęcin połączyła szkołę z przedszkolem i tak powstał Zespół Szkolno-Przedszkolny. Dotąd nasz Zespół nie miał patrona. Błogosławiona Karolina jest patronem bliskim sercu wszystkich, całej społeczności. Świeci wzorem dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W dodatku to nasza sąsiadka zza lasu, z Wał-Rudy – mówiła Cecylia Czaja, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dolnym.

Z wyboru patronki nie kryją radości uczniowie. – Bardzo nam pasuje Błogosławiona Karolina, jako patronka. Można od niej wiele się uczyć. Jak czynić dobrze, jak mieć czas dla każdego, jak pomagać słabszym. Tego samego uczymy się od nauczycieli, od pani dyrektor – mówiła Amanda Pawlik z klasy siódmej.

Uroczystości podsumowała małopolska wicekurator oświaty. – Cieszę się, że mogłam to piękne przedsięwzięcie przeżyć razem z wami. Rzeczywiście potrafiliście oddać to co było najważniejsze w życiu Błogosławionej Karoliny. Dziś jest dobry moment, aby podziękować lokalnej społeczności niedużej szkoły, ale szkoły, która daje świadectwo, że w takiej społeczności można robić piękne, wspaniałe rzeczy i można być przykładem dla tych dużych. Składam podziękowania na ręce pani dyrektor dla Rady Pedagogicznej, że tak pięknie potraficie wychowywać do wartości – mówiła Pani Halina Cimer, małopolski wicekurator oświaty.

Po zakończonych uroczystościach w kościele parafialnym dyrektor Cecylia Czaja oraz proboszcz parafii ksiądz Marek Obrzut zaprosili zebranych na plebanię, gdzie na dostojnych gości czekał wspaniały obiad i poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców wraz z Radą Pedagogiczną i pracownikami Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Borzęcinie Dolnym.

[CC]

Dyrekcja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Borzęcinie Dolnym składa serdecznie podziękowania wszystkim zaangażowanym w przygotowanie oraz biorącym udział w uroczystościach. Szczególne Podziękowania za wybudowanie boiska wielofunkcyjnego kierujemy do Pana Janusza Kwaśniaka, Wójta Gminy Borzęcin, Pana Adama Kwaśniaka, Radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Pana Czesława Czai, Radnego Rady Gminy, a zarazem Sołtysa Borzęcina Dolnego wraz z Radą Sołecką. Serdecznie Dziękujemy współorganizatorom uroczystości za wsparcie, a zwłaszcza Księdzu Prałatowi Markowi Obrzutowi, Proboszczowi Parafii w Borzęcinie Dolnym oraz Panu Piotrowi Kani, Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie.

Swoją obecnością zaszczycili nas zacni goście, którzy przeżyli wraz z nami te piękne chwile, a byli to: Małopolski Wicekurator Oświaty Pani Halina Cimer, Dyrektor Kuratorium Oświaty w Krakowie z Delegaturą w Tarnowie Pan Artur Puciłowski, Ksiądz Biskup Leszek Leszkiewicz, Dziekan Dekanatu Szczepanowskiego Ksiądz Władysław Pasiut, Kustosz Sanktuarium Błogosławionej Karoliny w Zabawie Ksiądz Zbigniew Szostak, Władze Samorządowe oraz Pracownicy Urzędu Gminy Borzęcin, Dyrektorzy Szkół i Instytucji z Borzęcina, Bielczy i Przyborowa, Kapłani z Sąsiednich Miejscowości, Przedstawiciele Sołectwa Borzęcin Dolny i Jagniówka, Sponsorzy, Inwestorzy i Dziennikarze.

 

Wspaniałe przedstawienie teatralne przygotowały Panie: Monika Rogozińska, Grażyna Fudalej i Iwona Mostowy. Podczas prezentacji o Błogosławionej Karolinie zaśpiewały przedszkolaki pod kierunkiem Pani Marioli Barańskiej oraz zespół Borzęckie Słowiki. Wystawę prac plastycznych o patronce przygotowali uczniowie szkoły pod kierunkiem Pani Justyny Czyż. Zdjęcia wykonał Pan Bogdan Białek. Poczęstunek dla gości, pod kierunkiem pani Renaty Małek przygotowały Panie: Renata Kózka, Anna Płachno, Ewelina Kowal, Joanna Knap, Renata Czesak, Anna Pyzik, Aneta Kordek, Paulina Banaś, Jolanta Gzyl, Aleksandra Dębińska, Sylwia Czaja, Maria Gofron, Danuta Radlińska, Teresa Dudek, Natalia Herma oraz Pan Grzegorz Knap. Do przygotowań dołączyła się Rada Pedagogiczna wraz z Pracownikami Administracji Zespołu.

Ogromnym zaangażowaniem przy pracach na podwórku szkolnym wykazali się rodzice pod kierunkiem Przewodniczącej Rady Rodziców Pani Renaty Kózka, a byli to Panowie: Adam Płachno, Krzysztof Pyzik, Jan Kowal, Mirosław Burzawa, Jan Gołas, Tomasz Rzepka oraz Panie: Anna Płachno, Ewelina Kowal, Renata Czesak, Aleksandra Dębińska, Małgorzata Kuczek, Sylwia Czaja.

Za otrzymaną darowiznę dziękujemy Firmie Cemex Polska. Serdeczne Podziękowania za okazaną pomoc składamy Panom: Józefowi Łagosz, Łukaszowi Turaczy, Bolesławowi Kołodziej, Józefowi Musiał, Mirosławowi Tomaszek, Romanowi Rechul, Andrzejowi Gruca, Szczepanowi Pudełko oraz Wszystkim Mieszkańcom Borzęcina Dolnego uczestniczącym w Naszym Święcie.

2 październik 2018 roku zapisał się wielkimi literami w historii Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Borzęcinie Dolnym.

 

Cecylia Czaja

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego

im. Błogosławionej Karoliny Kózkówny

w Borzęcinie Dolnym


Nowy obiekt sportowy :: Borzęcin

Nowy obiekt sportowy :: Borzęcin

Nowy obiekt sportowy :: Borzęcin

Nowy obiekt sportowy :: Borzęcin

Nowy obiekt sportowy :: Borzęcin

Nowy obiekt sportowy :: Borzęcin

Nowy obiekt sportowy :: Borzęcin

Nowy obiekt sportowy :: Borzęcin

Nowy obiekt sportowy :: Borzęcin

Nowy obiekt sportowy :: Borzęcin

Nowy obiekt sportowy :: Borzęcin

Powiązane artykuły

Zobacz także
Close
Back to top button