Aktualności

Borzęcin. Dom Ludowy w remoncie

Rozpoczęły się prace budowlane związane z remontem budynku Domu Ludowego, siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie. Zadanie jest częścią projektu realizowanego z budżetu gminy Borzęcin przy wsparciu dwóch programów unijnych w ramach PROW na lata 2014-2020. Roboty wykona Zakład Remontowo-Budowlany Budolex – Stanisław Oleksy z siedzibą w Ujanowicach. Wartość umowna zaplanowanych robót zamyka się kwotą 1 139 913,24 zł brutto, przy czym wsparcie ze środków Unii Europejskiej stanowi 600 247 zł, a wkład własny budżetu gminy Borzęcin 539 666,24 zł. Termin realizacji zadania to marzec 2021 roku. – Ofertę, jako najkorzystniejszą i spełniającą wszystkie wymagania, wybrano spośród czterech, jakie wpłynęły w drugim już postępowaniu, przeprowadzonym w tym zakresie – informuje Piotr Kania, dyrektor GOK w Borzęcinie. – Pierwszy przetarg, ogłoszony jeszcze w lipcu musieliśmy unieważnić, ponieważ złożone oferty przewyższały kwotę, jaką przeznaczono w budżecie na sfinansowanie zamówienia.

Dom Ludowy w Borzęcinie to jeden z najczęściej używanych obiektów przez mieszkańców gminy. Mieści się tu siedziba Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej. Odbywają się w nim nie tylko imprezy organizowane przez GOK, bibliotekę, przedszkole czy szkołę, ale też np. spotkania okolicznościowe seniorów, próby ZPiT „Borzęcanie”, zebrania i szkolenia, sesje rady gminy czy imprezy prywatne mieszkańców.

Lista zadań remontowych przewidzianych do wykonania jest długa. Najpilniejszy jest remont dachu, który w kilku miejscach przecieka. Ponadto, w obrębie sali imprez zaplanowano m.in. wymianę systemu klimatyzacji, gruntownej renowacji poddany zostanie parkiet, przebudowana instalacja elektryczna. Zadanie przewiduje również adaptację akustyczną sali imprez, malowanie, modernizację okna scenicznego, systemu rolet okiennych oraz wydzielenie zaplecza. Zaplanowano także remont głównych schodów wejściowych, prace przy nawierzchni placu zewnętrznego i nawierzchni rampy oraz wymianę opraw oświetlenia zewnętrznego. Remontu doczeka się także sala zlokalizowana na I piętrze budynku z balkonem włącznie. Zakupiony zostanie ponadto mobilny system do streamingu i rejestracji wydarzeń z możliwością transmisji do internetu.

Do tej pory w ramach wspomnianych projektów udało się doposażyć GOK w system monitoringu z promiennikami podczerwieni oraz sprzęt elektroniczny potrzebny w pracy instytucji (serwer plików, komputery, drukarki, sprzęt fotograficzny). – Ponadto w grudniu odbierzemy zamówione już 8 kompletów strojów ludowych dziewczęcych i 8 chłopięcych oraz buty dla młodszej grupy ZPIT „Borzęcanie”. Na początku 2021 roku w ramach odrębnego postępowania przetargowego modernizacji doczeka się też kuchnia i pomieszczenia pomocnicze, głównie poprzez zakup profesjonalnego sprzęt gastronomicznego i poprawiającego komunikację. W planach również zakup mobilnego wyposażenia scenicznego – oświetlenia, nagłośnienia. Mamy tylko nadzieję, że Covid-19 trochę „odpuści” i pozwoli nam po wszystkich remontach wrócić do realizacji zadań z zakresu szeroko pojętej kultury – mówi Piotr Kania.

Zadanie realizowane jest przez Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie z budżetu gminy, przy wsparciu środków pochodzących z dwóch źródeł zewnętrznych, tj.: działania 7.4.1.1 „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” realizowanego za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” realizowanego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania – Stowarzyszenie „Kwartet Na Przedgórzu”. Łączna wartość obu projektów to kwota 1 367 146,32 zł.

(h)

Powiązane artykuły

Back to top button