Aktualności

Borzęcin najwyżej w regionie w „Złotej Setce” Rankingu Rzeczpospolitej

Na najwyższym miejscu w regionie tarnowskim, 17 miejscu w Polsce, trzecim po Zabierzowie i Zielonkach w Małopolsce na 1 571 gmin wiejskich w kraju sklasyfikował gminę Borzęcin dziennik Rzeczpospolita w rankingu samorządów 2012. Zwyciężyła gmina Stepnica z województwa zachodniopomorskiego. Wyniki ogłoszono oficjalnie na spotkaniu w redakcji „Rzeczpospolitej” w dniu 16 lipca br. Bazując na danych Ministerstwa Finansów gminie przyznano jedną z najwyższych punktacji za sytuację finansową i zarządzanie w Polsce. W kategorii gmin wiejskich w „Złotej Setce” samorządów z regionu tarnowskiego (byłe województwo tarnowskie) znaleźli się: Łapanów – 40 miejsce, Szczurowa – 50 miejsce, Wierzchosławice – 62 miejsce, Gnojnik – 71 miejsce i Trzciana – 75. W kategorii gmin miejskich i miejsko – wiejskich, na 843 gminy w kraju wysoko sklasyfikowane zostały Dobczyce, Niepołomice, Myślenice i Zator z Małopolski – odpowiednio 3,5,11,12 miejsce. Z gmin regionu tarnowskiego na 91 miejscu sklasyfikowana została Dąbrowa Tarnowska, a na 97 Żabno. Zwyciężył Kołobrzeg. Z miast na prawach powiatu, na 65 miast w Polsce Tarnów zajął 33 miejsce. Tutaj niekwestionowanym liderem okazał się Gdańsk, który wyprzedził Poznań i Sopot.

Jak pisze dziennik Rzeczpospolita, w rankingu uhonorowano gminy i miasta, które najbardziej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia w Polsce, a jednocześnie zachowują reguły odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego. Sam ranking przeprowadzono w dwóch etapach. W pierwszym wybrano miasta i gminy, które w najlepszy sposób zarządzały swoimi finansami w latach 2008 – 2011 i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały. Wzięto pod uwagę dane pochodzące z Ministerstwa Finansów i dotyczące wszystkich samorządów w Polsce mieszczących się w wyodrębnionych kategoriach: miasta na prawach powiatu, pozostałe gminy miejskie i miejsko-wiejskie, gminy wiejskie.

Aby wybrać samorządy do drugiego etapu, punktowano: dynamikę wzrostu wydatków majątkowych (pomniejszonych o środki unijne) w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2008–2011, wartość środków unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, które w latach 2009–2011 wpłynęły na rachunek budżetu gminy/miasta, zadłużenie samorządu w stosunku do dochodów w latach 2008–2011, nadwyżkę operacyjną w stosunku do dochodów w latach 2008–2011, dynamikę wzrostu dochodów własnych w latach 2008 – 2011, relację nakładów inwestycyjnych do przyrostu zadłużenia w latach 2008–2011, dynamikę wzrostu wydatków ogółem na jednego mieszkańca w wybranych działach w poszczególnych latach 2008–2011: transport i łączność, ochrona środowiska.

Po zakończeniu pierwszego etapu wyłoniono listę samorządów, których finanse najlepiej odpowiadały przyjętym przez kapitułę kryterium. Na tej podstawie dokonano wyboru 564 samorządów, które zostały zakwalifikowane do drugiego etapu. W tym gronie znalazły się 64 miasta na prawach powiatu, 250 pozostałych miast i gmin miejsko-wiejskich oraz 250 gmin wiejskich. Do tych gmin wysłano ankiety składające się z 16 pytań.

Pytano między innymi: o udział wydatków na realizację kontraktów z organizacjami pozarządowymi w wydatkach ogółem w latach 2008–2011, o liczbę złożonych wniosków o dofinansowanie organizacji pozarządowych w latach 2008–2011, o wydatki mieszkaniowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2008 –2011, o wyniki testu szóstoklasistów oraz gimnazjalistów w 2011 i 2012 roku, o liczbę nowych podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy w latach 2008–2011 w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, czy urząd funkcjonuje w oparciu o jedną z metod/narzędzi wsparcia zarządzania: CAF, EFQM, ISO, PRI, o udział wydatków na promocję gminy w wydatkach ogółem w latach 2010–2011, czy sprawozdanie finansowe było badane przez niezależnego biegłego rewidenta, o współpracę z jednostkami pomocniczymi, o wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, o inicjatywy w ramach PPP, czy gmina powołała i/lub należy do związków komunalnych lub lokalnych stowarzyszeń stworzonych w celu rozwiązywania lokalnych/regionalnych problemów, o plany zagospodarowania przestrzennego i o pozwolenia na budowę wydane na podstawie decyzji administracyjnych o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Wójt gminy Borzęcin, Janusz Kwaśniak nie ukrywa swojego zadowolenia z ogłoszonych wyników. Jak mówi, stanowią one poświadczenie dotychczasowych notowań i rankingów.

– Gmina Borzęcin dynamicznie się rozwija, co potwierdzają dane i wyniki ekonomiczne z ostatnich lat. Cieszę się z zajętego miejsca w rankingu Rzeczpospolitej tym bardziej, że bazuje on na obiektywnych danych statystycznych Ministerstwa Finansów, a wyniki rankingu w przeważającej mierze są efektem wyliczeń matematycznych, a nie uznaniowych. Myślę, że w następnych latach będzie tylko lepiej – komentuje wójt Kwaśniak.

Ranking Samorządów Rzeczpospolitej jest najstarszym i najbardziej prestiżowym rankingiem w Polsce. Przyjęta metoda niezwykle szerokiej oceny działania samorządów, jak również profesjonalny skład kapituły sprawia, że ranking ten jest najbardziej wiarygodnym rankingiem samorządowym w kraju.

W tym roku w skład kapituły weszli: prof. Jerzy Buzek – poseł Parlamentu Europejskiego i jego przewodniczący (2009-2012), premier RP (1997-2001), prof. dr hab. Michał Kulesza – współtwórca reformy samorządowej w Polsce, Andrzej Porawski – dyrektor biura Związku Miast Polskich, sekretarz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Dariusz Daniluk – prezes Banku Gospodarstwa Krajowego, Adam Kowalewski – prezes rady nadzorczej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Paweł Tomczak – dyrektor biura Związku Gmin Wiejskich RP, Hanna Majszczyk – podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Piotr Zygadło – wicedyrektor departamentu koordynacji wdrażania funduszy unii europejskiej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i Anna Cieślak – Wróblewska, dziennikarka działu ekonomicznego Rzeczpospolitej.

17 miejsce  :: w Polsce

17 miejsce  :: w Polsce

17 miejsce  :: w Polsce

17 miejsce  :: w Polsce

 

 

 

 

 

 

Powiązane artykuły

Back to top button