Aktualności

BRZESKA LIGA SZACHOWA – edycja I

Organizatorzy: Urząd Miejski w Brzesku, MOK Brzesko

Miejsce gry: Szkoły na terenie gminy Brzesko, RCKiB lub GOSiR Mokrzyska

Celem ligi szachowej jest:

– popularyzowanie królewskiej gry w szachy wśród mieszkańców gminy Brzesko – dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych poprzez cykliczne, comiesięczne (kilka razy w roku) rozgrywki szachowe;

– integrowanie różnych grup wiekowych przy szachownicy;

– integrowanie środowiska szachowego regionu brzeskiego;

– propozycja twórczego spędzania wolnego czasu.

Terminy kolejnych turniejów oraz miejsce:

1 turniej – wiosenny (GOSiR w Mokrzyskach) – 25 marca 2023

2 turniej – z okazji Dnia Dziecka (SP w Okocimiu) – 3 czerwca 2023

3 turniej – pożegnanie lata (SP w Jasieniu) – 23 września 2023

4 turniej – jesienny (RCKiB Brzesko) 28 października 2023

5 turniej – mikołajkowy (SP w Porębie Spytkowskiej), zakończenie i podsumowanie I edycji Brzeskiej Ligi Szachowej 9 grudnia 2023

Punkty zdobyte w kolejnych turniejach są sumowane. Zwycięzcą cyklu w każdej grupie zostaje zawodnik, który uzyskał największą sumę punktów, przy czym należy brać udział w co najmniej 2 turniejach.

Zawody będą rozgrywane w dwóch grupach:

Gr. A – zawodnicy urodzeni w 2007 i starsi – open

Gr. B – zawodnicy urodzeni w latach 2008 i młodsi – szkoła podstawowa

W zależności od zainteresowania, będą wyodrębnione inne klasyfikacje, np. kobiet lub młodszych zawodników, seniorów.

Nagrody:

Puchary, nagrody i dyplomy dla zwycięzców oraz upominki i dyplomy dla wszystkich zawodników.

System rozgrywek i tempo gry każdego turnieju:

System szwajcarski: 5-7 rund.

Tempo gry: 10 minut + 5 sekund na ruch dla zawodnika.

Potwierdzenie przybycia: 8.45. Początek turnieju: 9.00, zakończenie ok. 13.00.

Zgłoszenia przyjmuje:

Mariusz Klimczak, tel. kom. 793-291-277 (sms),

e-mail: brzeskaligaszachowa@gmail.com lub www.chessarbiter.com

Zgłoszenia do 2 dni przed turniejem. Liczba miejsc ograniczona do 50. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Opiekę na turnieju nad zawodnikami niepełnoletnimi sprawują rodzice (prawni opiekunowie).

ZAPRASZAMY

Powiązane artykuły

Back to top button