Aktualności

Brzeska Policja podsumowała rok

Szef brzeskiej jednostki dokonał oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu brzeskiego za miniony rok. Wyniki pracy policjantów w zakresie wykrywalności ogólnej, przestępstw kryminalnych i gospodarczych są bardzo wysokie i plasują komendę w „czołówce” jednostek województwa małopolskiego. Komendant Powiatowy Roman Gurgul jest dumny ze swojej jednostki, podkreślając iż jest to efekt wytężonej pracy policjantów oraz współpracy z lokalnym samorządem.

Policja brzeska liczy 143 pracowników etatowych.

Brzescy funkcjonariusze prowadzili liczne akcje prewencyjne pn. Ćwiczenia sztabowe „NARKOMAN 2013” z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej oraz Szpitalem Powiatowym w Brzesku.

Zabezpieczali mecze I Ligi i Ekstraklasy, mecze na stadionie brzeskim (również te o podwyższonym stopniu ryzyka), a także imprezy masowe w Brzesku i Dębnie.

Współpracują ze szkołami i organizacjami walczącymi z alkoholizmem i narkomanią. Dzieci ze szkól zaznajamiają z bezpieczeństwem na drodze, przepisami, zagrożeniami płynącymi z internetu, efektami agresji i przemocy. Uczestniczą w debatach społecznych.

W 2013 roku ujawniono 13 132 wykroczeń, z czego:

  • 9 030 wykroczeń zakończonych nałożeniem mandatu karnego
  • 1 417 wykroczeń zakończonych skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu
  • 625 wykroczeń, w których odstąpiono od skierowania wniosku o ukaranie
  • 2 044 wykroczeń zakończonych zastosowaniem środków oddziaływania pozakarnego

Najwięcej wykroczeń (z wyłączeniem wykroczeń w zakresie ruchu drogowego) odnotowano w kategoriach:

  • 525 wykroczeń przeciwko przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
  • 521 wykroczeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu
  • 266 wykroczeń przeciwko obyczajności publicznej
  • 315 wykroczeń przeciwko mieniu (kradzież)

Odnotowano spadek wypadków drogowych o 18% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Policja interweniowała 145 razy, najczęściej w Brzesku. Zabitych zostało 12 osób a rannych 207. W przypadku kolizji odnotowano blisko 16 % spadek do roku ubiegłego. Najwięcej kolizji drogowych w Powiecie Brzeskim zdarza się w poniedziałki popołudniu z winy kierujących, coraz częściej nietrzeźwych. Niestety ten ostatni wskaźnik rośnie.

Najwięcej wypadków drogowych w Brzesku jest na ulicy Głowackiego, Solskiego, Mickiewicza i Kościuszki.

Wskaźnik wykrywalności przestępstw w 2013 r. wyniósł 85,7, co uplasowało brzeską Komendę na I miejscu w Małopolsce. Najwięcej było kradzieży, następnie uszkodzeń rzeczy i rozbojów.

Spadła też liczba przestępstw narkotykowych i uczestnictwa w nich nieletnich. W kwietniu ub. roku policjanci rozpracowali grupę osób sprzedających oraz posiadających środki odurzające w postaci amfetaminy i marihuany. Policjanci ustalili 19 osób zamieszanych w ten proceder. Funkcjonariusze udowodnili im popełnienie łącznie 878 czynów z Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii. Do przestępstw dochodziło na przełomie 2012 / 2013 roku na terenie Brzeska i okolic. W sprawie zatrzymano 5 osób, a wobec 3 z nich sąd zastosował dozory policyjne oraz zakazy opuszczania kraju.

Powiązane artykuły

Back to top button