Aktualności

Budowa parkingu przy dworcu PKP w Brzesku

Mija sześć lat od czasu, gdy wspólnym staraniem władz gminy i dyrekcji PKP zrewitalizowano dworzec kolejowy w Brzesku. Jest to znakomita wizytówka miasta, choć sen z oczu samorządowcom spędzał brak dużego przydworcowego parkingu dla samochodów. Dwa lata trwały pertraktacje z właścicielem terenu czyli dyrekcją PKP oraz właścicielem usadowionego tam złomowiska w sprawie przejęcia gruntu pod parking. W wyniku porozumienia gmina przejęła bezpłatnie teren, a w ubiegłym roku wykonano, za 44 tysiące złotych, dokumentację projektową. Według kosztorysu inwestorskiego koszt budowy parkingu wyniesie około 1,2 miliona złotych, gmina przygotowała wniosek o pozyskanie dotacji na ten cel z funduszy unijnych.
Proces przygotowania inwestycji i uzyskanie pozwolenia na budowę był czasochłonny z uwagi na długotrwałą procedurę przejęcia gruntów od PKP i trwające uzgodnienia. Budowa planowana jest na terenie zamkniętym i wszystkie pozwolenia wydawane są przez wojewodę. Ponadto konieczne było uzyskanie zgody na odstępstwo od warunków usytuowania budynków i budowli na terenach kolejowych zamkniętych. Pozwolenie na budowę uzyskaliśmy w marcu i jest ono już prawomocne – tłumaczy kierownik referatu budownictwa i inwestycji komunalnych, Antoni Staszczyk.
Planowany parking zaprojektowany został na 158 miejsc postojowych, w tym siedem dla osób niepełnosprawnych. Łączna powierzchnia użytkowa wynosić będzie ponad 4,5 tysiąca metrów kwadratowych. Nawierzchnia parkingu i dróg dojazdowych wykonana zostanie z betonu asfaltowego. Teren parkingu będzie odwodniony, oświetlony, zamontowany na nim zostanie monitoring.

Powiązane artykuły

Back to top button