Aktualności

Budynek Urzędu Gminy zostanie gruntownie zmodernizowany

Generalny remont czeka budynek Urzędu Gminy w Borzęcinie. W dniu 26 lipca br. w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie podpisano umowy na dofinansowanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w ramach poddziałania 4.3.2 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Projekt przewiduje termomodernizację ścian i stropu, wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie pokrycia dachu, przebudowę instalacji centralnego ogrzewania, modernizację kotłowni w oparciu o gazową absorpcyjną pompę ciepła, montaż instalacji fotowoltaicznej PV oraz wymianę oświetlenia na LED – przybliża Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin. – Dzięki realizacji zadania znacznemu obniżeniu ulegną koszty utrzymania obiektu, a miejsce zyska nowy, estetyczny wygląd.

Całkowita wartość inwestycji według kosztorysu inwestorskiego zamyka się kwotą 1 206 858,47 złotych, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniesie 546 741,75 złotych.

Przypomnijmy, że projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin: Borzęcin, Szczucin, Szczurowa oraz Wietrzychowice” został złożony w partnerstwie czterech gmin, a jego całkowita wartość zamyka się kwotą 11 167 103,12 złotych przy zakładanym maksymalnym dofinansowaniu w wysokości 5 360 297,88 złotych.

Budynek Urzędu Gminy w Borzęcinie jest ostatnim wymagającym termomodernizacji, czynnym obiektem użyteczności publicznej w gminie Borzęcin. Inwestycja zostanie zrealizowana w 2018 roku.

Powiązane artykuły

Back to top button