Aktualności

By leczyć jak najszybciej

Wrasta liczba dzieci, które rodzą się z wadami wrodzonymi. To jeden z efektów późniejszego podejmowania decyzji o posiadaniu potomstwa. Współczesna narzędzia diagnostyczne sprawiają, że już w łonie matki możliwe jest wykrycie zdecydowanej większości wad płodu. Umożliwia to leczenie nienarodzonego jeszcze dziecka. Program bezpłatnych badań prenatalnych, dotychczas realizowany w Krakowie i Rzeszowie, będzie niebawem dostępny także w regionie tarnowskim. Centrum Zdrowia Tuchów zawarło właśnie kontrakt na ich wykonywanie z Narodowym Funduszem Zdrowia. Mieszkanki regionu będą mogły korzystać z takiej możliwości od lipca.

Program pozwoli mamom zapewnić spokój podczas ciąży oraz ewentualnie plan leczenia w sytuacji, kiedy okaże się ono niezbędne. Ryzyko wystąpienia patologii płodu rośnie powyżej 35. roku życia matki. Ponadto przeprowadzenia badań prenatalnych jest szczególnie zalecane kobietom w sytuacji, gdy w rodzinie były choroby genetyczne lub jeśli poprzednie dziecko urodziło się z wadą. Warunkiem wykonania takiej diagnostyki jest skierowanie, wystawione przez lekarza prowadzącego ciążę.

W 97 procentach badania prenatalne pozwalają postawić wczesną diagnozę, a w wielu przypadkach zacząć leczenie w łonie matki. Część wad rozwojowych można bowiem z powodzeniem korygować operacyjnie. W innych sytuacjach możliwe jest przygotowanie się do porodu w ośrodku, w którym będzie możliwe rozpoczęcie leczenia natychmiast po porodzie.

Badanie ultrasonograficzne między 11. a 14. tygodniem ciąży pozwala na ocenę wczesnej anatomii dziecka. Wyliczane jest ryzyko chorób genetycznych, a jeśli to konieczne, mama dostaje skierowanie na dodatkowe badania. USG w okresie od 18. do 22. tygodnia ciąży pozwala ocenić jak rozwija się mózg, kości czaszki, kończyny i organy wewnętrze dziecka. W okresie od 30. 32. tygodnia diagnostyka pozwala na ocenę ogólnego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem ośrodkowego układu nerwowego.

Współczesna diagnostyka prenatalna opiera się na analizie badań biochemicznych i niezwykle starannie przeprowadzonej diagnostyce USG. Podczas tej ostatniej lekarz może oceniać poprawność reakcji na bodźce zewnętrzne i obserwować poprawność pracy niektórych organów. Badania są bezpieczne dla dziecka i dla matki. Według opinii specjalistów ultrasonografia nie ma negatywnego wpływu na zdrowie dziecka, na wagę urodzeniową noworodków ani na wady nienarodzonych dzieci.

Powiązane artykuły

Back to top button