Aktualności

Być strażakiem to wciąż niezwykłe wyzwanie. W gminie Borzęcin świętowano Dzień Strażaka

31 maja br. strażacy ochotnicy z terenu gminy Borzęcin uroczyście świętowali Gminny Dzień Strażaka, który w tym roku połączono z Gminnym Dniem Dziecka. Tradycja organizacji obchodów podtrzymywana jest w gminie przez Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Borzęcinie od kilku lat. Tym razem gospodarzem uroczystości byli druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Łękach. Oprócz możliwości prezentacji sprzętu pożarniczego i samych jednostek, strażackie święto było okazją do podsumowań dorobku druhów w gminie Borzęcin. Nie mogło zabraknąć podziękowań i życzeń, które płynęły z ust gości i uczestników uroczystości, a także słów podsumowujących pracę strażaków.

Być strażakiem to wciąż niezwykłe wyzwanie. To zaszczyt i obowiązek. To bezinteresowna służba innym, ciągła praca nad sobą i doskonalenie własnych umiejętności.(…) Ale czy może być coś piękniejszego w życiu człowieka niż poświęcenie się drugiemu człowiekowi, oddanie i troska o jego bezpieczeństwo? A właśnie takie idee przyświecają strażakom, czerpane wprost od ich patrona św. Floriana – pytał retorycznie prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Borzęcinie, a zarazem wójt gminy Borzęcin, Janusz Kwaśniak.

Obchody rozpoczęły się zbiórką strażaków, reprezentujących jednostki z borzęcińskiej gminy: OSP w Bielczy, OSP w Borzęcinie Dolnym, OSP w Jagniówce, OSP w Borzęcinie Górnym, OSP w Przyborowie i OSP w Łękach. Następnie – w uroczystym szyku – wszyscy przemaszerowali na stadion sportowy w Łękach, gdzie odbywały się główne uroczystości. Paradę uświetniała orkiestra dęta z Uścia Solnego pod przewodnictwem Kazimierza Różyckiego, za nią podążały poczty sztandarowe, pododdziały Ochotniczych Straży Pożarnych oraz zaproszeni goście. Wśród nich znaleźli się: Ryszard Ożóg – wicestarosta powiatu brzeskiego, starszy brygadier Dariusz Pęcak – komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku, druh Marian Zalewski – prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Brzesku z zarazem wójt gminy Szczurowa, Janusz Kwaśniak – prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Borzęcinie, a zarazem wójt gminy Borzęcin, Czesław Małek – przewodniczący Rady Gminy Borzęcin, ksiądz prałat Władysław Pasiut – dziekan Dekanatu Szczepanowskiego, druh Grzegorz Małek – komendant Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Borzęcinie, Tadeusz Żurek – zastępca wójta gminy Borzęcin i Anna Koczwara – sołtys wsi Łęki.

Podczas mszy świętej odprawionej w intencji druhów ksiądz Władysław Pasiut zwracał uwagę na powołanie wszystkich do świętości. – Wzorem życia naszego papieża Jana Pawła II to powołanie musimy odczytywać w konkretnej rzeczywistości naszego codziennego życia, naszej codziennej służby, także tej drugiemu człowiekowi. (…) Pamiętajcie jednak, że strażak nie może mieć lęku zarówno w czasie gaszenia pożaru, w strugach rwącej wody, ale także w wyznawaniu wiary.

Dziękował także za wielkie zaangażowanie dla drugiego człowieka, dla społeczności lokalnej i Kościoła.

Drodzy druhowie wasza postać to nie tylko mundur, wypinanie piersi do odznaczeń, wypolerowane buty do defilady, ale to zaufanie, którym darzą was inni licząc na was. (…) Pamiętamy wciąż poruszające obrazy z wielu miejsc Polski, ale i tu z naszego terenu, które dotknięte zostały przed czteroma laty powodzią, czy też przez tegoroczne podtopienia. Wszędzie tam ze swoją fachową pomocą, odwagą i poświęceniem spieszyli strażacy niosący pomoc ludziom znajdującym się w dramatycznych sytuacjach, by ratować ludzkie życie i nieść pomoc tym, którzy jej wówczas najbardziej potrzebowali. Tych oddanych ludzi znamy nie tylko z ekranów telewizorów. Tak wspaniałych ludzi mamy tutaj na miejscu.

Ksiądz dziekan złożył także druhom życzenia wytrwałości w postanowieniu służby drugiemu człowiekowi, polecając wszystkich opiece świętych Floriana i Jana Pawła II.

Po mszy świętej dowódca uroczystości druh Krzysztof Wojas złożył meldunek prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Brzesku, druhowi Marianowi Zalewskiemu. Następnie uroczyście podniesiona została flaga państwowa na maszt i odśpiewano hymn państwowy.

Po zakończeniu ceremoniału głos zabrał prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Borzęcinie, a zarazem wójt gminy Borzecin, Janusz Kwaśniak. – Dzisiejszy dzień, to okazja do podsumowań dorobku jednostek w gminie Borzęcin, gdzie w zdecydowanej mierze tradycja kroczy w przyszłość wraz z nowoczesnością, gdzie powstają drużyny młodzieżowe dziewcząt i chłopców, gdzie społeczna służba łączy pokolenia, gdzie oddawane są do użytku nowe i remontowane dotychczasowe obiekty strażnic, gdzie nie brakuje środków finansowych na niezbędny sprzęt.

Wójt podkreślił, że samorząd gminy Borzęcin z pełnym zaangażowaniem wspiera druhów ochotników. Przypomniał, że w bieżącej kadencji samorządu na ochotnicze straże pożarne wydatkowano z budżetu gminy kilka milionów złotych. Dzięki środkom własnym, jak i ze źródeł zewnętrznych, gruntownie przebudowano remizę OSP w Przyborowie, do jednostki OSP w Borzęcinie Górnym trafił nowy ratowniczo – gaśniczy wóz bojowy Mercedes-Benz ATAGO 1429 AF, a setki tysięcy złotych wydatkowano na doposażenie jednostek w sprzęt bojowy oraz środki ochrony osobistej strażaka. Przypomniał także zebranym, że działania inwestycyjne prowadzono także w Łękach. – W roku 2013 wykonano termomodernizację ścian i stropów wraz z elewacją, malowanie dachu, wymianę orynnowania oraz wymianę stolarki drzwiowej i parapetów. W bieżącej kadencji zrealizowano również wymianę okien oraz wykonano kompleksowe prace remontowe wewnątrz budynku.

Podsumował także stan wyposażenia jednostek OSP, który z roku na rok jest coraz lepszy. – W sześciu jednostkach na wyposażeniu znajduje się 11 wozów bojowych: 1 ciężki, 5 średnich i 5 lekkich. Jednostki posiadają nowoczesne motopompy, z czego 10 sztuk to motopompy szlamowe, 6 – pływające, 2 – pompy elektryczne, 7 agregatów prądotwórczych, 6 aparatów tlenowych, 3 zestawy narzędzi ratowniczych, zestaw hydrauliczny i walizkę medyczną, 11 pił, w tym do drewna i betonu, kombinezony gumowe i specjalne m.in. na szerszenie, radiostacje stacjonarne, przenośne i samochodowe. W każdej jednostce na terenie gminy funkcjonuje system selektywnego wywoływania. Strażacy są odpowiednio umundurowani i wyposażeni.

Na koniec złożył druhom serdeczne podziękowania za działalność ratowniczą i bezinteresowną służbę drugiemu człowiekowi. – Składam Wam wyrazy uznania za trud i ryzyko jakie podejmujecie w ochronie życia i mienia ludzkiego. (…) Niech podejmowane inicjatywy przyniosą wiele satysfakcji i będą inspiracją do dalszych działań w dziele humanitarnej służby ludziom, w myśl strażackiej dewizy „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.

Wójt Kwaśniak specjalne podziękowania za dotychczasową wzorową współpracę, troskę o właściwe wyszkolenie i przygotowanie strażaków ochotników, wsparcie merytoryczne i bojowe w likwidacji zagrożeń przekazał na ręce Komendanta Powiatowego PSP w Brzesku, starszego brygadiera Dariusza Pęcaka.

Głos zabrał także komendant gminny, Grzegorz Małek dziękując w imieniu strażaków za środki finansowe przekazywane na wyposażenie jednostek. – Niejedna gmina na terenie powiatu, a być może i województwa, chciałaby mieć wyposażenie, takie jak gmina Borzęcin. Naprawdę jestem pod wrażeniem, że środki z roku na rok są coraz większe. Panie Wójcie za to wszystko dziękuję, i proszę o niezapominanie o nas w roku przyszłym i w następnych.

Podziękował także druhom za ich całoroczną służbę, zwracając uwagę na właściwe wypełnianie zadań strażaka.

Zawsze jesteście mi otwarci, jako komendantowi gminnemu, służycie dużą pomocą i służbą. Jestem z was dumny, nie tylko, że jesteście tutaj w obecności 80 druhen i druhów, bo na terenie gminy Borzęcin jest was o wiele więcej. Życzę satysfakcji i zadowolenia z tej nie zawsze wdzięcznej służby.

Wyrazy uznania strażakom ochotnikom za ich działania w swoich środowiskach przekazał także komendant powiatowy PSP w Brzesku, starszy brygadier Dariusz Pęcak, podkreślając, że wszyscy strażacy, ci zawodowi i ochotnicy, tworzą jedną rodzinę i jedni bez drugich nie mogą funkcjonować. Pochwalił także gminę za posiadany sprzęt pożarniczo-gaśniczy. – To prawda, że gmina Borzęcin pod względem sprzętowym jest naprawdę gminą bardzo dobrze wyposażoną. Tutaj nie mamy problemów z uruchamianiem jednostek OSP, nie mamy problemów w jakością i zdolnością sprzętu. To wielka sprawa, że rada gminy, że wójt widzi te wszystkie działania niezbędne do dobrego zabezpieczenia mieszkańców.

Pogratulował także pomysłu połączenia Gminnego Dnia Strażaka z Gminnym Dniem Dziecka. – Pierwszy raz od kilku lat kiedy uczestniczę w świętach strażackich jestem na takim nietypowym, jak to w Łękach. Gratuluję organizatorom tego pomysłu. Rzeczywiście w czasach, kiedy ludzie wyjeżdżają są braki kadrowe w jednostkach OSP i takie połączenie dwóch imprez, dnia dziecka i święta strażaka, to wspaniała inicjatywa, wspaniałe rozwiązanie. Myślę, że ten pomysł będziemy wdrażać w innych gminach, jeżeli organizatorzy się oczywiście nie sprzeciwią.

Głos zabrał także Ryszard Ożóg, wicestarosta powiatu brzeskiego, który wspominał czasy wielkiej powodzi z 1997 roku, akcentując zmiany, jakie zaszły w wyposażeniu jednostek w gminach. – Sprzęt, w jaki byliście wyposażeni podczas powodzi stulecia w 1997 roku, był w opłakanym stanie. Te 16 lat, które są za nami to zupełnie inna rzeczywistość, zupełnie inny świat. Udało się w naszym powiecie zrobić tak dużo pomimo, że pogoda nas nie rozpieszczała. Aura jest niestety taka, że możemy jedynie starać się zapobiegać, a potem pomagać. Jestem przekonany, że przyszłość przed nami jest bardzo dobra, i że nadal będziecie tak świetnie gospodarzyć w całym powiecie. A gmina Borzęcin faktycznie jest jednym z liderów naszego powiatu, z czego jako starosta mogę się tylko cieszyć i to jest powód do dumy.

W imieniu Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Brzesku podziękowania i najlepsze życzenia złożył druhom prezes Marian Zalewski. – Dziękuję za tę społeczną pracę, która jest niewdzięczna, ale daje dużo satysfakcji. Tej satysfakcji życzę szczególnie, i aby kolejny rok był udanym, jak najmniej wyjazdów, jak najwięcej prewencji i działalności kulturalnej czy też różnych uroczystości.

Wyrazy wdzięczności druhom zawodowym z Brzeska i ochotnikom z gminy Borzecin przekazał także Piotr Kania, dyrektor GOK Borzęcin dziękując za współpracę przy organizacji różnych imprez. – Zawsze ochoczo druhny i druhowie pomagacie, najczęściej z uśmiechem na ustach, bez zbędnych, niepotrzebnych słów, które pewnie niejednokrotnie przy okazji tych różnych imprez mogłyby się pojawić. Bo przecież wypełniane przez was zadania wcale nie są łatwe.

Oficjalne uroczystości zakończył krótki koncert orkiestry dętej z Uścia Solnego. Bezpośrednio po uroczystości odbyła się prezentacja sprzętu pożarniczego – przejazd kolumny pojazdów OSP z gminy Borzęcin przez centrum Łęk, co wzbudziło spore zainteresowanie wśród mieszkańców miejscowości.

Później już tylko świętowały dzieci, które bardzo licznie przybyły tego dnia na stadion w Łękach. Dla nich i ich opiekunów przygotowano specjalny program pełen konkursów, zabaw i występów.

Piotr Kania

Powiązane artykuły

Back to top button