Aktualności

Carlsberg Polska w Raporcie Dobrych Praktyk

Pięć dobrych praktyk z zakresu zrównoważonego rozwoju Carlsberg Polska znalazło się w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”: program BHP „W kierunku kultury zero wypadków”, „Zielone Biuro”, kampania społeczna „Trzeźwo myślę”, Kodeks Etyki i postępowania Grupy Carlsberg i program grantowy „InicjaTyWy”. Raport już po raz 16. opublikowało Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

                     

Carlsberg Polska od lat działa zgodnie ze strategią Grupy, która nawiązuje do filozofii J.C. Jacobsena, założyciela Browaru Carlsberg: „Warzymy dla lepszego dziś i jutra”. Firma, realizując tę misję, stawia sobie ambitne cele, które w ubiegłym roku ujęła w globalnej strategii zrównoważonego rozwoju pod nazwą TOGETHER TOWARDS ZERO.

 

Jednym z kluczowych filarów jest dążenie do osiągnięcia do 2030 r. zerowego poziomu wypadkowości we wszystkich browarach Grupy. Praktyka „W kierunku kultury zero wypadków” odzwierciedla działania firmy w tym zakresie. Pracownicy są regularnie informowani o zasadach bezpieczeństwa poprzez tematyczne newslettery, plakaty i programy BHP, np. „Traffic Safety” i „Bezpieczna piątka”, czyli 5 kroków do zachowania bezpieczeństwa. Dzięki tym wysiłkom, od 2016 r. wypadkowość
w łańcuchu dostaw Carlsberga w Polsce spadła o 50 proc. Opisana praktyka realizuje cel 8 wg globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju, ustanowionych przez ONZ w 2015 r. (tzw. SDGs – Sustainable Development Goals).

 

Od 2010 r. realizowany jest też program „Zielone Biuro”, którego celem jest podniesienie świadomości pracowników nt. odpowiedzialności za środowisko. W biurze Carlsberg Polska obowiązują rozwiązania ograniczające m.in. zużycie wody, energii i papieru oraz wspomagające gospodarowanie odpadami. Program „Zielone Biuro” wpisuje się w cel 12 SDG.

 

Program grantowy dla pracowników Carlsberg Polska
InicjaTyWy stanowi dobrą praktykę w obszarze Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnych (cel 11 SDG). Jego założeniem jest poprawa życia lokalnych społeczności poprzez m.in. rewitalizację terenów zielonych i stwarzanie warunków zachęcających do sportu i rekreacji. Każdy pracownik firmy może zgłosić swój pomysł na działania lokalne, mające długotrwały efekt i zawnioskować o grant w wysokości 7 000 zł. W czterech edycjach programu InicJaTyWy wzięło udział 245 pracowników firmy, którzy przepracowali społecznie 2 285 godzin i zrealizowali 36 projektów. W 2018 roku firma rozpoczęła piątą edycję programu.

 

Kampania społeczna „Trzeźwo myślę”, opisana w części raportu Zagadnienia konsumenckie (cel 3 SDG), jest odpowiedzią na potrzebę edukacji nt. odpowiedzialnej konsumpcji i sprzedaży alkoholu. Kampania prowadzone od czerwca do września 2017 r. zachęcała konsumentów, by po alkohol sięgać odpowiedzialnie, zachowując „trzeźwy umysł” i kontrolę sytuacji. Kampanii towarzyszyły hasła z #Trzeźwo Myślę, a wspierał ją m.in. influencer – Łukasz Jakóbiak. Akcja będzie kontynuowana w 2018.

 

Piąta praktyka, ujęta w obszarze Ład organizacyjny (cel 8 SDG),
to Kodeks Etyki i Postępowania, w oparciu o który Carlsberg Polska prowadzi swoją działalność.

 

Tegoroczne ogłoszenie raportu odbyło się 12 kwietnia 2018 r. podczas Targów CSR, na których Carlsberg Polska miał swoje stoisko. Odwiedzający mogli wziąć udział w EKO-konkursach, a także wykazać się kreatywnością w dopisywaniu haseł poświęconych kampanii „Trzeźwo myślę”. Na stoisku dostępne były materiały informacyjne i Raport Zrównoważonego Rozwoju firmy za 2016.

Powiązane artykuły

Back to top button