Aktualności

Doskonalą swój warsztat

Nauczyciele z Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Przyborowie od lutego do maja br. brali udział w szkoleniu zorganizowanym w ramach projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Brzeskim”. Grono pedagogiczne doskonaliło swój warsztat pracy w oparciu o obszar: „Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?”, który został wybrany z pośród 24 ofert zaproponowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Celem szkolenia było zweryfikowanie przez nauczycieli wiedzy na temat ewaluacji wewnętrznej, form w jakich realizowana jest w edukacji oraz jej funkcji w procesie rozwoju szkoły. Nauczyciele poznali metody, narzędzia i procedury i w ramach warsztatów zbudowali projekt ewaluacyjny wybranych obszarów działania szkoły. Odbyły się również dodatkowe konsultacje na których grono pedagogiczne miało możliwość  wspólnie z ekspertem przedyskutować tematy bezpośrednio związane z wykorzystaniem wyników ewaluacji do planowania rozwoju szkoły. W gimnazjum szkolenie przeprowadziła Krystyna Hapek, natomiast w szkole podstawowej Mirosław Koralewski. Eksperci podczas dyskusji służyli pedagogom fachową pomocą i doradą związaną z obszarem wsparcia.


Zdaniem nauczycieli to 25-godzinne szkolenie pozwoliło im jeszcze bardziej zintegrować się oraz dało możliwość pracy w grupach podczas analizy danych i opracowania dokumentów. Całe grono pedagogiczne bardzo wysoko oceniło szkolenie, zaznaczając, że zdobyta wiedza i umiejętności  z pewnością będą przydatne w dalszej pracy.

opracowała Magdalena Wojnicka SORE

Powiązane artykuły

Back to top button