Aktualności

DZIAŁANIA DLA SENIORÓW W BRZESKIEJ RODZINIE KOLPINGA

Brzeska Rodzina Kolpinga w kwietniu b.r. przystąpiła do projektu „Seniorzy dla Demokracji”.

            Uczestnicy projektu to seniorzy po 60 roku życia – Członkowie Kolpingowskiego Klubu Seniora w Brzesku.

Dotychczas, osoby zaangażowane w projekt wzięły udział w dwóch spotkaniach – warsztatach motywacji. W trakcie tych zajęć odkrywają swój potencjał jako aktywnych członków lokalnej społeczności, są motywowani do aktywności w lokalnych środowiskach. Warsztaty prowadzone są przez doświadczonego coacha, który pomaga seniorom
w podniesieniu ich samooceny, uświadomieniu im jak wiedza i doświadczenie zdobywane przez całe życie mogą im pomóc w dalszym aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym szczególnie w obszarze pomocy innym seniorom.

            W perspektywie są dalsze szkolenia, zajęcia z psychologiem, wyjazdy, kursy komputerowe, itp. Projekt zakłada również możliwość korzystania z bezpłatnych porad prawnych przez wszystkich potrzebujących Seniorów, także nie będących bezpośrednimi uczestnikami projektu.

Projekt będzie realizowany do końca 2015 roku.

O poszczególnych działaniach będziemy informować na bieżąco.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z dotychczasowych zajęć:

https://plus.google.com/u/0/photos/104691440138125497381/albums/6030647315854386769

 

            Kolejnym przedsięwzięciem Rodziny Kolpinga na drugie półrocze 2014 r. (lipiec 2014 do luty 2015) będzie realizacja kolejnego projektu Kolpingowskiego Klubu Seniora pt.: „Trzy aspekty profilaktyki zdrowotnej wśród seniorów – wiedza, umiejętności i ruch” skierowanego także do osób po 60-tym roku życia.

Celem projektu będą:

– poprawa jakości edukacji seniorów w zakresie profilaktyki prozdrowotnej,

-motywowanie Seniorów do podejmowania działań prozdrowotnych i zachowania aktywności ruchowej,

-wzmocnienie sprawności fizycznej oraz poprawa zdrowia fizycznego Seniorów

-tworzenie warunków do rozwoju oferty edukacyjno-społecznej dla osób starszych 60+

 

Wśród działań projektowych będą spotkania ze specjalistami w dziedzinie ziołolecznictwa, zdrowej diety, domowej opieki nad chorym.

Są także atrakcyjne zajęcia ruchowe jak: gimnastyka oraz nordic-walking. Mają one zachęcić Seniorów do aktywności fizycznej, poprawić kondycję i przekonać, że ruch może być nie tylko zdrowy, ale i przyjemny.

            Pod hasłem: „Coś dla ciała coś dla ducha” w ramach tego projektu Seniorzy wezmą także udział w pielgrzymce śladami św. Jakuba.

 

Ofertą tego projektu chcemy zainteresować okoliczne sołectwa i seniorską wiejską społeczność.

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych o zgłaszanie się do naszego kolpingowskiego biura lub pod nr tel. 14 68 62 302

Ilość miejsc ograniczona!

                                                                                  Rodzina Kolpinga

                                                                                  i Kolpingowski Klub Seniora w Brzesku

Powiązane artykuły

Zobacz także
Close
Back to top button