Aktualności

EKOSZKOŁA po raz piąty

Która szkoła podstawowa w regionie jest najbardziej EKO? Okaże się już 28 maja 2013 roku podczas organizowanego po raz piaty finału Ekologicznego Konkursu Szkół Podstawowych – „EKOSZKOŁA”. Początek imprezy o godzinie 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Borzęcinie.

Ekoszkoła to konkurs, który sprawdza wiedzę uczniów szkół podstawowych z zakresu treści przyrodniczych, co rok kładąc nacisk na inne zagadnienia. W obecnej edycji weryfikowana będzie wiedza dotycząca ekologii i ochrony przyrody ze szczególnym uwzględnieniem parków narodowych, pobrzeży i wyżyn polskich.

Celem konkursu jest utrwalanie i pogłębianie wiadomości przyrodniczo-ekologicznych, wdrażanie do poznawania cennych okazów roślin i zwierząt miejscowości, z których pochodzą uczestnicy oraz pobudzanie wrażliwości na piękno środowiska naturalnego. Ponadto, udział w konkursie kształtuje aktywną postawę i kulturę ekologiczną wśród młodzieży oraz inspiruje do samodzielnej pracy.

O tytuł „EKOSZKOŁY 2013” i statuetkę Wójta Gminy Borzęcin powalczą szkoły podstawowe z ziemi brzeskiej, bocheńskiej, tarnowskiej i dąbrowskiej. Każdą z nich reprezentować może tylko jeden trzyosobowy zespół wyłoniony w wewnętrznych eliminacjach. Uczestników czekają zmagania w dwóch rundach. Pierwsza, pisemna część sprawdzi ich wiedzę teoretyczną, natomiast w rundzie drugiej zespoły przedstawią kilkuminutową prezentację o środowisku przyrodniczym swojej miejscowości. Ponadto, każda ze szkół biorących udział w finale przygotowuje album w formie prac plastycznych lub fotograficznych, prezentując w nim ciekawe okazy fauny i flory swojej miejscowości. O końcowym zwycięstwie zadecyduje suma punktów z poszczególnych etapów.

Organizatorem konkursu jest: Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie, Europejskie Centrum Ochrony Środowiska, Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – Stowarzyszenie Europa Nasz Dom oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Borzęcinie Dolnym.

Patronat nad konkursem objęli: Wójt Gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak, Andrzej Potępa – Starosta Brzeski, Aleksander Palczewski – Małopolski Kurator Oświaty oraz firmy Vendor System Group oraz Cemex Polska Spółka z o.o. Warszawa – Żwirownia Jagniówka. Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Wojciech Kozak – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

Powiązane artykuły

Zobacz także
Close
Back to top button