Aktualności

Gmina Borzęcin świadczy bezpłatnie usługi telekomunikacyjne

Bezpłatny internet dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców, stał się w gminie Borzęcin faktem. 26 października br., Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie prowadzenia przez gminę Borzęcin działalności w zakresie telekomunikacji, polegającej na świadczeniu, z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych, bezpłatnych usług na rzecz użytkowników końcowych. Tym samym każdy mieszkaniec, znajdujący się w zasięgu publicznych punktów dostępu do internetu, a więc sieci radiowej może z bezpłatnego internetu korzystać. Wystarczy zakupić i odpowiednią antenę oraz zgłosić się w Urzędzie Gminy w Borzęcinie u koordynatora projektu, Rafała Bakalarza celem dokonania stosownej konfiguracji.

W celu skorzystania z bezpłatnego internetu należ zakupić antenę NanoStation M5, NanoStation Loco M5, airGridM M5 mid-gain, airGridM M5 hi-gain. Dobór konkretnego typu anteny uzależniony jest od odległości użytkownika od nadajnika – mówi Rafał Bakalarz, informatyk w Urzędzie Gminy w Borzęcinie. – Do 2km stosujemy anteny z serii NanoStatnion, powyżej tej odległości zaleca się zastosowanie anteny airGrid. Po zakupie anteny należy zgłosić się z nią w Urzędzie Gminy w Borzęcinie w celu aktualizacji systemu oraz wgrania stosownego pliku konfiguracyjnego. Oczywiście istnieje możliwość podpięcia się do internetu z innych urządzeń, ale w tym wypadku całość konfiguracji należy przeprowadzić samodzielnie.

Warto wspomnieć, że to właśnie w gminie Borzęcin zainstalowany został w 2001 roku, pierwszy w powiecie brzeskim hotspot. Przeciwdziałając wykluczeniu cyfrowemu, samorząd w latach 2011-2012 wybudował opartą na 11 masztach sieć internetu radiowego.

Stało się to możliwe dzięki blisko dwumilionowemu dofinansowaniu jakie pozyskaliśmy z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3. Przy udziale tych środków wybudowaliśmy niezbędną infrastrukturę oraz zakupiliśmy 161 zestawów komputerowych, z czego 150 przekazano nieodpłatnie osobom indywidualnym, zagrożonym wykluczeniem cyfrowym wraz z bezpłatnym dostępem do internetu – wyjaśnia wójt gminy Borzęcin, Janusz Kwaśniak.

Jak zapowiada włodarz gminy, projekt „Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu dla Mieszkańców Gminy Borzęcin” będzie kontynuowany. Gmina złożyła do instytucji wdrażającej kolejny wniosek, w ramach którego planuje budowę trzech dodatkowych masztów internetu radiowego oraz zakup 130 zestawów komputerowych, z których 100 trafi nieodpłatnie do beneficjentów indywidualnych.

Powiązane artykuły

Back to top button