Aktualności

Gmina Borzęcin wspiera Seniorów i Młodzież

Ponad 80 tysięcy złotych przeznaczyła w tym roku gmina Borzęcin na realizację zadań publicznych Gminy Borzęcin z zakresu pomocy społecznej, w dziedzinie wspierania integracji osób w podeszłym wieku z młodzieżą poprzez prowadzenie ośrodka wsparcia. W dniu 13 lutego br. wójt gminy Borzęcin ogłosił otwarty konkurs na realizację zadania, na który wpłynęła oferta Fundacji „MAGMA” im. Ronalda Reagana z siedzibą w Borzęcinie. W wyniku podpisanej z Gminą Borzęcin umowy w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2017 roku prowadzone są w pięciu miejscowościach gminy: Borzęcin Górny, Borzęcin Dolny, Bielcza, Przyborów i Waryś kluby samopomocy dedykowane osobom powyżej 50 roku życia oraz dzieciom i uczącej się młodzieży.

W ramach ośrodka realizowane są zadania dotyczące m.in. międzypokoleniowej wymiany doświadczeń, ułatwienia osobom starszym dostępu do internetu i prasy, promowania aktywnego spędzania wolnego czasu, warsztatów kulinarnych, teatralnych, zdrowotnych, artystyczno-manualnych i wizażu, pielęgnowania i podtrzymywania lokalnych tradycji, edukacji regionalnej, rozwoju zainteresowań i pasji, wycieczek integracyjnych oraz promowania idei wolontariatu.

Celem tych inicjatyw jest wzmocnienie wartości wewnętrznej osób starszych, a tym samym wzmocnienie poczucia dowartościowania i bycie potrzebnym w środowisku lokalnym, przełamywanie stereotypów społecznych odnoszących się do bierności osób w podeszłym wieku oraz wykorzystanie ich potencjału do zdobywania wiedzy i kształtowania pozytywnych wzorców wśród młodzieży – mówi Anna Kwaśniak, Prezes Fundacji „Magma” im. Ronalda Reagana w Borzęcinie.

Tego typu projekty mają bardzo istotne znaczenie. Nie tylko integrują środowisko lokalne, ale również stanowią międzypokoleniową płaszczyznę wymiany wiedzy, umiejętności i doświadczeń. Od kilku lat gmina Borzęcin wspiera finansowo działania na rzecz seniorów. Z roku na rok jestem też pod coraz większym wrażeniem aktywności i operatywności uczestników zajęć. Ze społecznego punktu widzenia to środki finansowe bardzo dobrze zainwestowane – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

W zajęciach klubów samopomocy uczestniczy blisko 100 mieszkańców gminy Borzęcin. W celu sfinansowania powyższych zadań fundacja „MAGMA” otrzymała od Gminy Borzęcin dotację w wysokości 80 tysięcy 400 złotych, z czego 64 tysiące 800 złotych to środki pozyskane z budżetu Wojewody Małopolskiego.

(tell)

Powiązane artykuły

Back to top button