Aktualności

Gmina Borzęcin z Krajową Nagrodą Ekologiczną „EKOJANOSIK – Zielona Wstęga Polski”

W dniach 4-5 czerwca br. w Krakowie odbyło się III. Międzynarodowe Forum Energetyka, Transport i Środowisko EkoTrendy 2019. Było ono okazją do wręczenia prestiżowej Krajowej Nagrody Ekologicznej „EKOJANOSIK – Zielona Wstęga Polski”. Jednym z jej Laureatów została Gmina Borzęcin, którą nagrodzono za wieloletnią realizację ponadregionalnego konkursu ekologicznego „EKOSZKOŁA, EKOPRZEDSZKOLE”. Nagrodę w imieniu gminy Borzęcin odebrał wójt Janusz Kwaśniak, a w uroczystej Gali oprócz ministrów, posłów, członków Zarządu Województwa Małopolskiego z Marszałkiem Witoldem Kozłowskim na czele, dyrektorów centralnych i regionalnych instytucji ochrony środowiska, przedsiębiorców uczestniczyli również przedstawiciele samorządu gminy Borzęcin: Czesław Małek przewodniczący Rady Gminy i Tadeusz Żurek, zastępca wójta gminy Borzęcin, jak również Piotr Kania, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie, reprezentujący organizatorów konkursu.

Ekologiczny Konkurs Szkół Podstawowych EKOSZKOŁA organizowany jest już od 11 lat przez Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym. Jego pomysłodawcą jest Cecylia Czaja, nauczyciel, a obecnie Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w tej miejscowości, a sam konkurs początkowo był konkursem o charakterze gminnym, a później regionalnym. Od kilku lat, dzięki wsparciu Małopolskiego Kuratorium Oświaty, Delegatura w Tarnowie rozszerzył swój charakter i stał się konkursem o zasięgu wojewódzkim. Jego ranga z roku na rok rośnie, a wydarzenie rozpoznawalne jest już na arenie ogólnokrajowej.

To prestiżowe wyróżnienie dla Gminy Borzęcin dedykuję pomysłodawcy i organizatorom konkursu: Cecylii Czaja, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dolnym oraz Piotrowi Kania, dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie, którzy mimo wielu przeciwności, od lat z pasją i determinacją rozwijają to przedsięwzięcie. Ten konkurs zaczął się od małej szkoły która aktualnie, jako Zespół Szkolno-Przedszkolny liczy 70 uczniów i przedszkolaków. Dzisiejsza ranga konkursu potwierdza zatem, że nawet małe inicjatywy lokalne, takie jak ta, poprzez konsekwentną, pełną zaangażowania pracę mają szansę przebicia i ugruntowania swojej pozycji w województwie – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Warto podkreślić, że gmina Borzęcin została nominowana do konkursu przez Centrum Wspierania Inicjatyw Samorządowych, a udział w nim nie wiązał się z żadnymi kosztami. Nominowanych oceniała kapituła składająca się z członków Narodowej Rady Ekologicznej. W jej skład wchodzą: Paweł Ciećko – Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Paweł Gilowski – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, Waldemar Kulaszka – Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Antoni Szlagor – Prezes Zarządu Koalicji Marek Ziem Górskich, Krzysztof Masiuk – Sekretarz Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Agata Bućko -Serafin – Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Andrzej Goździkowski – ekspert PIGCP, Krzysztof Iwaniuk – Wiceprzewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP, Elwira Jurtowska – Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Krzysztof Kawczyński – ekspert, Krajowa Izba Gospodarcza, Agnieszka Kuk-Masiuk – Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Adam Ludwikowski – Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Piotr Maks – Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Artur Michalski – Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Ryszard Pazdan – ekspert, Business Centre Club, Krystian Szczepański – Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Leszek Świętalski – ekspert, Związek Gmin Wiejskich RP, Marian Wójcik – Członek Zarządu Polskiej Izby Gospodarcza Ekorozwój, Leszek Żelazny – Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska oraz Krzysztof Gaworski – Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu.

Powiązane artykuły

Back to top button