Aktualności

Gmina Borzęcin z najwyższą dotacją na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Najwyższą możliwą dotację w wysokości 150 tysięcy złotych pozyskała gmina Borzęcin z budżetu województwa małopolskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Dzięki temu zmodernizowane zostaną odcinki 6 dróg. Wartość dofinansowania prowadzonych prac modernizacyjnych wyniesie nie 50%, jak w poprzednich latach… ale aż 70% wartości realizowanych zadań. Stało się to możliwe dzięki zrealizowaniu w roku poprzednim i zakwalifikowaniu w roku bieżącym do realizacji minimum 2 zadań z terenu gminy Borzęcin w zakresie budowy i renowacji zbiorników służących małej retencji.

W ramach planowanych prac przewiduje się przebudowę następujących dróg dojazdowych do gruntów rolnych: drogi dojazdowej do pól w miejscowości Bielcza zlokalizowanej na dz. nr 967 – 300 metrów, drogi dojazdowej do pól „Szczurowska” w miejscowości Borzęcin Dolny – 200 metrów, drogi dojazdowej do pól „Stucze”, etap II w miejscowości Borzęcin – 200 metrów, drogi dojazdowej do pól „Borowa” w miejscowości Borzęcin – 300 metrów, drogi dojazdowej do pól „Zastodola” w miejscowości Łęki – 200 metrów oraz drogi dojazdowej do pól „Przedewsie” w miejscowości Przyborów – 200 metrów.

Łączna wartość nakładów na realizację przedmiotowych zadań zamyka się wg. kosztorysu inwestorskiego kwotą 221 tysięcy 228 złotych. Prace budowlane ruszą po rozstrzygnięciu procedury przetargowej i podpisaniu umowy z wykonawcą.

(tell)

Powiązane artykuły

Back to top button