Aktualności

Gmina Brzesko opiekuje się bezdomnymi zwierzętami

Gmina Brzesko opracowała program opieki nad zwierzętami bezdomnymi, który ma zapobiec niebezpieczeństwu, jakie może spowodować wałęsający się pies lub kot. Chodzi też o opiekę nad zwierzętami.  Zwierzęta gospodarskie, będą wyłapywane i tymczasowo umieszczane w kojcach na terenie bazy Brzeskich Zakładów Komunalnych przy ul. Przemysłowej w Brzesku, do momentu ustalenia ich właściciela. Wszystkie zwierzęta – potrącone, chore lub ranne – wymagające opieki  weterynaryjnej, będą poddawane leczeniu. Realizacja programu należeć  będzie do  Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Referatu Rolnictwa i Leśnictwa.
Zwierzęta, które nie znajdą właściciela będą oddawane do schroniska w Nowym Targu, ul.
Kokoszków 101. Program rozpościera też opiekę w okresie zimy, przez dokarmianie oraz monitorowanie skupisk bezdomnych kotów.
Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych będzie realizowane poprzez:
wykonywanie sterylizacji i kastracji zwierząt,  współpracę z lekarzem weterynarii w zakresie edukacji mieszkańców w sprawie zmniejszenia populacji zwierząt,  współpracę ze społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących w zakresie ograniczania ich populacji – usypianie ślepych miotów oraz utworzenie i prowadzenie rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących.
Program realizowany będzie z funduszy Gminy Brzesko zapisanych w budżecie na 2012 rok.

Powiązane artykuły

Back to top button