Zapowiedzi

Gminny Turniej Szachowy

31 maja 2017 r., godz. 13.00 –  Gminny Turniej Szachowy z okazji Dnia Dziecka.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Porębie Spytkowskiej zaprasza na turniej szachowy organizowany z okazji Dnia Dziecka. Honorowy Patronat nad turniejem sprawuje burmistrz Brzeska, Grzegorz Wawryka.
Zapisy przyjmowane są do 24 maja 2017 r. Zgłoszenia przyjmowane są bezpośrednio w szkole lub prosimy przesłać na adres: piotr.tota@poczta.onet.pl lub porebaspyt@poczta.onet.pl
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Regulamin Gminnego Turnieju Szachowego Szkół Podstawowych z okazji Dnia Dziecka pod patronatem Burmistrza Brzeska
1. Termin: 31 maja 2017 roku, godz. 1300.
2. Miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej.
3. Cel turnieju:
a) popularyzacja szachów wśród dzieci,
b) zagospodarowanie czasu wolnego,
c) wdrażanie do aktywnego spędzania wolnego czasu,
d) rozwijanie zainteresowań,
e) kształtowanie pozytywnych cech osobowości, właściwe reagowanie na sukcesy i porażki.
4. Udział w turnieju jest otwarty dla chętnych uczniów szkół podstawowych
z terenu Gminy Brzesko. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
5. Organizator: Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Porębie Spytkowskiej.
6. Zgłoszenia: do 24 maja 2017 r. osobiście w szkole lub przesłać na adres: piotr.tota.@poczta.onet.pl lub porebaspyt@poczta.onet.pl.
7. Zgłoszenia po tym terminie będą przyjmowane pod warunkiem wolnych miejsc. Potwierdzenie obecności na zawodach należy dokonać w dniu zawodów do godziny 1245.
8. System rozgrywek: system szwajcarski – kontrolowany na dystansie 7 rund.
9. Tempo gry: 15 minut dla zawodnika.
10. Nagrody:
a) medale + dyplomy dla trzech najlepszych kobiet i mężczyzn,
b) uczniowie PSP Poręba Spytkowska dodatkowo otrzymują punkty do rankingu szkolnego,
c) wśród uczestników zostaną rozlosowane dodatkowe atrakcyjne nagrody.
11. Przewidywany czas zakończenia turnieju około godz. 1700 .
12. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian i rozstrzygania sporów.
13. Organizator nie zapewnia opieki podczas zawodów. Za zachowanie
i bezpieczeństwo uczestniczących dzieci odpowiadają zgłaszający je opiekunowie.
14. Sędziowanie i przepisy gry:
a) turniej przeprowadzi: Piotr Tota
b) obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego

Wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów.

Powiązane artykuły

Back to top button