Aktualności

Gminy w Małopolsce nie korzystają z inicjatywy lokalnej

Fundacja im. Stefana Batorego zapytała 240 gmin w Polsce (15 gmin w każdym województwie), czy i jak wpierają inicjatywy mieszkańców. W województwie małopolskim odpowiedziało 6 gmin. Wszystkie z nich deklarują, że pomagają mieszkańcom realizować ich pomysły, ale tylko jedna (gmina Bukowina, powiat olkuski) przyjęła obowiązkową od 2010 roku uchwałę określającą tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Nazwa gminy

Czy wykorzystywana jest inicjatywa lokalna?

Jak inaczej wspierane są inicjatywy mieszkańców

Żegocina

Brak odpowiedzi

Brak odpowiedzi

Jerzmanowice-Przeginia

Brak odpowiedzi

Brak odpowiedzi

Ropa

Brak odpowiedzi

Brak odpowiedzi

Gręboszów

Brak odpowiedzi

Brak odpowiedzi

Łapanów

Nie

Współpraca z organizacjami pozarządowymi, mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły.

Sułoszowa

Brak odpowiedzi

Brak odpowiedzi

Łabowa

Brak odpowiedzi

Brak odpowiedzi

Limanowa

Nie

Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców

Radłów

Brak odpowiedzi

Brak odpowiedzi

Andrychów

Brak odpowiedzi

Brak odpowiedzi

Kalwaria Zebrzydowska

Nie

Poprzez propozycję zadań Rad Sołeckich i Zarządów Osieli, przy konstrukcji budżetu gminy na dany rok

Dąbrowa Tarnowska

Nie

Pozyskiwanie się informacji od mieszkańców o ich potrzebach.

Nowy Targ-miasto

Nie

Budżet obywatelski

Bukowno

Nie

Organizacja imprez

Tarnów

Brak odpowiedzi

Brak odpowiedzi

 

Inicjatywa lokalna to zapisany w ustawie o wolontariacie i działalności pożytku publicznego sposób wspólnego realizowania działań przez mieszkańców i władze samorządowe. Inicjatywa angażuje obie strony, na przykład: ● urząd kupuje sadzonki drzew, a mieszkańcy je sadzą ● mieszkańcy przygotowują program i przekąski, a miasto rozstawia namioty, by urządzić piknik ● mieszkańcy poświęcają wolny czas na budowę placu zabaw, a urząd zapewnia wsparcie finansowe.

By doszło do współpracy w ramach tzw. inicjatywy lokalnej między władzami a mieszkańcami musi zostać zawarta umowa regulująca zobowiązania każdej ze stron. Wcześniej radni muszą podjąć uchwałę określająca warunki realizacji inicjatyw na swoim terenie. Od 2010 mają taki obowiązek.

Zapisy Ustawy o działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie bardzo zmieniły pozycje mieszkańców władz samorządowych we wspólnych przedsięwzięciach. Do 2010 roku władza wspierała mieszkańców w ich działaniach przyznając środki na propozycje składane przez mieszkańców: pikniki, wycieczki, imprezy integracyjne. Mieszkańcy przychodzili do urzędu i prosili władze o wsparcie ich w działaniach – występowali w roli petentów.

Korzystając z inicjatywy lokalnej mieszkańcy wnioskują do władz o wspólną realizację zadania publicznego. Nie są już petentami, a partnerami lub współrealizatorami zadań publicznych. Różnica ta jest widoczna również w formie zwracania się do urzędu- nie jest to prośba a wniosek.

Być może właśnie dlatego władze samorządowe niechętnie wykorzystują taką formę współpracy z mieszkańcami. Dotychczasowa dowolność w przyznawaniu środków, zmienia się w konieczność formalnego podjęcia lub nie podjęcia współpracy (w przypadku nie podjęcia współpracy wymagane jest uzasadnienie w odniesieniu do kryteriów zapisanych w uchwale gminy).

Jakie korzyści przynosi inicjatywa lokalna? Najlepiej pokazać to przykładzie gminy Lubochnia w województwie łódzkim. W roku 2013 Grupa Inicjatywna Mieszkańców Dębniaka i Tarnowskiej Woli złożyła 2 wnioski w ramach Inicjatywy lokalnej. Członkowie grupy wspólnie z mieszkańcami wybudowali boisko do siatkówki plażowej (wartość projektu 6 040 zł udział gminy Lubochnia 3 100 zł; wkład mieszkańców 2 940 zł) oraz kupili i ułożyli kostkę brukową przy Świetlicy Środowiskowej (wartość projektu 10 351 zł, udział gminy 1 201 zł; wkład mieszkańców 9 150 zł).  W 2014 również w ramach inicjatywy lokalnej zostały złożone 2 wnioski: na przygotowanie boiska do piłki nożnej (wartość projektu 6 253 zł, udział gminy 2783 zł; wkład mieszkańców 3 470 zł) oraz na doposażenie Świetlicy Środowiskowej (wartość projektu 6 019 zł; udział gminy 4 669 zł; wkład mieszkańców 1 350 zł)

Inicjatywa Lokalna przynosi korzyści i władzom i mieszkańcom. Władze, dzięki zaangażowaniu mieszkańców, oszczędniej realizują zadania publiczne, mieszkańcy zyskują wpływ na rozwój swojej gminy. 

Powiązane artykuły

Zobacz także
Close
Back to top button