Aktualności

I Gminny Konkurs Wiedzy o Stanach Zjednoczonych i Polonii Amerykańskiej

Uczniowie klas VII oraz oddziałów gimnazjalnych Zespołów Szkolno-Przedszkolnych z terenu gminy Borzęcin wzięli udział w konkursie języka angielskiego, który odbył się w ZSP w Borzęcinie Górnym. Pomysłodawcą konkursu oraz sponsorem nagród była Polonia Amerykańska.

ZSP w Bielczy reprezentowali: Magdalena Dubieniecka, Szymon Borowiec, Brygida Bolek i Klaudia Pabian, ZSP w Przyborowie: Oliwia Borowiec, Gabriela Pacura, Emilia Siudut i Wiktoria Szostak, ZSP w Borzęcinie Dolnym: Anna Kiczka i Jakub Kowal, ZSP w Borzęcinie Górnym: Daria Pitra, Weronika Gacoń, Marek Wachowiak i Hubert Musiał. Poszczególne zespoły liczyły od 2 do 4 uczniów, w każdym etapie mogło wziąć udział maksymalnie 2 osoby z danej szkoły.

Konkurs przebiegał w dwóch etapach: część pisemna oraz prezentacja multimedialna. Wśród bibliografii konkursowej znalazł się podręcznik „The USA. Factfiles” Alison Baxter, artykuł „Polonia w Stanach Zjednoczonych” (Wikipedia) oraz film pt. „Chicago 1870-1920”.

Test obejmował quiz wiedzy o Stanach Zjednoczonych i Polonii Amerykańskiej, zadania leksykalno-gramatyczne oraz wypowiedź pisemną. Tematem wypracowania było wspomnienie polskiego emigranta dotyczące jego przyjazdu do USA i życia na nowym lądzie. Młodzież wykazała się wysokim poziomem znajomości realiów życia Polonii Amerykańskiej w XIX wieku.

Drugą częścią konkursu były prezentacje multimedialne pt. „Poles in the USA” na temat historii, życia i kultury Polonii Amerykańskiej, omawiane w języku angielskim przez autorów. Przy ocenie prac jury brało pod uwagę: poprawność językową prezentacji oraz prowadzących, zgodność z tematem, czytelność i estetykę prezentacji, a także pomysłowość jej wykonania.

Komisja w składzie: p. Marta Kociołek (ZSP Przyborów), p. Iwona Mostowy (ZSP Borzęcin Dolny), p. Katarzyna Chamioło (ZSP Bielcza) i p. Joanna Bodzioch (ZSP Borzęcin Górny) przyznała następujące wyróżnienia:

I miejsce: ZSP Borzecin Górny

II miejsce: ZSP Bielcza

III miejsce: ZSP Borzęcin Dolny

IV miejsce: ZSP Przyborów

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Konkurs był okazją do doskonalenia znajomości języka angielskiego, poszerzenia wiedzy o kulturze, geografii, historii oraz życiu codziennym mieszkańców Stanów Zjednoczonych, w tym Polonii Amerykańskiej, a także pogłębiania współpracy pomiędzy szkołami z terenu gminy.

Serdecznie dziękuję młodzieży oraz opiekunom za udział w konkursie oraz gratuluję wysokiego poziomu wiedzy i prezentacji.

Słowa wdzięczności kieruję także w stronę Polonii Amerykańskiej za ufundowanie nagród rzeczowych oraz elementów dekoracji.

Organizator konkursu: Joanna Bodzioch

Powiązane artykuły

Back to top button