Aktualności

I Sesja Młodzieżowej Rady Gminy w Brzesku

W miniony czwartek w sali obrad  Urzędu Miejskiego w Brzesku odbyło się pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Gminy Brzesko. Wybory do tego młodzieżowego gremium odbyły się 11 stycznia w sześciu okręgach wyborczych  które stanowiły następujące szkoły: Publiczne Gimnazjum nr 1 w Brzesku, Publiczne Gimnazjum nr 2 Brzesku, Publiczne Gimnazjum w Jadownikach, Gimnazjum i Liceum Katolickie w Brzesku, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brzesku oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku. Uprawnionych do głosowania w poszczególnych okręgach wyborczych było 1807 wyborców. Łącznie oddano 1780 głosów co świadczy o olbrzymim zainteresowaniu młodzieży w wybór swoich reprezentantów. Ta ponad 98 % frekwencja wyborcza wśród młodzieży, jest prawdopodobnie nigdy nie osiągalnym wynikiem w wyborach, w których biorą udział dorośli.
Tylko pogratulować i życzyć, aby w przyszłości przełożyło się to na udział w dorosłych wyborach i głosowaniach. Młodzieżowa Rada Gminy liczy 29 radnych. Mandaty w poszczególnych okręgach otrzymali
Publiczne Gimnazjum nr 1 w Brzesku: Biel Katarzyna Biel, Olga Borowska, Julia Janik, Franciszek Podłęcki, Filip Rosa ( opiekunką radnych jest pani Aleksandra Flasz-Gębarowska),
Publiczne Gimnazjum nr 2 w Brzesku: Zygmunt Czyżycki, Bartosz Jedynak, Karolina Klimek, Kamila Kural, Maciej Zachara ( opiekunka pani Patrycja Sacha Michałek),
Publiczne Gimnazjum w Jadownikach: Anna Szwiec, Sylwia Świączkowska, Wojciech Urbański, ( opiekunka pani Agnieszka Dzieńska),
Katolickie Gimnazjum i Liceum w Brzesku: Paulina Czernecka, Jakub Zdun, (opiekun pan  Piotr Knaga),
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brzesku: Wojciech Jarosz, Patryk Jaszczyński, Jagoda Krzywda, Michał Migda, Otylia Migdał, Albert Minor, Joanna Pawlik, ( opiekunka pani Ewa Małysa),
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku: Ernest Bartman, Bartłomiej Bugajski, Paulina Dudek, Jakub Kurtyka, Szymon Parketny, Bartosz Pośladek, Karolina Rudnik, ( opiekun pani  Marzena Mazgaj)
Koordynator ds. Młodzieżowej Rady Gminy  została pani Aneta Witek. Czwartkowa sesja MRG miała m.in. wyłonić  w tajnym głosowaniu przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących, sekretarza oraz  komisję rewizyjną. Obrady  I Sesji MRG w Brzesku otworzył i poprowadził do momentu ukonstytuowania się Prezydium, Sekretarz Gminy Brzesko Stanisław Sułek.
 W obradach wzięli też udział Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Bogusław Babicz, radny Krzysztof Stępak , Naczelnik WEKiS Józef Cierniak oraz dyrektorzy PG nr 2  Elżbieta Wójciak i PG nr 1 Bogusław Biernat a także  nauczyciele-opiekunowie radnych. Obrady rozpoczęły się od wręczenia przez przewodniczącą Komisji Wyborczej a zarazem opiekunkę MRG Anetę Witek zaświadczeń o wyborze na radnego oraz wręczenia przez burmistrza Grzegorza Wawryki „pakietu startowego” w postaci materiałów piśmiennych. Do przeprowadzenia wyborów prezydium rady wybrano spośród radnych komisję skrutacyjną w osobach – Joanna Pawlik , Albert Minor, Szymon Parketny. Każde kolejne głosowanie dostarczało  wielkich emocji, gdyż chętnych do przewodniczenia i  zasiadania w najwyższych organach Młodzieżowej Rady Gminy było wielu radnych. Ostatecznie  Przewodniczącym MRG został   Michał Migda, wiceprzewodniczącymi Jagoda Krzywda i Franciszek Podłęcki, sekretarzem  Patryk Jaszczyński. Wybrano też Komisję Rewizyjną MRG w składzie Zygmunt Czyżycki – przewodniczący oraz członkowie:  Karolina Klimek, Karolina Rudnik, Otylia Migdał, Paulina Dudek.
Burmistrz Grzegorz Wawryka w swoim wystąpieniu nie tylko  pogratulował młodym rajcom wyboru ale zaprosił do  ścisłej współpracy która ma m.in. polegać na przedstawianiu własnych projektów, współudziału przy  ich realizacji  czy wdrażaniu nowatorskich rozwiązań  spełniających oczekiwania środowisk młodzieżowych.
Poprosiliśmy, aby o sobie i swoich najbliższych planach opowiedzieli:

Michał Migda –Przewodniczący MRG
Mam 18 lat. Chodzę do drugiej klasy o profilu technik ekonomista w ZSP nr 1  w Brzesku. Sprawuję funkcję przewodniczącego w Samorządzie Uczniowskim, aktywnie działam w Szkolnym Kole Caritas oraz w szkolnym klubie historycznym im. Armii Krajowej. Interesuję się sportem, a w szczególności koszykówką. Jestem ambitny oraz mam bardzo dobre relacje z rówieśnikami, co zaowocowało moim wyborem na przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy. Uważam, że inicjatywa z Młodzieżową Radą Gminy to świetny pomysł, ponieważ kto będzie znał lepiej potrzeby młodych niż oni sami. Nasza perspektywa i pomysły otwierają nowe możliwości dla rozwoju naszego regionu. Jednymi z naszych pierwszych inicjatyw będą m.in. udoskonalenie programów stypendialnych dla utalentowanej i wyróżniającej się młodzieży oraz ułatwienie dostępu do hal sportowych. W naszych działaniach chcemy kierować się aktywizacją młodzieży, aby zamiast siedzieć w domach mogła wspólnie spędzać czas, dobrze się przy tym bawiąc i jednocześnie działać dla dobra lokalnej społeczności.     

Jagoda Krzywda- Wiceprzewodnicząca MRG
Mieszkam w Porębie Spytkowskiej. Chodzę do trzeciej klasy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brzesku o profilu technika logistyka. Startując do Młodzieżowej Rady Gminy Brzesko jako swój priorytet obrałam ożywienie kultury naszego miasta. Z doświadczenia wiem, że aby młody człowiek mógł się rozerwać musi jechać do innej miejscowości lub zapłacić dużo ( jak na „młodzieżowy” portfel), aby tu wraz ze znajomymi spędzić czas. Według mnie świetnym pomysłem byłoby dalsze rozwijanie akcji m. in. „Muzyczny rynek” oraz pozwolenie młodym (i nie tylko) żeby oni przez głosowanie mogli wybrać główne gwiazdy na Dni Brzeska.Wiem, że moje propozycje mogą na pozór wydawać się trudne do realizacji, lecz jestem pewna i pełna determinacji w dążeniu do celu. Jednym z takich przykładowych rozwiązań jest stworzenie w kinie dni, w które moglibyśmy kupować tańsze bilety na seans, przykładowo: „Tanie środy”- dzień, w którym bilet kosztuje o kilka złotych mniej. Może powyższe propozycje  nie są zbyt łatwe do wykonania, ale uważam, że można próbować. Bez jakiegokolwiek działania nie oczekujmy, że coś się zmieni, według mnie nawet szalone pomysły da się wykonać, jeśli się tylko chce!

Franciszek Podłęcki –Wiceprzewodniczący MRG
 Jestem uczniem 3 kl. PG nr 1 w Brzesku.Chciałbym poprzez mój udział w życiu publicznym naszej gminy szczególną uwagę skoncentrować na dynamicznym rozwoju życia kulturalnego młodzieży. Brzesko stwarza ku temu dogodne warunki, wystarczy tylko intensywniej i celniej docierać do indywidualnych osób, które mają jakikolwiek potencjał twórczy. Od lat działam w amatorskiej Grupie Teatralnej GT przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku i na własnej skórze odczuwam pozytywny wpływ teatru na kształtowanie intelektu i osobowości. Chciałbym również zabiegać o lepszy dialog między dorosłymi
a nami w sprawie naszych lokalnych potrzeb związanych z wszechstronnym rozwojem. Ważne jest również, moim zdaniem, przekonać młodych ludzi, że nie trzeba uciekać z naszego małego miasteczka w poszukiwaniu zarobku i kariery, ponieważ dorastamy do tego, by brać sprawy w swoje ręce, nie czekać tylko na oferty, ale osobiście być aktywnym w tworzeniu zaplecza socjalnego, społecznego, zawodowego i kulturalnego.

Patryk Jaszczyński- Sekretarz MRG

 Urodziłem się  16 października 1998 r. w Brzesku. Jestem uczniem klasy drugiej technikum im. Józefa Piłusudskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brzesku o profilu technik informatyk. Jestem osobą otwartą, dobrze dogaduje się z innymi, czynnie udzielam się w parafii św.Jakuba  (służę już od 9 lat). Co chcemy zmienić bądź wprowadzić:  Myślałem, aby w naszym mieście można było spróbować utworzyć skate park, wiem z własnego doświadczenia, że jest bardzo duża grupa osób w naszej gminie jak i w mieście, która czynnie jeździ np. na deskorolkach, rolkach ( w tym ja ), a nie da się ukryć, że w naszym mieście nie ma takich miejsc i trzeba często poruszać się chodnikami co może spowodować jakiś wypadek. Dużo osób zniechęcona jest jazdy na deskorolkach itp. gdyż najbliższy skate park znajduje się na Przyborowiu i nie każdy ma możliwość dojechania tam. Kolejną rzeczą  o jakiej myślałem jest wprowadzenie darmowego wi-fi w szkołach naszej gminy, gdyż nie każdy ma do niego dostęp, a w szkole zawsze się on przyda. Może także byłaby możliwość, aby młodzieżowa rada gminy mogła zasugerować jaki artysta powinien zagościć  na Dniach Brzeska. Może udało by się porozumieć z kinem Planetą w celu uzyskania jakiś zniżek dla uczniów np. w jeden dzień tygodnia, tak samo mogłoby być z bowlingiem.

Powiązane artykuły

Back to top button