Aktualności

II Miejsce dla Chóru z Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Brzesku

Chcąc przyczynić się do upowszechnianie śpiewu chóralnego w szkołach i placówkach oświatowych, popularyzacji śpiewu zbiorowego muzyki chóralnej wśród młodzieży, doskonalenia poziomu wykonawczego chórów oraz kultywowania tradycji śpiewania kolęd, trzy krakowskie instytucje muzyczne postanowiły zorganizować Małopolskie Spotkania Kolędowe. Tegoroczna edycja była piątym spotkaniem, na którym brzeska młodzież zdobyła zaszczytne drugie miejsce.

Podczas przesłuchań, grupy chóralne złożone z uczniów ze szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych (wiek chórzystów: 13-20 lat) prezentowały dwa utwory kolędowe. Komisja oceniała dobór repertuaru, emisję głosu, intonację, dykcję, artykulację, rytmikę, frazowanie, ogólny wyraz artystyczny, ekspresję wykonania i radość muzykowania.

Przesłuchania wojewódzkie Małopolskich Spotkań Kolędowych odbyły się 2 lutego 2013 w Auli Akademii Muzycznej „Florianka” w Krakowie.

Lista chórów biorących udział:
1. Chór „Medianta” z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Krakowie
2. Chór „Jaszczwóry” IV Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki  w Krakowie
3. Młodzieżowy Chór Kameralny „Cappella Vocale” z Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach
4. Chór „Metrum” z Prywatnego Gimnazjum im Jana Pawła II w Smrokowie
5. Dziewczęcy Chór „Allegret to” z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Tarnowie
6. Chór z Zespołu Szkół im Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie
7. Chór Szkolnego Koła „Caritas” w Gimnazjum im ks. Karola Wojtyły w Sławkowicach
8. Chór Szkolny Gimnazjum im św. Brata Alberta w Gdowie
9. Chór  „Vox Eremi” z Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Kamionnej
10. Chór Szkolny Zespołu Szkół im Bohaterów Westerplatte w Jabłonce
11. Chór Młodzieżowy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lipnicy Wielkiej
12. Chór „Discantus” z  Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie
13  Chór z I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Nowodworskiego w Krakowie
14. Chór „Canticum Canticorum” z VIII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie
15. Chór V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie
16. Chór Żeński Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Bytomiu
17. Chór „Fermata” z Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach
18. Chór z Publicznego Gimnazjum Nr 1 im Królowej Jadwigi w Brzesku

/PG nr 1 w Brzesku/

Powiązane artykuły

Back to top button