Aktualności

III GMINNE OBCHODY ROCZNICY ZBRODNI KATYŃSKIEJ W SUFCZYNIE

W dniu 11. kwietnia 2014 r. o godz. 10: 00 w Zespole Szkół im. Ks. Prałata Płk. T. Dłubacza w Sufczynie odbyły się uroczystości rocznicowe poświęcone Zbrodni Katyńskiej. Uroczystość rozpoczęła się przy obelisku katyńskim modlitwą poprowadzoną przez ks. Franciszka Grądalskiego. Składając kwiaty i zapalając znicze przy obelisku została oddana pamięć i cześć pomordowanym na Wschodzie rodakom z Sufczyna Aspirantowi Policji Państwowej Antoniemu Rusinowi i Porucznikowi Alojzemu Antoniemu Rusinowi. Delegacje składające kwiaty:

1. W imieniu Wójta Gminy Dębno Grzegorza Bracha kwiaty złożyli sekretarz Marian Kurek i przedstawiciel Rady Gminy Dębno Jan Sztabiński.

2. Przedstawiciele WKU Tarnów – mjr Witold Markiewicz, kap. Andrzej Kłuś

3. Przedstawiciel Stowarzyszenia „Memoria et Bonum” Małgorzata Tabor

4. W imieniu Rady Sołeckiej – Edward Sacha sołtys Sufczyna i delegacja OSP z Sufczyna.

5. W imieniu rodziny Alojzego Antoniego Rusina Anita Rajczyk i Jakub Stypka.

6. Delegacja Społecznej Rady Rodziców w osobach Urszula Klecka, Małgorzata Czuba.

7. Delegacja społeczności szkolnej Zespołu Szkół w Sufczynie.

Dalsza część uroczystości odbyła się w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Sufczynie. Po odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrała dyrektor szkoły Małgorzata Wiśniowska – Robak, która powitała zaproszonych gości. Byli to:

    1.Pan Marian Kurek – sekretarz Gminy Dębno
    2.Wojskową Komendę Uzupełnień w Tarnowie reprezentowali: mjr Witold Markiewicz, kap. Andrzej Kłuś
    3.Powiatową Policję w Brzesku reprezentował nadkomisarz Jarosław Dudek
    4.Ks. Płk. Marek Wesołowski – dyrektor LAKK w Łysej Górze z delegacją kadetów i Panem Janem Sztabińskim
    5.Ks. Adam Bajorek – proboszcz parafii Sufczyn, ks. Franciszek Grądalski
    6.Dyrektor DCK w Jastwi Włodzimierz Gurgul
    7.Kustosz zamku w Dębnie Krystyna Gurgul
    8.Delegacja OSP w Sufczynie
    9.Sołtys wsi Sufczyn Edward Sacha
    10. Społeczna Rada Rodziców Zespołu Szkół w Sufczynie
    11. Rodzina zamordowanego na Wschodzie Alojzego Antoniego Rusina Władysław Robak z żoną, Janina Rajczyk
    12. Dyrektorzy szkół Gminy Dębno, delegacje uczniów, poczty sztandarowe, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice i mieszkańcy Sufczyna

Po krótkim przemówieniu dyrektora szkoły uczniowie zaprezentowali montaż słowno – muzyczny pt. „Dlaczego?”. Utwór „Cisza” odegrał na trąbce uczeń kl. I gimn. Emil Głaszczka. Patronat honorowy nad uroczystością objął Wójt Gminy Dębno – Grzegorz Brach. Patronat medialny: MIL – Tarnów i DCK- Jastew. Statuetkę Gminnych Obchodów Rocznicy Zbrodni Katyńskiej otrzymała z rąk sekretarza Gminy Dębno Mariana Kurka przewodnicząca szkoły Weronika Nowak. Montaż słowno – muzyczny przygotowali: Małgorzata Wiśniowska – Robak, Urszula Sworst, Barbara Niedzielska, Małgorzata Tabor, Joanna Matras, Monika Kubik, Tomasz Krzysztofczyk.

Na zakończenie uroczystości zaproszeni goście wpisali się do księgi pamiątkowej.

Powiązane artykuły

Zobacz także
Close
Back to top button