Aktualności

Inwestycje w Szkole Podstawowej nr 1 w Brzesku

Przebudowane boisko sportowe, nowy plac zabaw z wyposażeniem, zrewitalizowane zielone tereny okalające oba obiekty, wymieniony dach oraz system odwodnienia na szkolnym budynku oraz kapitalny remont ogrodzenia od strony południowej – te wszystkie inwestycje wykonane zostały w ubiegłym roku na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzesku.

Przebudowa boiska sportowego trwała kilka miesięcy i zakończyła się w listopadzie ub.r.  Stara asfaltowa płyta została zastąpiona w pełni bezpieczną nawierzchnią ze sztucznej trawy. Inwestycja, której całkowity koszt wyniósł około 250 tysięcy złotych, została zrealizowana przy dofinansowaniu z programu „Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa MIRS” w wysokości 44 tysięcy złotych. Większa część kosztów (ponad 200 tysięcy złotych) została pokryta ze środków własnych gminy Brzesko.  

Niemal równolegle prowadzone były prace związane z rewitalizacją zieleni na terenie bezpośrednio sąsiadującym z boiskiem.  Zasadzone zostały nowe drzewa i krzewy, a także  byliny i rośliny miododajne. Koszt tego zadania wyniósł 41 241,90 złotych, z czego 34 396 zł to środki własne gminy Brzesko, a 6 845 zł to dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. 

Kilka istotnych zadań wykonano z wykorzystaniem funduszu remontowego szkoły. W lecie wymieniony został dach i układ rynien. Wykonano odwodnienie terenu od strony południowej, remontom zostały również cztery ciągi komunikacyjne – dwa wejścia do szkoły i dwa na zaplecze. Ostatnią ubiegłoroczną inwestycją był remont ogrodzenia szkoły od strony południowej. Teraz jest to metalowa konstrukcja panelowa, ułatwiająca dojazd poza ogrodzenie i dopuszczająca jego systematyczną rozbudowę. Za szkolnym budynkiem od strony południowej znajduje się stare koryto Uszwicy. Dyrektor szkoły Piotr Podłęcki planuje sukcesywne utwardzanie terenu i wyrównanie go do wysokości boiska. W ten sposób powstać ma teren, który może w przyszłości być wykorzystany jako na przykład miejsce budowy nowej hali sportowej. Gdyby tak się stało, obecna sala gimnastyczna mogłaby wówczas zostać zaadaptowana na potrzeby mieszczącej się w tym samym budynku Szkoły Muzycznej I stopnia.

– To są oczywiście plany dalekosiężne, ale możliwe do zrealizowania. Przeprowadzone w ostatnim roku inwestycje w znacznym stopniu wpłynęły na poprawę szkolnej i przyszkolnej infrastruktury. Wraz z nauczycielami, uczniami i ich rodzicami jesteśmy bardzo wdzięczni panu burmistrzowi i radnym miejskim za ujęcie tych zadań w ubiegłorocznym budżecie – mówi Piotr Podłęcki.

W budynku przy ulicy Głowackiego funkcjonują w pełnej symbiozie dwie placówki oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 1 oraz Szkoła Muzyczna I stopnia. Obie systematycznie się rozwijają, a poczynione ostatnio inwestycje mają istotny wpływ na wyniki nauczania. Z roku na rok wzrasta liczba uczniów brzeskiej „Jedynki”, która już niedługo stanie się szkołą „dwuciągową”, czyli placówką, w której nauka odbywać się będzie przynajmniej w dwóch oddziałach w każdym roczniku. Już teraz istnieją tutaj dwa oddziały I klasy, trzy II klasy oraz po dwie IV oraz V klasy.

/UM Brzesko/

Powiązane artykuły

Zobacz także
Close
Back to top button