Aktualności

Jest projekt i dofinansowanie z UE na zagospodarowanie „Rogożówki”


W piątek, 23 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie Wójt Gminy Borzęcin, Janusz Kwaśniak wraz ze Skarbnik Gminy Barbarą Armatys podpisali umowę na dofinansowanie ze środków PROW zadania pod nazwą „Zagospodarowanie przestrzeni komunalnej centrum wsi Borzęcin Dolny poprzez budowę terenu rekreacyjnego z funkcją placu zabaw w Borzęcinie Dolnym”. Zadanie, którego szacunkowy koszt zamyka się kwotą 437 tysięcy 697 złotych 49 groszy jest dofinansowywane w ramach Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Przyznane wsparcie finansowe zamyka się kwotą 284 tysiące 689 złotych.

Ta inwestycja jest kolejnym etapem programu zagospodarowania centrów miejscowości w gminie Borzęcin. Po rozstrzygnięciu rozpisanego już przetargu rozpoczną się prace budowlane, których zakończenie przewiduje się na 31 sierpnia br. – mówi wójt gminy Borzęcin, Janusz Kwaśniak. – Borzęcin Dolny zyska funkcjonalne centrum, które nie tylko wpłynie na poprawę estetyki miejscowości, ale również stworzy ofertę dla wypoczynku i rekreacji.

Projekt zagospodarowania „Rogożówki” przewiduje budowę dróg dojazdowych, miejsc postojowych i ciągów pieszych utwardzonych kostką brukową, nawierzchni piaskowych i trawiastych, instalacje placu zabaw oraz elementów małej architektury, budowę ogrodzenia, oświetlenia terenu oraz nasadzenie zieleni.

Plac zabaw :: Borzęcin

Plac zabaw :: Borzęcin

 

 

 

Powiązane artykuły

Back to top button