Aktualności

Kolejka do kasy UE. Lista gmin wg wartości realizowanych projektów unijnych ( PAP 28 grudnia 2015 r.)

Redaktorzy serwisu samorządowego Polskiej Agencji Prasowej pokusili się na zakończenie 2015 roku o zredagowanie listy ( rankingu) według ilości środków unijnych pozyskanych przez 2478 polskie gminy.
Na tle 2478 gmin Brzesko wypada wręcz imponująco. Zostaliśmy sklasyfikowani na 147 miejscu w Polsce z kwotą 421 milionów 962 tysięcy złotych pozyskanych środków unijnych. Dane te dotyczą podpisanych umów o dofinansowanie projektów unijnych na dzień 30 czerwca 2015 r., przy uwzględnieniu kosztów niekwalifikowalnych. Chodzi o fundusze ze środków UE na lata 2007-2013 dostępne w ramach programów operacyjnych: Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki, Pomoc Techniczna, Rozwój Polski Wschodniej, a także poszczególnych RPO.
Dane pochodzą z Krajowego Systemu Informatycznego (KSI SIMIK 07-13), odnoszą się do projektów realizowanych na terenie danej jednostki terytorialnej. Nie należy ich utożsamiać wyłącznie z projektami realizowanymi przez jednostki samorządu terytorialnego – zastrzega Główny Urząd Statystyczny.
Obok Warszawy (35,6 mld zł) w czołówce miast o najwyższej całkowitej wartości podpisanych umów o dofinansowanie ze środków z mijającej perspektywy są: Wrocław (12,5 mld zł), Gdańsk (10,6 mld zł) i Kraków (10,4 mld zł) – wynika z zestawienia GUS. W 46 gminach ta kwota przekroczyła miliard złotych, w dziewięciu jest mniejsza niż milion złotych. Brzesko jest najprężniejszą gminą, zarówno w gronie samorządu jak i prywatnych przedsiębiorców z terenu powiatu, pod względem efektywności aplikowania
o środki Unii Europejskiej. Nasi sąsiedzi: Bochnia- gmina miejska została sklasyfikowana na 187 miejscu z 343 milionami złotych, Bochnia-gmina wiejska na 240 miejscu z 286 milionami złotych pozyskanych środków, Rzezawa -268 miejsce, Wojnicz- 278 miejsce, Borzęcin 313 miejsce, Dębno 325 miejsce.
W przeliczeniu na 1 mieszkańca w najwyżej sklasyfikowanej Warszawie przypada 20 tys. złotych pozyskanych środków unijnych, w Brzesku blisko 12 tys. złotych a w ostatniej sklasyfikowanej podkarpackiej Jaśliskiej, która jest jedną z gmin o najmniejszej liczbie ludności jest to – 133 zł.

Powiązane artykuły

Back to top button