Aktualności

KOMUNIKAT / ОГОЛОШЕННЯ

Starostwo Powiatowe w Brzesku informuje, że od 14 marca 2022 r. w Liceum
Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Brzesku zostaje otworzony oddział
przygotowawczy dla młodzieży z Ukrainy.
Celem utworzenia klasy jest przygotowanie uczniów do pobierania nauki w Polsce
oraz funkcjonowanie w nowym społeczeństwie poprzez naukę języka polskiego i innych zajęć
edukacyjnych.Szczegółowe informacje można uzyskać w Liceum Ogólnokształcącym im.
Mikołaja Kopernika w Brzesku, ul. Gen. LeopoldaOkulickiego 2, 32-800 Brzesko, tel. (14) 68
63 837, e-mail:sekretariat@lobrzesko.edu.pl
Serdecznie zapraszamy do naszej Szkoły młodzież z Ukrainy.

Повітове староство в Бжескуінформує, що з 14 березня 2022 р. в
Загальноосвітньому Ліцеї ім. Миколи Коперника в Бжеску відкривається підготовче
відділення для молоді з України.
Метою створення класу є підготовка учнів до навчання в Польщі та
функціонування в новому суспільстві шляхом вивчення польської мови та інших
освітніх заходів.Детальну інформацію можна отримати в Загальноосвітньому Ліцеї ім.
Миколи Коперника в Бжеску, вул. Генерала Леопольда Окулицького 2, 32-800 Бжесько,
тел. (14) 68 63 837, електронна пошта: sekretariat@lobrzesko.edu.pl
Щиро запрошуємо до нашої школи молодь з України.

Powiązane artykuły

Back to top button