Aktualności

Konferencja naukowa o Rodzinie Goetzów

Już w najbliższy czwartek odbędzie się konferencja popularnonaukowa pt.:  „Rola rodziny Goetzów Okocimskich  w budowie i rozwoju gospodarki Regionu Polski Południowej XIX i XX wieku.” To szczególne wydarzenie rozpocznie się o godzinie 9.00 w Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Brzesku i będzie wieńczyło zakończenie Jubileuszu 170-lecia założenia Browaru Okocim. 

Organizatorami  są  przedstawiciele BT „Gryf”: dr Jan Stefan Gawlik i Mieczysław Mietła przy współudziale:
Władz Miasta Brzeska, Burmistrza – Grzegorza Wawryki, Władz Powiatu Brzeskiego, Starosty – Andrzeja Potępy oraz kierownictwa MOK – dyr. Małgorzaty Cuber.

Niestety liczba słuchaczy i uczestników jest ograniczona i wiąże się z ograniczeniami sali audytoryjnej RCKB im. Jana Pawła II – wstęp jedynie za zaproszeniami, które były do odebrania w Miejskim Ośrodku Kultury w Brzesku. 

PROGRAM:
9.00 – ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI
– przywitanie uczestników i zaproszonych gości – prezes BT „Gryf” – Andrzej Jan Małysa
– słowo wstępne/wprowadzenie – koordynator Konferencji – dr Jan Stefan Gawlik
9.15 – ROZPOCZĘCIE PREZENTACJI REFERATÓW KONFERENCJI
WPROWADZENIE HISTORYCZNE
– prof. Feliks Kiryk – Brzesko do czasów przybycia do Okocimia Jan Ewangelisty Goetza
– prof. Marian Stolarczyk – Brzesko w I wojnie światowej i w latach walk o bezpieczne granice państwa
9.45 – GŁÓWNE REFERATY PLENARNE (rodzina, działalność gospodarcza, kultura, okres wojny i czasy PRL oraz czas obecny)
– mgr Jerzy Wyczesany – Trzy pokolenia rodziny Goetzów Okocimskich
– prof. Kazimierz Karolczak – Związki Goetzów z Krakowem
– prof. Piotr Franaszek – Rola rodziny Goetzów w rozwoju gospodarczym regionu
– prof. Kazimierz Górka – Wpływ rodziny Goetzów na rozwój przemysłu w Małopolsce
10.45-10.55 PRZERWA NA KAWĘ
– b. dyrektor, prezes Zarządu Okocimskich Zakładów Piwowarskich SA, b. senator RP –
Mieczysław Mietła – Dzieje Okocimskiego Browaru Goetzów i innych ich posiadłości w czasie II Wojny Światowej, po wyzwoleniu i w latach następnych.
– dyr. Browaru Okocim, mgr Michał Napieracz – Browar Okocim współcześnie – inwestycje, innowacje, rozwój w ramach Grupy Carlsberg w latach 1996-2015
11.30 PREZENTACJA KOMUNIKATÓW (wystąpienia do 10 min.)
– dr Piotr Duda – Działalność polityczna Jana Albina Goetza-Okocimskiego w przededniu odzyskania niepodległości i pierwszych latach II RP w świetle źródeł polskich
– mgr Jerzy Wyczesany – Mecenat artystyczny Goetzów Okocimskich – próby zarysu
– dr Zbigniew Bayersdorf – Zabytkowy zespół browarno-rezydencjonalny w Okocimiu.
Wybrane problemy kulturowe i artystyczne
– dr hab. Mirosław Kłusek – Losy zbiorów dzieł sztuki Goetza Okocimskiego w czasie II wojny światowej
– mgr inż. Anna Janicka – Dobra gruntowe rodziny Goetz-Okocimskich
12.20 – ZAPYTANIA, UWAGI, DYSKUSJA
12.40 – 13.10 – PRZERWA NA POSIŁEK / LUNCH
13.10 – DALSZA CZĘŚĆ KOMUNIKATÓW
– dr Agnieszka Thier – Jan Albin Goetz Okocimski jako założyciel i prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie
– ks. dr Wiesław Pieja – Goetzowie w Okocimskim Kościele i ich pomoc w rozwoju szkolnictwa i życia społeczno kulturalnego regionu
– prof. Marian Stolarczyk – Kultura fizyczna i sport w Brzesku (1892-1939)
– mgr inż. Paulina Kramarz – Działalność filantropijna Goetzów Okocimskich na tle dziewiętnastowiecznych przemian socjalnych
– Lidia Luchter-Krupińska – Niepowtarzalna wystawa „RÓD GOETZÓW OKOCIMSKICH”
14.00 – 14.10 – PRZERWA NA KAWĘ
14.20 – DALSZA CZĘŚĆ PREZENTACJI KOMUNIKATÓW
– prof. Zdzisław Pietrzyk – Źródła rękopiśmienne do dziejów rodziny Włodków w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej
– dr Przemysław Żukowski – Potomkowie Goetzów na Uniwersytecie Jagiellońskim
– dr Bożena Pietrzyk – Wybrane aspekty działalności rodziny Goetzów na podstawie korespondencji ze zbiorów Archiwum Nowego w Krakowie
– mgr Małgorzata Niechaj – Działalność Goetzów Okocimskich w Krakowskim Bractwie Kurkowym
– mgr Leokadia Rudek Materiały bibliograficzne do dziejów Brzeska i rodziny Goetz-Okocimskich
– mgr Brzyk Franciszek – Wczoraj i dziś – 20 lat działalności Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Okocimskiej
15.20 – PODSUMOWANIE KONFERENCJI, WNIOSKI.
15.50 – PRZEJAZD UCZESTNIKÓW DO ODRESTAUROWANEGO PAŁACU GOETZÓW OKOCIMSKICH – ZWIEDZANIE W GRUPACH, Z PRZEWODNIKAMI
18.00 – ZAKOŃCZENIE
Uwaga:
Materiały pokonferencyjne w postaci książki zostaną wydane w terminie do końca października 2016 r. Będą zawierały m.in. pełne teksty prezentowanych wystąpień, referatów oraz komunikatów, jak również inne materiały dotyczące konferencji.


Powiązane artykuły

Zobacz także
Close
Back to top button