Aktualności

Ks. Prałat Władysław Pasiut w szeregach Zakonu Rycerzy Kolumba

W sobotę 24 stycznia 2015 roku w Tarnowie odbyła się Uroczystość przyjęcia nowych Kandydatów w szeregi Rycerzy Kolumba. W szeregi Zakonu wstąpiło 16 kandydatów, w tym dwóch księży kapelanów – wśród nich ks. Prałat Adam Nita oraz ks. Prałat Władysław Pasiut, Proboszcz i Kustosz Sanktuarium Św. Stanisława BM w Szczepanowie.

Spotkanie rozpoczęła Msza Św. koncelebrowana w Katedrze Tarnowskiej, której przewodniczył i kazanie wygłosił Kapelan Diecezjalny Rycerzy Kolumba w Diecezji Tarnowskiej Ks. Prałat Józef Dobosz, Delegat JE Ks. Bpa Ordynariusza Andrzeja Jeża. W koncelebrze ponadto uczestniczyli uczestniczył: Ks. Dyrektor Zbigniew Guzy, Kapelan Rady Nr 16100 w Tarnowie oraz Ks. Prałat Władysław Pasiut, Proboszcz i Kustosz Sanktuarium Św. Stanisława BM w Szczepanowie.

W Katedrze Tarnowskiej zebrało się wielu Rycerzy Kolumba z Rzeszowa, Dobrzechowa, Dębicy i oczywiście Tarnowa oraz Kandydaci do Rycerstwa.

Na Uroczystość przybył z Radomia Delegat Stanowy Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce Zacny Brat Andrzej Anasiak wraz z małżonką oraz z Rzeszowa Sekretarz Stanowy KofC Brat Tomasz Wawrzkowicz. Pod koniec Mszy Św. Delegat Stanowy wręczył Bratu Stanisławowi Chmurze, Wielkiemu Rycerzowi Rady Nr 15726 w Dębicy wyróżnienie za wielką aktywność Rady Dębickiej w ubiegłym Roku Bratnim.

Po zakończeniu Mszy Św. nastąpiła Uroczystość przyjęcia nowych Braci w szeregi Zakonu Rycerzy Kolumba, którą poprowadził bardzo doświadczony Zespół z Rzeszowa w składzie Br. Zdzisław Banat, Br. Jerzy Wawrzkowicz, Br. Zbigniew Marcinkiewicz, Br. Bogusław Płonka, Br. Piotr Wisz wsparty Wielkim Rycerzem Rady Dobrzechowskiej Br. Bogusławem Kucabem i Wielkim Rycerzem Rady Dębickiej Br. Stanisławem Chmurą oraz oczywiście Czcigodnym Ks. Kapelanem Józefem Doboszem.

Zakon Rycerzy Kolumba – największa na świecie katolicka organizacja świecka o charakterze charytatywnym. Rycerze Kolumba są również mocno zaangażowani w działania na rzecz obrony życia.

Zakon :: Rycerzy Kolumba

Zakon :: Rycerzy Kolumba
Powiązane artykuły

Back to top button