Aktualności

Kursu na sędziego piłki nożnej

Przygoda z gwizdkiem ma swoje wady i zalety, ale może stać się przygodą na wiele lat. Odwiedzisz miejsca, o których nawet nie śniłeś, że mogą służyć jako areny piłkarskich zmagań, poznasz mnóstwo ciekawych ludzi, poszerzysz kontakty prywatne i często zawodowe, będziesz mógł regularnie dbać o swoją kondycję i inne umiejętności interpersonalne, są to także możliwości dodatkowego wsparcia finansowego.

Opiekunem kursu jest Michał Fudala. Organizatorem Kursu jest Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Brzesku. Wszelkich informacji szukajcie za pomocą danych kontaktowych do KS oraz w biurze Podokręgu.

Zachęcamy wszystkich chętnych (także dziewczęta i kobiety – jest ich u nas najwięcej w Małopolsce) do zapoznania się ze szczegółami Programu Kursu na sędziego piłki nożnej oraz wymaganiami stawianymi kandydatom.

Kurs rozpocznie się w piątek 10 stycznia 2014r. o godz. 18:00 rozmową kwalifikacyjną i sprawdzeniem dokumentów. Spotkania odbywać się będą minimum raz w tygodniu w zależności od profilu grupy.

Kandydaci na sędziego powinni spełnić poniższe wymagania:

– wykształcenie średnie (matura) lub zaświadczenie o kontynuowaniu nauki na poziomie gwarantującym uzyskanie wymaganego wykształcenia;

– niekaralność kandydata;

– wysoki poziom zdolności motorycznych i predyspozycji psychicznych;

– wiek 18 – 32 lata, lecz w trakcie kursu można mieć ukończone 17 lat – dodatkowa zgoda od prawnego opiekuna osoby niepełnoletniej;

– zapłacenie wpisowego 100,00zł (sto zł)

– posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do czynnego sędziowania meczy piłkarskich;

– wysokość ciała min. 165cm;

– zainteresowania związane ze sportem, umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi, ciekawość świata i odwaga…

– złożenie wymaganych dokumentów.

Zapraszamy!!!

Kontakt:
www.sedziowiebrzesko.futbolowo.pl; e-mail: sedziowiebrzesko@op.pl
Przewodniczący KS P PN – 606 -341-658 ; opiekun kursu – 600-033-941
Biuro Podokręgu PN Brzesko – 14 663-21-59

Powiązane artykuły

Back to top button