Aktualności

„Małopolski e-Senior” w gminie Borzęcin

Fundacja Instytut Myśli Innowacyjnej we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Borzęcinie zrealizowała projekt pn. „Małopolski e-Senior”. Dzięki realizacji zadania, uczestnicy projektu – mieszkańcy gminy Borzęcin powyżej 65. roku życia – podnieśli kompetencje cyfrowe oraz umiejętności korzystania z komputera i Internetu, w tym z e-usług publicznych. Projekt zakończyło uroczyste spotkanie, na którym wręczono certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia oraz tablety, dzięki którym uczestnicy nabywali umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii. Certyfikaty, tablety oraz okolicznościowe gratulacje przekazali seniorom: Janusz Kwaśniak – wójt gminy Borzęcin, Katarzyna Ciochoń – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzęcinie oraz Jacek Leszczyński z Fundacji Instytut Myśli Innowacyjnej.

W ramach realizacji zadania przeprowadzono 15 spotkań szkoleniowych w wymiarze 3 godzin lekcyjnych oraz 3 spotkania animacyjne po 2 godziny lekcyjne. Tematyka szkoleń obejmowała takie zagadnienia jak: pierwsze kroki z tabletem i internetem, jak ocenić wiarygodność źródeł w internecie, moja pierwsza poczta elektroniczna, skype – bezpłatne rozmowy z rodziną i ze znajomymi, facebook – serwis społecznościowy, aktywność obywatelska online, zarządzanie tożsamością cyfrową na przykładzie konta e-PUAP, podstawy obsługi edytora tekstu, podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego, robienie zdjęć oraz prosta edycja (obróbka), nagrania wideo, bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych, sprawy codzienne a Internet, potrzeby duchowe a Internet, zarządzanie swoimi finansami oraz rozrywka z internetem.

Projekt zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Powiązane artykuły

Back to top button