Aktualności

Miliony dla Brzeska z Polskiego Ładu

Dofinansowanie w wysokości 14 224 675,50 złotych pozyskał brzeski samorząd z drugiej edycji Polskiego Ładu. Środki te, wraz z wkładem własnym, przeznaczone zostaną na realizację trzech zgłoszonych do programu projektów. Dwa z nich dotyczą remontów dziesiątek dróg i chodników w mieście. Trzeci związany jest z zagospodarowaniem przyszkolnych terenów przy ZS-P Brzesko.

Termin zakończenia realizacji tych projektów wyznaczony został na 2024 rok. 

Zadanie 1. Remont dróg gminnych zlokalizowanych na terenie miasta Brzesko – osiedla mieszkaniowe. Wartość inwestycji – 4 875 910 zł, dofinansowanie – 4 632 114,50 zł.

Zadanie 2. Remont dróg miejskich zlokalizowanych na terenie miasta Brzesko – śródmieście. Wartość inwestycji 4 926 380 zł, dofinansowanie – 4 680 061 zł.

Zadanie 3. Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzesku wraz z budową miasteczka rowerowego oraz placu zabaw. Wartość inwestycji – 6 250 000 zł, dofinansowanie – 4 912 500 zł.

Powiązane artykuły

Back to top button