Aktualności

Ministerstwo Spraw Zagranicznych doceniło działania Gminy Brzesko

Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ  wybrał   projekt przygotowany i zrealizowany przez Biuro Promocji brzeskiego magistratu, jako przykład  międzynarodowej współpracy samorządów lokalnych. „Folklor łączy narody i pokolenia” to projekt zrealizowany 7 i 8 września 2013 roku.  Brzeski projekt będzie w publikacji polskiego MSZ-u  jednym z przykładów „dobrych praktyk”  w ostatnim okresie finansowania unijnego.  Przypomnijmy, że dwudniowy Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny  połączony został
z Turniejem Sołectw i Osiedli oraz Diecezjalnym Świętem Chleba.
W ramach projektu wystąpiły trzy zespoły ludowe działające na terenie gminy : Porębianie, Jadowniczanie i Krakowiacy Ziemi Brzeskiej oraz Zespół Pieśni  i Tańca Łoniowicy z sąsiedniej gminy Dębno. Ponadto zaprezentowały się dwie orkiestry dęte: Miejska Orkiestra Dęta działająca przy Miejskim Ośrodku Kultury w Brzesku oraz Orkiestra Dęta z Łysej Góry. Do udziału w projekcie zaproszono również zespoły folklorystyczne z zaprzyjaźnionych miast partnerskich Brzeska: Szazhalombatty (węgierski zespół Forr-Mas), Sovaty (rumuński zespół Soviragok i Nepi Jatszohaz) oraz Dupnicy (bułgarski zespół Aktavis). W pierwszym dniu dzięki Turniejowi Sołectw i Osiedli uczestnicy jak i widzowie mogli przypomnieć sobie a młodsi poznać pracę rolnika, gdyż konkurencje wzorowane były na czynnościach wykonywanych niegdyś jak i obecnie przez rolników  m.in. młócenie zboża cepami, wiązanie powrósła czy dojenie krowy. W drugim dniu Diecezjalne Święto Chleba przybliżyło trud jaki potrzebny jest do wytworzenia chleba przez rolnika i piekarza. Wszyscy mogli poznać smaki kuchni bałkańskiej i polskiej. 

Realizacja projektu przyczyniła się w sposób szczególny do promocji zarówno naszej lokalnej kultury, jak i regionów prezentowanych przez zagraniczne zespoły. Zarówno uczestnicy jak i widzowie, bez względu na wiek i przynależność państwową mogli poznać zwyczaje, obrzędy i folklor państw członków UE. Dzięki niezwykle barwnym, bogato zdobionym strojom, podkreślającym charakter, oryginalność oraz przynależność do  danego regionu widzowie obejrzeli  wspaniałe, żywiołowe występy.

Powiązane artykuły

Back to top button