Zapowiedzi

Mistrzostwa Polski w kręglach klasycznych

3-4.10.2015r. –  Mistrzostwa Polski do pełnych w parach i tandemach mieszanych w kręglach klasycznych.

INFORMACJA i REGULAMIN
Mistrzostwa Polski Par i Tandemów Mieszanych w grze do pełnych

BRZESKO 03–04.10.2015 r.
INFORMACJE
1. Zarządzający (Główny Organizator) – Polski Związek Kręglarski
2. Współorganizatorzy – Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji
3. Miejsce rozgrywania zawodów – kręgielnia 4-torowa BOSiR w Brzesku
4. Termin rozgrywania zawodów – 03-04.10.2015 r.
5. Warunki uczestnictwa – zawodniczki i zawodnicy posiadający licencję A i B PZK, urodzeni przed 01.07.1997 r. W mistrzostwach nie mogą startować mężczyźni z miejsc 1-24 Rankingu PZK SKK na koniec sezonu 2014/15 oraz kobiety z miejsc 1-12 Rankingu PZK SKK na koniec sezonu 2014/15, którzy startowali w rozgrywkach Superligi Mężczyzn i Kobiet. 
W zawodach mogą startować również zawodnicy niezrzeszeni, którzy nie posiadają licencji PZK – warunkiem startu jest wniesienie jednorazowej opłaty 20 zł – jako licencji jednorazowej. 
6. Opłaty: tylko w parze 30,00 zł za zawodnika/czkę, tylko w tandemie mieszanym 30,00 zł za
zawodnika/czkę, w parze i mikście 35,00 zł za zawodnika/czkę
7. Termin zgłoszeń – 24.09.2015 r.
8. Kontakt do zgłoszeń – Patryk Paryło e-mail: parylo.patryk@gmail.com tel: 888643145
9. Sędzia Główny – Leszek Piosik
10. Konkurencje – pary i tandemy mieszane
11. Ramowy program – SOBOTA – gry par, NIEDZIELA – gry tandemów mieszanych.
12. Strona internetowa – www.kregle.net ; skk.pzkregl.pl
13. Termin ogłoszenia szczegółowego planu gier – 27.09.2015 r.
SPRAWY REGULAMINOWE
1. Celem organizowanych rozgrywek jest popularyzacja i rozwój kręglarstwa klasycznego jako
sportu dla każdego.
2. Sędzia Główny i Komisja Sędziowska jest wyznaczona przez Kolegium Sędziów PZK SKK.
3. Zawodnicy powinni posiadać ważną kartę zdrowia lub złożyć stosowne oświadczenie o stanie
zdrowia i grze na własną odpowiedzialność.
4. Organizatorzy ustalają harmonogram zawodów zapewniając jak najdogodniejsze warunki startu
wszystkim zgłoszonym zawodnikom. Harmonogram musi zostać opublikowany w serwisie
internetowym www.kregle.net najpóźniej do dnia 27.09.2015 r. Harmonogram startu jest
ostateczny i z uwagi na ilość startujących zawodników oraz chęć unikania konfliktowych sytuacji
będzie bezwzględnie przestrzegany celem sprawnego i obiektywnego przeprowadzenia
zawodów.
5. Zawodnicy lub/i zawodniczki mają obowiązek zgłosić się u Sędziego Głównego zawodów na 20 minut przed wyznaczoną godziną startu.
6. Podczas zgłoszenia się do Sędziego Głównego następuje losowanie torów, na których zawodnicy/czki rozegrają swoją grę (tory 1 i 2 lub tory 3 i 4).
7. W konkurencji par – zawodnicy/czki rozgrywają grę obok siebie na sąsiednich torach (wylosowanych) 2 x 30 rzutów do pełnych.
8. W konkurencji tandemów mieszanych – zawodnik i zawodniczka grają razem na wylosowanych
torach – 2 x 60 rzutów (naprzemiennie – grę zaczynają mężczyźni).
9. O kolejności w klasyfikacji par decyduje większa ilość strąconych łącznie kręgli. W przypadku równych wyników par o kolejności decyduje lepszy wynik zawodnika w parze. W przypadku gdy wszystkie wyniki w parze są równe o kolejności decyduje większa liczba strąconych 9, następnie 8 itd.
10. O kolejności w klasyfikacji tandemów mieszanych decyduje większa ilość strąconych łącznie kręgli. W przypadku równych wyników decyduje większa liczba strąconych 9, następnie 8 itd.
11. Zawody są rozgrywane wg ogólnie obowiązujących przepisów kręglarskich.
12. Wszystkie sporne sytuacje rozstrzyga Sędzia Główny zawodów.
13. Przedstawiając powyższe warunki mamy nadzieję, że startujący zawodnicy podejdą do nich z pełnym zrozumieniem i odpowiedzialnością dla dobra atmosfery zawodów.

W imieniu organizatorów
Maciej Kląskała
Przewodniczący Komisji Organizacji
Imprez Sportowych oraz PR

Powiązane artykuły

Zobacz także
Close
Back to top button