Aktualności

Modernizacja domu ludowego w Woli Przemykowskiej

Dzięki pozyskanym przez Gminę Szczurowa środkom z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i zapewnieniu udziału własnego z budżetu Gminy rozpoczęły się prace w parterowej części budynku domu ludowego w Woli Przemykowskiej – Średniej. Placówka, w której mieszczą się również świetlica i biblioteka służy nie tylko celom edukacyjnym i organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, ale również jako miejsce do organizacji imprez okolicznościowych, zebrań wiejskich, spotkań młodzieżowych.

Zakres wykonywanych prac obejmuje ocieplenie ścian budynku z wykonaniem elewacji zewnętrznej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont schodów zewnętrznych, zagospodarowanie terenu wokół obiektu, w tym odwodnienie, remont szamba, remont ogrodzenia, plantowanie i nową nawierzchnię z kostki brukowej. Ponadto wykonany zostanie wewnątrz budynku remont korytarzy, sanitariatów oraz pomieszczeń świetlicy i biblioteki.

[UG Szczurowa]

Powiązane artykuły

Back to top button