Aktualności

Nagroda dla Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Borzęcinie

Nagrodę w postaci sprzętu pożarniczego otrzymał Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Borzęcinie. Jest to wyróżnienie za szczególny wkład w doposażenie jednostek OSP w ubiegłym roku. Na utrzymanie jednostek OSP oraz zakupy inwestycyjne z tym związane, gmina Borzęcin w 2014 roku wydatkowała 390 tys. złotych.

Oprócz wydatków bieżących, związanych z podstawowym doposażeniem jednostek, samorząd gminy Borzęcin od wielu lat inwestuje w modernizację oraz budowę nowych remiz, zakup samochodów, urządzeń i narzędzi ratowniczych. Tylko w ubiegłej kadencji nakłady na ten cel zamknęły się kwotą blisko 4 milionów złotych.

OSP w gminie Borzęcin są coraz lepiej doposażone. Do pełni szczęścia brakuje nowych obiektów remiz w Borzęcinie Dolnym i Jagniówce, ale i tutaj podejmowane są stosowne działania. Cieszymy się, że samorząd gminy dostrzega potrzeby strażaków, a zarazem ważną rolę jaką pełnią druhowie ochotnicy w ochronie przeciwpożarowej oraz zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańców – mówi Grzegorz Małek, Komendant Gminny OSP w Borzęcinie.

Zarząd Oddziału ZOSP RP Województwa Małopolskiego w Krakowie w nagrodę za zaangażowanie i wkład w doposażenie jednostek w gminie Borzęcin przekazał na rzecz Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP sprzęt w postaci: piły stihl, węży W-52, rękawic specjalnych, ubrania koszarowego oraz polaru. Akcesoria zostały rozdysponowane pomiędzy jednostki OSP funkcjonujące w gminie Borzęcin.

Powiązane artykuły

Back to top button