Aktualności

Najlepszy Sołtys Województwa Małopolskiego AD 1016

W sobotę 12 sierpnia odbyło się rozstrzygniecie Konkursu Najlepszy Sołtys Województwa Małopolskiego AD 1016” zorganizowane w tym roku w Radgoszczy – powiat dąbrowski, skąd pochodzi ubiegłoroczny Laureat Konkursu – Pan Eugeniusz Stanek. Organizatorem konkursu było Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów wraz z Marszałkiem Województwa Małopolskiego, Gminami Województwa Małopolskiego, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział w Krakowie, Kasą Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie oraz instytucjami, z którymi współpracują sołtysi. W tym roku wyróżnienia z naszej Gminy otrzymała Pani Barbara Borowiecka – Przewodnicząca Zarządu Osiedla „Kopaliny-Jagiełły” oraz Pan Marian Czarnik – Sołtys wsi Wokowice.

Pani Barbara Borowiecka – Przewodnicząca Zarządu „Kopaliny-Jagiełły” to człowiek bardzo zaangażowany w sprawy Osiedla i całej lokalnej społeczności. Na bieżąco współpracuje z Urzędem Miejskim i Burmistrzem we wszystkich dziedzinach życia, angażuje się w prace społeczne, mediacje w różnych sprawach pomiędzy Urzędem a mieszkańcami, stara się jak może załatwiać cały szereg drobnych spraw bez angażowania Urzędu. Człowiek konkretny, rzeczowy – wie czego chce, jakie są oczekiwania lokalnej społeczności a jakie realia finansowe, a przy tym skromny i nie szukający rozgłosu. Własną przykładną pracą zachęca mieszkańców swojej miejscowości do wspólnej pracy na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców, poprawy estetyki osiedla, prac porządkowych. Dzieci, młodzież oraz osoby starsze bardzo cenią Panią Przewodniczącą za Jej bezinteresowność, zainteresowanie ich problemami i bliski kontakt. Będąc Przewodniczącą dopiero 2 lata prowadzi działania integrujące wszystkie Sołectwa i Osiedla na terenie gminy.

Pan Marian Czarnik – Sołtys wsi Wokowice to człowiek bardzo zaangażowany w sprawy Sołectwa i całej lokalnej społeczności. Na bieżąco współpracuje z Urzędem Miejskim i Burmistrzem we wszystkich dziedzinach życia, angażuje się w prace społeczne, mediacje w różnych sprawach pomiędzy Urzędem a mieszkańcami, stara się jak może załatwiać cały szereg drobnych spraw bez angażowania Urzędu. Człowiek konkretny, rzeczowy – wie czego chce, jakie są oczekiwania lokalnej społeczności a jakie realia finansowe, a przy tym skromny i nie szukający rozgłosu. Własną przykładną pracą zachęca mieszkańców swojej miejscowości do wspólnej pracy na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców, poprawy estetyki wsi, prac porządkowych. Dzieci, młodzież oraz osoby starsze bardzo cenią Pana Sołtysa za Jego bezinteresowność, zainteresowanie ich problemami i bliski kontakt. Będąc Sołtysem prowadzi działania integrujące wszystkie Sołectwa i Osiedla na terenie gminy.

Powiązane artykuły

Back to top button