Aktualności

Nowocześnie i kulturalnie w Przyborowie

Oddano do użytku obiekt Centrum Kulturalnego Wsi i Remizę OSP w Przyborowie. Zmodernizowane budynki stanowią wizytówkę miejscowości, są funkcjonalne i dobrze wyposażone. Inwestycja, którą prowadziła gmina Borzęcin kosztowała 2 miliony 511 tysięcy 533 złotych, z czego pozyskane dofinansowanie ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 w ramach Schematu 6.2 B Infrastruktura społeczna wyniosło 1 milion 752 tysięcy 202 złotych. Oddanie obiektu do użytku połączone było z Obchodami Gminnego Dnia Strażaka. – Macie najbardziej funkcjonalną remizę w powiecie brzeskim – mówił do zebranych obecny na uroczystości komendant PSP w Brzesku, Dariusz Pęcak. Nie mniej okazale prezentuje się reszta budynku, która przeznaczona jest na cele kulturalne i społeczne.

Uroczystości rozpoczęła msza święta odprawiona w kościele parafialnym w Przyborowie. Podczas homilii ks. Zdzisław Oćwieja zwracał uwagę na zestawienie słów kultura i strażak. Po mszy wszyscy udali się na plac przed budynkiem Zespołu Szkół i Przedszkola w Przyborowie, gdzie miała miejsce dalsza część uroczystości.

Obchody Gminnego Dnia Strażaka rozpoczęto od meldunku, jaki dowódca uroczystości Szymon Płaneta złożył prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Brzesku, Marianowi Zalewskiemu. Historię Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyborowie przedstawił prezes jednostki, druh Sławomir Urbański. Zwrócił uwagę na ponad 100-letnią tradycję strażaków ochotników w Przyborowie. – Jednostka rozpoczęła działalność na początku ubiegłego wieku w skromnym drewnianym budynku pełniącym funkcję remizy. Dopiero w czasie II wojny światowej rozpoczęto budowę nowej, parterowej siedziby OSP Przyborów. W kolejnych latach budynek rozbudowywano, ale nieprzerwanie służy on strażakom do dnia dzisiejszego. W najstarszej części budynku obecnie mieszczą się biblioteka oraz świetlica – przybliżał historię prezes Urbański. Na koniec swojego wystąpienia, w imieniu druhów z Przyborowa, podziękował władzom samorządowym za rozbudowę i modernizację remizy OSP.

Zwracając się do strażaków w dniu ich święta wojewoda małopolski Andrzej Harężlak zwrócił uwagę, że to wyjątkowy dzień nie tylko dla nich, ale też dla całej społeczności wiejskiej, która w ten sposób może podziękować tym, którzy na co dzień służą, bronią i ratują innych. – To właśnie Wy jesteście tą organizacją, która daje przykład, jak człowiek powinien żyć dla innych ludzi. To piękne, że wybraliście poza swoją pracą zawodową, taką drogę życia. To Wy dajecie przykład młodym pokoleniem, jak należy wspólnie żyć w małej ojczyźnie – tymi słowami wojewoda dziękował strażakom za ich niełatwą pracę.

Wójt gminy Borzęcin a jednocześnie prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, Janusz Kwaśniak podkreślał, jak ważną rolę w lokalnej społeczności pełnią strażacy: – Ochotnicze Straże Pożarne są jedyną formacją na terenie gminy, która w przypadku zdarzenia kryzysowego jest w stanie skutecznie działać i wspierać mieszkańców.

Zwrócił też uwagę, że służba strażaków nie ogranicza się tylko do utrzymania gotowości bojowej oraz uczestnictwa w akcjach, ale również w życiu kulturalnym i społecznym, włączając się w działalność instytucji kultury, w święta parafialne i kościelne.

Podczas uroczystości odznaczeni zostali strażacy z Przyborowa. Wśród seniorów brązowe medale otrzymali: Marcin Mroczkowski i Ewelina Urbańska, natomiast odznakę wzorowego strażaka odebrali: Marta Duch, Mateusz Duch, Marek Niedojadło i Ewa Mroczkowska. Wyróżnieni zostali też członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Medale brązowe otrzymali: Natalia Szuba, Wiktoria Lis, Anna Sarlej, Małgorzata Niedojadło, Anna Pudło, Aleksandra Góra, Joanna Tomasik, Anna Smulska, Klaudia Dziedzic, Oliwia Gaczoł, Damian Mrówka, Norbert Żurek, Hubert Grocholski, Bartłomiej Żurek i Dominik Osmęda. Srebrnymi medalami odznaczono: Klaudię Grocholską, Tatianę Pitaś, Jacka Potępę oraz Pawła Sarleja.

 

Po zakończeniu uroczystości oficjalnych związanych ze świętem strażaka wszyscy przemaszerowali pod budynek Centrum Kulturalnego Wsi Przyborów. Uroczystego przecięcia wstęgi i otwarcia obiektu dokonali: Janusz Kwaśniak – wójt gminy Borzęcin, Andrzej Harężlak – wicewojewoda małopolski, Ryszard Ożóg – wicestarosta brzeski, Zdzisław Oćwieja – proboszcz parafii w Przyborowie, Stanisław Halik – wiceprzewodniczący Rady Gminy Borzęcin i radny z Przyborowa, Piotr Kania – dyrektor GOK Borzęcin, Elżbieta Kwaśniewska – kierownik GBP w Borzęcinie, Stanisław Latocha – sołtys wsi Przyborów, Sławomir Urbański – prezes OSP Przyborów, Zofia Sumara i Renata Woda – radne z Przyborowa.

W sali widowiskowej nowo otwartego obiektu głos zabrał wójt gminy, Janusz Kwaśniak. W swoim przemówieniu podkreślał rolę nowej placówki dla społeczności Przyborowa. – Centrum Kulturalne Wsi Przyborów to miejsce aktywizacji i integracji środowiska lokalnego, oferującego warunki o niebo lepsze od tych, jakie pamiętamy sprzed kilku lat, które odpowiednio wykorzystane przyczynią się do rozwoju intelektualnego i kulturalnego tej miejscowości – podkreślał.

Warto przypomnieć, że to kolejne w gminie Borzęcin centrum kulturalne wsi, gdzie mieszkańcy mogą skorzystać z pracowni komputerowej, wypożyczyć książkę, mile spędzić czas korzystając z oferty świetlicy ośrodka kultury i filii gminnej biblioteki publicznej, bogato wyposażonych w niezbędny sprzęt audiowizualny, rozrywkowy i rekreacyjny. To wreszcie sala widowiskowa i konsumpcyjna z dobrze wyposażonym zapleczem kuchennym. – Z obiektem Centrum Kulturalnego Wsi i nowoczesnej remizy dumnie wkraczamy w drugie dziesięciolecie XXI wieku. Bo to obiekt nie tylko na miarę oczekiwań mieszkańców, ale również na miarę miejsca i czasu, na miarę planów i marzeń o dalszym rozwoju Przyborowa – podkreślał wójt.

Janusz Kwaśniak podziękował także tym, którzy przyczynili się do realizacji inwestycji. – Marszałkowi oraz Zarządowi Województwa Małopolskiego za przyznane dofinansowanie, radnym Sejmiku Województwa, poprzedniej i obecnej kadencji, Adamowi Kwaśniakowi i Stanisławowi Handzlikowi za współpracę w zakresie wsparcia na rzecz realizowanych w gminie przedsięwzięć, radnym Rady Gminy z przewodniczącym Czesławem Małkiem na czele za wspólną i zgodną pracę na rzecz rozwoju gminy i jej miejscowości, moim współpracownikom: zastępcy – Tadeuszowi Żurkowi, skarbnikowi – Barbarze Armatys, kierownikowi Referatu Inwestycji – Kazimierzowi Sobocie i pozostałym pracownikom urzędu gminy oraz sołtysowi wsi Przyborów za wkład pracy w realizację samorządowych i sołeckich zadań. Podziękował projektantom, wykonawcom poszczególnych etapów, inspektorom nadzoru a także druhom z OSP Przyborów, którzy w trosce o budynek remizy OSP, jak również z myślą o stworzeniu dogodnych warunków dla działalności strażackiej i kulturalnej, przekazali budynek gminie, w celu przeprowadzenia przebudowy i modernizacji.

Stanisław Latocha, sołtys wsi Przyborów nie krył swego zadowolenia z faktu otwarcia tak wspaniałego obiektu, w którym znajdzie się miejsce dla straży pożarnej, biblioteki, kafejki internetowej oraz sala taneczna. – Mam nadzieję, że ten obiekt stanie się nie tylko miejscem organizacji imprez weselnych, ale również kulturalno-rozrywkowych. Miejscem, w którym dzieci i młodzież będą spędzać wolny czas, a starsi mieszkańcy zacieśniać wzajemne relacje sąsiedzkie.

Piotr Kania, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie oraz Elżbieta Kwaśniewska, kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej podziękowali wójtowi gminy Borzęcin oraz radnym Rady Gminy Borzęcin za zaangażowanie i wkład finansowy w rozwój kultury i czytelnictwa w gminie Borzęcin. – Dziękowanie swoim zwierzchnikom, często jest różnie postrzegane. Chcemy podziękować zarówno za ten nowoczesny obiekt, ale i za inne, które w ostatnich latach otwierane były na terenie gminy zarówno w Borzęcinie, jak i Warysiu czy Bielczy. Dziś – korzystając z okazji – chcielibyśmy oficjalnie władzom samorządowym podziękować w imieniu użytkowników budynków, w tym głównie pracowników naszych instytucji. Inwestowanie samorządu w kulturę daje szansę na lepszy rozwój społeczności, utrwalając jednocześnie lokalne dziedzictwo, które stanowi o naszej tożsamości – mówił Piotr Kania

Zdzisław Płaneta – wieloletni naczelnik gminy Borzęcin, zwrócił uwagę, że tego typu obiekt był bardzo potrzebny społeczności Przyborowa. – Od wielu lat marzono tutaj o posiadaniu obiektu z prawdziwego zdarzenia do prowadzenia działalności kulturalnej i wszelkiego rodzaju spotkań. Dzięki zabiegom władz gminy Przyborów ma taki obiekt. Muszę podkreślić, że mało zdarza się w poszczególnych miejscowościach województwa małopolskiego, żeby w tak żywym tempie i tyle inwestycji w jednej miejscowości uczyniono. Dlatego też należy podziękować władzom samorządowym, oczywiście ze wsparciem władz wojewódzkich. Dobrze się widocznie współpracuje i myśli o przyszłości danej społeczności.

W liście gratulacyjnym przesłanym z okazji uroczystości w imieniu prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska gratulowano gminie realizacji inwestycji, która z pewnością będzie stanowiła centrum – nie tylko kulturalne – wsi Przyborów. Za pośrednictwem wójta przekazano także podziękowania za ofiarność oraz życzenia wszelkiej pomyślności strażakom OSP Przyborów i innych jednostek.

           Pozdrowienia i gratulacje przesłał również prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemar Pawlak. – Składam Wam, Szanowne Druhny i Druhowie, wyrazy najwyższego szacunku i uznania za bezinteresowna służbę ludziom, ofiarność i fachowość podczas akcji ratowniczych. Dziękuje również za bezcenne inicjatywy podejmowane na rzecz bezpieczeństwa – czytamy w liście.

Na ręce wójta swój list gratulacyjny przekazał Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa, w którym wyraził swoje uznanie dla wszystkich, którzy zaangażowali się przy realizacji inwestycji w Przyborowie. Nie mogło również zabraknąć życzeń i podziękowań dla strażaków z okazji Gminnego Dnia Strażaka, za ich gotowość do poświęceń dla ratowania ludzi i ich dobytku oraz wzorową służbę w szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej.

Miłym prezentem dla strażaków ochotników z okazji otwarcia zmodernizowanej remizy był czek o wartości 2 000 zł przekazany przez Starostwo Powiatowe w Brzesku. Strażacy z Przyborowa chcą podjąć starania o wpisanie ich jednostki na listę Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Wpis do tego elitarnego grona mógłby uświetnić, przypadający już za dwa lata, jubileusz 110.lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyborowie.

Podczas imprezy rozstrzygnięto także konkurs plastyczny pt. „Wiatr, wypadek, ogień, woda – strażak zawsze rękę poda” organizowany przez druhów z Przyborowa.

Imprezę zakończył występ uczniów z Zespołu Szkół i Przedszkola w Przyborowie przygotowany pod opieką Krystyny Żurek, Alicji Czuj, Ireny Nogi i Krystiana Zycha. Wieczorem odbyła się zabawa taneczna.

 

 Zadanie pod nazwą „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Remizy OSP Przyborów, na potrzeby Centrum Kulturalnego Wsi” realizowano od października 2010 roku. Wykonawcą I etapu robót, który zakończył się 28 września 2012 roku była Firma Handlowo Usługowa „BUDOMAT” inż. Henryk Matras z Wojnicza. Powierzony wykonawcy zakres obejmował prace budowlano – wykończeniowe w zakresie budynku i zamknął się kwotą nakładów w wysokości 1 miliona 741 tysięcy złotych.

W ramach II etapu prac zakończonego w październiku ubiegłego roku wykonano zagospodarowanie terenu oraz ogrodzenie przy budynku. Prace zrealizowała firma GOR-BUD z Gorlic.

III etap to wyposażenie obiektu. W ramach jego realizacji zakupiono meble i regały do pomieszczeń, żaluzje do okien, komputery wraz z oprogramowaniem, stół tenisowy i bilardowy, sprzęt audiowizualny oraz ksero. Zadanie zrealizowano w miesiącu kwietniu br., a wykonawcą zamówienia była firma ULART-CEZAS z Gorzowa Wielkopolskiego.

Na realizację zadania Gmina Borzęcin pozyskała dofinansowanie ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 w ramach Schematu 6.2 B Infrastruktura społeczna w wysokości 1 miliona 752 tysięcy 202 złotych. Całkowita wartość projektu, zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego zamyka się kwotą 2 milionów 511 tysięcy 533 złotych.

Otwarcie CKW  :: Przyborów maj 2013r.

Otwarcie CKW  :: Przyborów maj 2013r.

Otwarcie CKW  :: Przyborów maj 2013r.

Otwarcie CKW  :: Przyborów maj 2013r.

Otwarcie CKW  :: Przyborów maj 2013r.

Otwarcie CKW  :: Przyborów maj 2013r.

Otwarcie CKW  :: Przyborów maj 2013r.

Otwarcie CKW  :: Przyborów maj 2013r.

Otwarcie CKW  :: Przyborów maj 2013r.

Otwarcie CKW  :: Przyborów maj 2013r.

Otwarcie CKW  :: Przyborów maj 2013r.

Otwarcie CKW  :: Przyborów maj 2013r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiązane artykuły

Back to top button