Aktualności

Noworoczny Turniej Kręglarski

Serdecznie zapraszamy miłośników kręgli klasycznych do udziału w Noworocznym Turnieju Kręglarskim, który odbędzie się w najbliższą sobotę 10 stycznia na Kręgielni BOSiR w Brzesku. Będzie to czwarty ostatni turniej eliminacyjny w ramach cyklu Grand Prix Gminy Brzesko w kręglach klasycznych.

Startujemy o godz. 9.00 od kategorii dzieci i młodzieży. Natomiast kategorie seniorów rozpoczniemy o godz. 14.00.

Grand Prix objęte jest honorowym patronatem Burmistrza Brzeska Grzegorza Wawryki. Organizatorami turnieju są: BOSiR Brzesko, TKKF Sokół Brzesko, UM Brzeska oraz Zarząd Osiedla OKOCIMSKIE.

REGULAMIN
GRAND PRIX GMINY BRZESKO
W KRĘGLACH KLASYCZNYCH

 1. 1.ORGANIZATOR
  Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzesku, Zarząd Osiedla „OKOCIMSKIE”, TKKF Sokół Brzesko, Urząd Miasta Brzeska.
 2. 2.MIEJSCE TURNIEJU
  Kręgielnia BOSiR, ul. Browarna 13 a, 32-800 Brzesko
 3. 3.TERMIN
                    –  11.10.2014 r. (sobota) – III MISTRZOSTWA GMINY W KRĘGLACH KLASYCZNYCH

                  –   8.11.2014 r. (sobota) – XV Mistrzostwa Małopolskiego TKKF w kręglach Memoriał Fr. Czesława KLINIKA (wg odrębnego

                                                                 regulaminu)

                  –  13.12.2014 r. (sobota) – XXVIII TURNIEJ KRĘGLARSKI IM. WŁADYSŁAWA PIOTROWSKIEGO

                  –  10.01.2015 r. (sobota) – NOWOROCZNY TURNIEJ KRĘGLARSKI

Zgłoszenia zawodników przyjmowane pod nr tel. 014/ 68 65 030  
lub bezpośrednio w dniu turnieju, najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem danej kategorii wiekowej !!!

 1. 4.KATEGORIE WIEKOWE
  od godz. 9.00
       – dzieci (ur. po 01.07.2003)

     – młodziczka / młodzik (ur. 01.07.2000 – 30.06.2003)

     – juniorka / junior mł. (ur. 01.07.1996 – 30.06.2000)

     – juniorka / junior (ur. 01.07.1991 – 30.06.1996)
od godz. 14.00

     – seniorka / senior (ur. przed 01.07.1991)

 1. 5.WARUNKI UCZESTNICTWA
  – turniej indywidualny, bez podziału na amatorów i czynnych zawodników, dostępny dla wszystkich chętnych
  – obowiązuje strój i obuwie sportowe (zamienne)

– osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców na udział w turnieju.
– w dniu turnieju każdy uczestnik własnoręcznym podpisem potwierdza akceptację regulaminu.
– zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i nie mają przeciwwskazań lekarskich do udziału w turnieju kręglarskim
– WPISOWE: 10 zł –KATEGORIA SENIOR/KA
                         5 zł – KATEGORIE DZIECI I MŁODZIEŻY

 1. 6.CELE TURNIEJU
  – popularyzacja kręglarstwa
  – promowanie aktywnego wypoczynku
 2. 7.SPRAWY FINANSOWE
  – Koszty organizacji i prowadzenia turnieju ponosi organizator
  – Koszty dojazdu, wyżywienia, wpisowe, ubezpieczenia zawodnicy pokrywają we własnym zakresie
 3. 8.ZASADY TURNIEJU:
  – start zawodników odbywa się w kolejności zgłoszeń
  – turniej w systemie blokowym – po 4 zawodników
  – ZACZYNAMY O GODZ. 9.00. Kategorie dzieci i młodzieży startują naprzemiennie.
  – w kategoriach dzieci i młodzieży zawodnicy oddają po 40 rzutów do pełnych (po 10 na każdym torze w czasie 4 minuty/tor)
  – w kategorii senior/ka zawodnicy oddają po 60 rzutów do pełnych (po 15 na każdym torze w czasie 6 minut/tor)

– o miejscu końcowym w danym turnieju decyduje w kolejności: liczba zbitych kręgli, liczba „dziewiątek”, liczba „ósemek”, liczba rzutów zerowych.

– GRAND PRIX  to cztery turnieje, na których zawodnikom będą przyznawane pkt. za zajęcie odpowiedniego miejsca. Na ostatnim turnieju nastąpi podliczenie wszystkich punktów i wyłonienie najlepszych kręglarzy w Gminie Brzesko. Przy równej liczbie punktów, decyduje start we wszystkich 4 zawodach, a jeśli dalej jest remis to wyższy wynik uzyskany w ostatnim turnieju.

PUNKTACJA:

 

Miejsce

Ilość punktów

Miejsce

Ilość punktów

1

25

11

10

2

22

12

9

3

20

13

8

4

18

14

7

5

16

15

6

6

15

16

5

7

14

17

4

8

13

18

3

9

12

19

2

10

11

20 i kolejne

1

 

 1. 9.POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • Zawodnicy odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone w wyniku użytkowania sprzętu do gry niezgodnie z regulaminem
 • Organizator nie bierze odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje zawodników powstałe w trakcie turnieju
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. W przypadku istotnych zmian zobowiązuje się do powiadomienia zawodników o wprowadzonych zmianach
 • Każdy z zawodników przed rozpoczęciem turnieju potwierdza zgłoszenie własnoręcznym podpisem, co jest warunkiem przystąpienia do rozgrywek oraz akceptacją regulaminu
 • Za rzeczy pozostawione bez opieki organizator nie odpowiada
 • Za zaistniałe wypadki niezawinione przez organizatora, nie ponosi on odpowiedzialności

Zwycięzcy otrzymają medale ufundowane przez Burmistrza Brzeska, dyplomy oraz drobne nagrody rzeczowe od sponsorów.

Powiązane artykuły

Back to top button