Aktualności

Nowy wóz bojowy OSP Borzęcin Dolny w służbie

Nowy nabytek OSP Borzęcin Dolny, średni samochód ratowniczo – gaśniczy Volvo 3/16 4×4, po dokonaniu niezbędnych formalności administracyjnych i technicznych został w dniu 20 października br. wprowadzony do podziału bojowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku. Jak informuje Prezes Jednostki w Borzęcinie Dolnym, a zarazem Komendant Gminny OSP Grzegorz Małek nowy wóz bojowy uczestniczył już w trzech akcjach, wyjeżdżając do pożaru budynku gospodarczego, jak również dwukrotnie do likwidacji miejscowych zagrożeń w postaci powalonych drzew.

Aby wprowadzić pojazd do podziału bojowego w KP PSP musieliśmy dokonać wielu niezbędnych formalności związanych nie tylko z odbiorami technicznymi, ubezpieczeniem i rejestracją pojazdu, ale również wykonaniem wymaganego przebiegu 1200 kilometrów, będącego warunkiem zapewnienia dalszej gwarancji oraz szkoleniami obsługi pojazdu, autopompy i detektora wielogazowego. Po wypełnieniu wszelkich warunków samochód został wprowadzony do podziału bojowego, a na jego wyposażeniu, poza wyposażeniem standardowym znajdują się m.in. zestaw PSP R1 wraz z deską i klamrami ortopedycznymi, detektor wielogazowy, aparaty ODP, piła łańcuchowa do drewna, piła do stali i betonu, sprzęt burzący, agregat oddymiający, pompa szlamowa, drabina dw10, szybkie natarcie, maszt oświetleniowy przenośny, kombinezony do owadów błonkoszkrzydłowych, działko wodno-pianowe o wydajności 3000 l/min, 10 węży W52 i 8 węży W75 – informuje Grzegorz Małek, Prezes OSP Borzęcin Dolny.

Nowy wóz bojowy, odebrany przez władze gminy i strażaków jednostki OSP w trakcie uroczystego przekazania w Gromniku w dniu 26 maja br. został zakupiony dzięki projektowi „Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie”, w ramach którego do jednostek OSP w województwie małopolskim trafiły łącznie 34 nowe pojazdy. Dofinansowanie na ten cel pochodziło z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Uroczystego przekazania pojazdów dokonał Stanisław Sorys, wicemarszałek województwa małopolskiego w asyście Adama Kwaśniaka, przewodniczącego komisji rewizyjnej i radnego sejmiku.

Koszt zakupu pojazdu dla OSP Borzęcin Dolny zamknął się kwotą 681 174,00 złotych, z czego dofinansowanie RPO WM stanowi 46,09% tj. kwota 313 953,10 złotych, a wkład własny gminy Borzęcin 53,91% – kwota 367 220,90 złotych. Dodatkowo gmina pokryła koszty zakupu detektora wielogazowego w wysokości 4 043,01 złotych – informuje Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Pozyskany przez Gminę Borzęcin dla jednostki OSP Borzęcin Dolny średni samochód ratowniczo – gaśniczy został wykonany na podwoziu Volvo FLD3C/FL. W kabinie pojazdu mieści się 6 strażaków.

Wóz wyposażony jest w niezbędny sprzęt, m.in. autopompę, maszt z oświetleniem LED, wyciągarkę o sile 8 ton, a także zestaw do łączności radiowej. Samochód może jednorazowo przewieźć ok. 3000 litrów wody i 300 litrów środka pianotwórczego do gaszenia pożarów. Napęd 4×4 umożliwia dotarcie do najbardziej niedostępnych terenów – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP – Co niezwykle ważne, pojazd jest także przyjazny dla środowiska, gdyż silniki spełniają bardzo wysokie normy czystości spalin. Dodatkowo jednostka OSP otrzymała detektor wielogazowy, który umożliwi szybką reakcję w przypadku niebezpieczeństwa związanego z zatruciem czadem czy wybuchem gazu – dodaje.

Warto podkreślić, że nowe pojazdy trafiły do tych OSP w Małopolsce, które najbardziej ich potrzebują. Rozdzielając środki w ramach projektu komisja konkursowa brała pod uwagę m.in. średnią liczbę interwencji w latach 2012-2014, liczbę ratowników z odpowiednimi uprawnieniami, posiadany sprzęt, a także dotychczas otrzymaną pomoc.

Powiązane artykuły

Zobacz także
Close
Back to top button