Aktualności

Nowym burmistrzem został Grzegorz Wawryka

Przez kolejne cztery lata gminą Brzesko rządził będzie obecny burmistrz Grzegorz Wawryka – tak zdecydowali wyborcy w II turze glosowania.

Z liczby uprawnionych do głosowania  2 9 0 9 2 do urn wczoraj poszło 1 0 1 7 9

co stanowi frekwencję 35%.  Wszystkie wydane karty trafiły do urn, z czego 116 zostało uznanych za nieważne.

Z liczny 10063 oddanych ważnych głosów,  4722 oddano na kandydata Stanisława Pacurę, natomiast 5341 głosów oddano na obecnego burmistrza Grzegorza Wawrykę. Co stanowi proporcję procentową  47% wyborców głosowało za Pacurą  a 53% za Wawryką.

Zaprzysiężenie burmistrza odbędzie się, być może jeszcze dziś, podczas zwołanej sesji na godzinę 15. Sesja ma na celu zaprzysiężenie nowych członków rady oraz wybór nowego przewodniczącego Rady Miejskiej Brzeska oraz jego zastępców. 

Powiązane artykuły

Zobacz także
Close
Back to top button