Aktualności

Obchody 110-lecia OSP oraz oddanie do użytku Centrum Rekreacyjnego w Borzęcinie Dolnym

W piękny i słoneczny dzień 6 października 2012 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Borzęcinie Dolnym obchodziła uroczyście swoje 110-te urodziny. O godz. 14.00 w miejscowym kościele parafialnym rozpoczęła się msza św. w intencji OSP Borzęcin Dolny. Zebranych powitał proboszcz ks. Marek Obrzut, a homilie wygłosił ks. Dziekan Władysław Pasiut. Po mszy św. nastąpił uroczysty przemarsz na oddawane do użytku Centrum Rekreacyjne w Borzęcinie Dolnym, które powstało na działce tzw. Rogożówki w centrum miejscowości. Przepięknie urządzony plac, który posłużył strażakom w dniu ich święta, jest z pewnością wizytówką nie tylko miejscowości, ale i całej gminy.

Przygotowania do jubileuszu trwały od ponad miesiąca. Wiele prac wzięli na swoje barki sami druhowie, którzy społeczną pracą próbowali jak najlepiej przygotować obiekt remizy i jego otoczenie do uroczystości. Prezesujący miejscowej jednostce OSP Grzegorz Małek starał się trzymać rękę na pulsie i z zaangażowaniem koordynować wszystkie prace.

Osób, które wspomogły mnie w organizacji, było bardzo wiele. W przygotowaniach uczestniczyło prawie 15 mężczyzn i 4 kobiety – wszyscy zrzeszeni w naszej jednostce OSP. Bez ich zaangażowania impreza pewnie nie odbyłaby się. Wszyscy poświęcili swój wolny czas, aby ten dzień był szczególnym i pięknym – komentuje Grzegorz Małek. – Bardzo dużej pomocy udzielił wójt Gminy Janusz Kwaśniak i dyrektor GOK Piotr Kania. Nie zawiedli sponsorzy, a wśród nich Arkadiusz Świencicki, Carlsberg Polska S.A – Browar Okocim (sponsor główny), „Bamber” TARTAK – pokrycia dachowe Józef Pajdzik, Agnieszka Tomaszek Sklep spożywczo – przemysłowy „AGNIESZKA” – Borzęcin, CEMEX Polska Sp. z o.o. – Żwirownia Borzęcin, Firma Handlowo-Usługowa „EL-BUD” Leszek Wójcik, Kopalnia Kruszyw Zbrody 1 Sp. z o.o. Zakład Górniczy w Dołędze, Kruszywa- Beton-Transport Miruna s.c, Kwiaciarnia JOLA – Jola i Janusz Siudut, Martyński Wiesław – Zakład kamieniarsko – nagrobkowy Zaborów, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo- Usługowe Franciszek HEBA, Usługi Transportowe Krajowe i Zagraniczne Adam Płachno – Borzęcin, Regionalna Grupa Detaliczna – Delikatesy Cezar Borzęcin, Transport Drogowy Borzęcin Dolny. Wszystkim im w imieniu swoim i całej jednostki bardzo dziękuję – mówi prezes Małek.

Uroczystości rozpoczęły się zbiórką poddziałów na terenie boiska sportowego w Borzęcinie Dolnym. Przybyły poczty sztandarowe i oficjalne delegacje z: OSP Borzęcin Górny, OSP Jagniówka, OSP Bielcza, OSP Łęki, OSP Przyborów, OSP Rylowa, OSP Dołęga i OSP Wał – Ruda. Najstarsze pokolenie borzęcińskich strażaków reprezentowali druhowie: Jan Musiał, Tadeusz Knap i Zdzisław Chmioła. Obowiązki dowódcy uroczystości pełnił druh Krzysztof Wojtas. Na czele kolumny marszowej znajdowała się zabytkowa sikawka z roku 1910 wypożyczona z OSP Wola Radłowska, na której zasiedli druhowie seniorzy. Powoził druh Jerzy Knap. Wśród przybyłych gości byli m.in.: gospodarz gminy Borzęcin, wójt Janusz Kwaśniak, a jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, druh Ryszard Pikul – zastępca prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie, Andrzej Potępa – Starosta Powiatu Brzeskiego, Marian Zalewski – Prezes Powiatowy OSP, Dariusz Pęcak – Komendant Powiatowy PSP w Brzesku, Komendant Powiatowy Policji Robert Biernat, Józef Ciochoń i Marian Tomala – wiceprezesi ZG OSP RP, Radni Gminy Borzęcin z Przewodniczącym Rady Czesławem Małkiem na czele.

Meldunek złożony przez druha Krzysztofa Wojtasa przyjął zastępca prezes ZOW ZOSP RP województwa małopolskiego Ryszard Pikul. Następnie, przy dźwiękach hymnu, wciągnięto flagę państwową na maszt. Po przywitaniu zaproszonych gości Złotymi odznakami „Za zasługi dla pożarnictwa” odznaczono druhów: Stanisława Ciuruś i Piotra Małka. Srebrne odznaki otrzymali m.in.: Andrzej Szatkowski, Janusz Obłąk i Paweł Czernek, a brązowe Mirosław Wilkosz, Michał Czernek, Marek Curyło i Krzysztof Wojtas. Odznakę „Strażak wzorowy” przyznano m.in.: Dawidowi Kuliś, Sebastianowi Kudła, Adamowi Janik i Piotrowi Radlińskiemu.

W okolicznościowym przemówieniu prezes OSP Borzęcin Dolny przybliżył działalność miejscowej jednostki na przestrzeni 110 lat. Wspomniał druhów, którzy zakładali przed ponad wiekiem miejscową straż ogniową. Byli to: Jan Cholewa, Józef Kwaśniak, Stanisław Siudut, Jan Grzybek, Jan Ducinowski (pierwszy naczelnik), Andrzej Poznan i Wojciech Szatkowski.

Dziś wspólnie świętujemy jubileusz i cieszymy się z sukcesów naszej jednostki. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie zaangażowanie pokolenia naszych dziadków i ojców. Do najbardziej zasłużonych druhów należą: Julian Kudła, Tadeusz Rogóż, Stanisław Janczura, Franciszek Prokopek, Eugeniusz Kwaśniak, Mieczysław Kołodziejski, Stanisław Cholewa, Józef Rogóż, Józef Gałek, Stanisław Siudut i Jan Grzybek – wymieniał prezes. Wspomniał, że od 1904 roku miejscowi strażacy dysponowali sikawką na podwoziu czterokołowym, ciągniętą przez parę koni. Sprzęt ten sprawował nienagannie swoją funkcją aż do 1945 roku. W 1955 roku zakupiono działkę, na której – w czynie społecznym – wzniesiono obiekt remizy. Oficjalne otwarcie strażnicy nastąpiło w 1964 roku. 23 czerwca 1968 roku przekazano samochód pożarniczy marki Star. W okresie funkcjonowania jednostki strażacy aktywnie włączali się w życie społeczne gminy, wsi i parafii. Nieodległym przykładem była powódź z 2010 roku, w trakcie której strażacy z Borzęcina Dolnego przepracowali 2960 godzin, a obecny prezes jednostki – najwięcej z gminy Borzęcin, bo 337,5 godziny.

Obecnie nasza jednostka liczy 30 druhów, w tym 3 honorowych i 5 dziewczyn. Posiada nowoczesny sprzęt ratowniczy, specjalistyczne ubrania, zakupiona zostanie nowa, wysokowydajna pompa pozwalająca skutecznie i szybko usuwać wodę z zalanych terenów i domostw. Również w zawodach pożarniczych organizowanych w ciągu ostatnich kilku lat nasza jednostka zajmuje czołowe miejsca – podsumowywał Małek, który pełni także funkcję Gminnego Komendanta OSP.

W dalszej części głos zabrał wójt Gminy Janusz Kwaśniak. Pogratulował pięknego jubileuszu, a także zachęcił do dalszej owocnej pracy. Odwołując się do historii miejscowej jednostki OSP przypominał, że powinnością strażaka jest niesienie pomocy ludziom i ratowanie dobytku.

My, współcześnie żyjący jesteśmy winni tym, którzy przed nami pracę na rzecz obecnego i przyszłych pokoleń. Bogata i chlubna historia jednostki OSP w Borzęcine Dolnym wymaga od nas jej kontynuowania – mówił wójt Kwaśniak. Dziękując druhom za ich owocną i pełną poświęcenia pracę, życzył dalszego efektywnego rozwoju i spełnienia wszystkich planów, zarówno tych związanych z rozwojem jednostki OSP, jak i tych prywatnych: rodzinnych i zawodowych. Przedstawił też informację o zakresie rzeczowym Centrum Rekreacyjnego, które powstało w miejscowości nakładem 375 tysięcy złotych. Środki na realizację zadania gmina pozyskała, za pośrednictwem Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu”, w zakresie operacji „Odnowa i Rozwój Wsi” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wójt podziękował także wszystkim, którzy zadbali o to, aby miejsce to wyglądało pięknie.

Dzisiaj teren rekreacyjny prezentuje się okazale. Jest wizytówką nie tylko miejscowości Borzęcin Dolny, ale również całej gminy. Ale nie było by tej inwestycji bez solidnej współpracy i determinacji mieszkańców, zaangażowania inwestora, projektantów, inspektora nadzoru, wykonawcy. Dlatego chciałem podziękować: sołtysowi wsi, a zarazem radnemu Czesławowi Czaja za podjęte i skuteczne działania na rzecz rozbiórki drewnianego budynku i pozyskania działki tzw. „Rogożówki” oraz dalszą współpracę przy budowie terenu rekreacyjnego, Zarządowi Kółka Rolniczego w Borzęcinie Dolnym za zakup działki i jej przekazanie na rzecz gminy Borzęcin, Radnym Rady Gminy w Borzęcinie, z Przewodniczącym Czesławem Małkiem na czele za zabezpieczenie środków finansowych w budżecie, niezbędnych do realizacji zadania, firmie projektowej ARCHITRAW Doroty Filipczyk z Alwerni za wykonanie projektu przedsięwzięcia, wykonawcy zadania, przedsiębiorstwu Opoka z Tychów, reprezentowanemu przez Prezesa Zbigniewa Zajdela, za solidne, terminowe i sprawne wykonanie zadania, pracownikom Urzędu Gminy, merytorycznie odpowiedzialnym za nadzór, prowadzenie i rozliczenie zadania oraz inspektorowi nadzoru za dobrze wykonaną pracę – mówił w trakcie uroczystości wójt Kwaśniak.

Nowo wybudowany plac rekreacyjny poświęcił ks. Władysław Pasiut i ks. Marek Obrzut. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Janusz Kwaśniak – Wójt Gminy Borzęcin, ks. prałat Władysław Pasiut – Dziekan Dekanatu Szczepanowskiego, ks.Marek Obrzut – Proboszcz Parafii w Borzęcinie Dolnym, Andrzej Potępa – Starosta Powiatu Brzeskiego, Anna Rogóż – radna Rady Powiatu Brzeskiego, Czesław Małek – Przewodniczący Rady Gminy Borzęcin, Tadeusz Żurek – zastępca wójta gminy Borzęcin, Czesław Czaja – Sołtys Wsi Borzęcin Dolny, Grzegorz Małek – Prezes Jednostki OSP w Borzęcinie Dolnym, Zbigniew Zajdel – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Opoka”.

Do strażaków przemówił starosta brzeski Andrzej Potępa. Wraz z gratulacjami przekazał czek na kwotę 3000 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dolnym z okazji 110-lecia jej powstania. Odczytano listy które nadeszły z okazji jubileuszu.

Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Andrzej Mróz napisał m.in.: Z dumą patrzę na rozwój tej jednostki, z roku na rok obserwuję coraz większa aktywność środowiska związana z ochrona przeciwpożarową. Wiem, że kontynuując ponad stuletnia tradycję Waszych poprzedników z odwagą i poświęceniem podejmujecie kolejne zadania, stawiając czoło wciąż pojawiającym się zagrożeniom. Gratuluje wszystkim wyróżnionym i życzę Wam wszystkiego co najlepsze – niech Wasza służba zawsze spotyka się z ludzka wdzięcznością, a każdy dzień przynosi satysfakcje płynącą z dobrze wypełnionego obowiązku.

Kolejny list do OSP Borzęcin Dolny nadszedł od Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP Waldemara Pawlaka (…) Szanowne Druhny i Druhowie. Z okazji jubileuszu 110 – lecia Waszej Ochotniczej Straży Pożarnej, w imieniu Zarządu Głównego Zawiązku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz własnym, przesyłam najserdeczniejsze pozdrowienia i gratulacje. Składam Wam, Szanowne Druhny i Druhowie, a także kilku pokoleniom Waszych Przodków, wyrazy najwyższego szacunku i uznania za bezinteresowna i humanitarna służbę ludziom, odwagę i ofiarność podczas akcji gaśniczych, godne noszenie munduru strażackiego, popularyzowanie kultury, oświaty i tradycji oraz integrowania ziemi Brzeskiej. Druhnom i Druhom z Państwowej Straży Pożarnej serdecznie dziękuję za pomoc udzielaną Ochotniczym Strażom Pożarnym (…).

Okolicznościowy list przesłał minister pracy i polityki społecznej: (…) Drodzy Strażacy, ponoszony przez Was trud walki z nieprzewidywalnym żywiołem, Wasza postawa i motywacji – ochotników zawsze spieszących na pomoc – zasługują nie tylko na moja wdzięczność, ale też na szacunek mieszkańców całej gminy. Życzę wam aby powodów do strażackich interwencji było jak najmniej, a pomyślność i spełnienie dawały satysfakcję z podejmowanych trudów ochotniczej służby. Z poważaniem Władysław Kosiniak – Kamysz.

Listy gratulacyjne przesłali też: Premier Donald Tusk, Poseł na Sejm RP Edward Czesak i Prezes ZOW ZOSP RP woj. Małopolskiego Edward Siarka. Podczas uroczystości dokonano też odprowadzenia „starego” sztandaru pochodzącego z 1938r. Na tym zakończyła się oficjalna część uroczystości.

Delegacje, goście honorowi i jednostka OSP Borzęcin Dolny udali się do odnowionej Remizy Strażackiej. Tam oczekiwały ich dzieci ze Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Dolnym pod opieką nauczycielek: P. Cecylii Czaja i P. Marii Zając. Najmłodsze pokolenie „Dolan” zaprezentowało piękne tańce, śpiewy i deklamacje. Strażacy nagrodzili ich słodyczami. Obiad minął w miłej i radosnej atmosferze. Był czas na wymianę myśli i wpis do Kroniki OSP Borzęcin Dolny.

Wieczorem odbyła się zabawa taneczna w której uczestniczyli mieszkańcy Borzęcina Dolnego i sąsiednich miejscowości. Jubileusz 110-lecia jednostki świętowano do białego rana.


Lucjan Kołodziejski, Piotr Kania


 

Poniżej treść kilku wpisów do Kroniki OSP Borzęcin Dolny.

 

Gratulacje z okazji tak wspaniałego jubileuszu oraz życzenia satysfakcji z pełnienia służby strażaka. Przewodniczący Rady Gminy Borzęcin Czesław Małek

 

Z okazji pięknego Jubileuszu 110-lecia działalności Jednostki OSP W Borzęcinie Dolnym, życzę aby bogata jej historia była przyczynkiem do dalszej efektywnej pracy na rzecz Mieszkańców i przyszłych pokoleń. Niech społeczna służba przynosi pełną satysfakcję i radość. Janusz Kwaśniak Wójt Gminy Borzęcin, Prezes ZOG ZOSP RP

 

Serdecznie gratuluję pięknego jubileuszu 110-lecia OSP Borzęcin Dolny. Życzę dalszych sukcesów i zadowolenia z tej niełatwej służby Zalewski Marian Prezes Zarządu powiatowego OSP Brzesko

 

 Serdeczne gratulacje z okazji pięknego jubileuszu OSP w Borzęcinie Dolnym oraz podziękowania za pomoc w zabezpieczania zdarzeń składa inspektor R. Biernat Komendant Powiatowy Policji w Brzesku

 

W imieniu wszystkich strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku składam serdeczne gratulacje z okazji jubileuszu 110-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dolnym. Dziękuję za dotychczasowa działalność ratowniczą. Jednostce życzę dalszej owocnej działalności, życzę nowego sprzętu ratowniczego. Wszystkim strażakom życzę satysfakcji ze społecznej działalności. Dariusz Pęcak komendant powiatowy PSP w Brzesku.

 

W imieniu zarządu oddziału wojewódzkiego ZOSP RP województwa małopolskiego składam najlepsze życzenia z okazji 110-lecia powstania OSP Borzęcin Dolny. Jesteście kontynuatorami pięknej i szlachetnej idei pomocy drugiemu człowiekowi. Wszystkim druhnom i druhom życzę wszelkiej pomyślności oraz dużo satysfakcji z pracy społecznej wiceprezes ZOW ZOSP RP woj. małopolskiego Ryszard Pikul.


110 urodziny :: OSP Borzęcin Dolny

110 urodziny :: OSP Borzęcin Dolny

110 urodziny :: OSP Borzęcin Dolny

110 urodziny :: OSP Borzęcin Dolny

110 urodziny :: OSP Borzęcin Dolny

110 urodziny :: OSP Borzęcin Dolny

110 urodziny :: OSP Borzęcin Dolny

Powiązane artykuły

Back to top button