Aktualności

Komitety wyborcze na start

Od wczoraj, 27 sierpnia, do 8 września można rejestrować komitety wyborcze, które wystawią kandydatów na wójtów, burmistrza i prezydentów oraz do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich. Komitety mogą zakładać również organizacje społeczne i sami wyborcy.

Od 2002 roku wybieramy wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w wyborach bezpośrednich. Zwycięzcą zostaje kandydat, który uzyskał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Wybory są ważne niezależnie od frekwencji. Jeżeli żaden kandydat nie uzyska poparcia więcej niż połowy wyborców, konieczne jest przeprowadzenie drugiej tury głosowania, do której zakwalifikuje się dwóch kandydatów z najlepszym wynikiem uzyskanym w pierwszej turze. Druga tura odbędzie się po dwóch tygodniach, czyli 30 listopada 2014.

Komitet wyborców zgłaszający kandydatów tylko w jednym województwie,  może liczyć 5 osób i przed rejestracją jest zobowiązany zebrać podpisy 20 wyborców. Komitet musi powołać pełnomocnika wyborczego i pełnomocnika finansowego. Podpisów nie musi zbierać komitet zgłaszający kandydatów tylko do rady gminy niebędącej miastem na prawach powiatu (przyp. Brzesko jest miastem, niebędącym na prawach powiatu).

Komitety wyborcze zgłaszają kandydatów w formie list. W każdym okręgu wyborczym komitet może zgłosić tylko jedną listę. Ilość kandydatów zależy od organu samorządowego, do którego ich zgłaszamy.
Do rady gminy niebędącej miastem na prawach powiatu zgłaszamy w okręgu listę zawierającą tylko jedno nazwisko. Wybory odbywają się tam bowiem w okręgach jednomandatowych, gdzie mandat radnego uzyskuje tylko jeden kandydat, który uzyska największą ilość liczbą głosów.
Większą ilość kandydatów możemy zgłosić w wyborach do pozostałych organów. W wyborach proporcjonalnych do rady miasta na prawach powiatu minimalna ilość kandydatów na jednej liście w okręgu to 5. Maksymalna zależy od tego, ile mandatów jest do uzyskania w danym okręgu. Może to być od 5 do nawet 10 mandatów (w zależności od wielkości okręgu). Komitet może zgłosić maksymalnie dwa razy tylu kandydatów, ile mandatów jest do zdobycia. Obowiązuje też kwota płci – na liście musi się znaleźć co najmniej 35% kobiet i co najmniej 35% mężczyzn.
W wyborach do rad powiatów i sejmików województw zgłosić można nie więcej niż dwukrotność ilości radnych wybieranych w danym okręgu. W wyborach do rady powiatu w każdym okręgu wyborczym wybiera się od 3 do 10 radnych. Minimalna ilość kandydatów na liście wynosi 5, zaś maksymalna 20 (tam gdzie wybiera się 10 radnych powiatowych). Do sejmików wojewódzkich w okręgu wyborczym wybiera się od 5 do 15 radnych. Minimalna ilość kandydatów wynosi 5, zaś maksymalna 30 (tam gdzie wybiera się 15 radnych sejmiku).
Obowiązuje także kwota płci na poziomie 35%.

Każda lista kandydatów musi uzyskać poparcie określonej ilości wyborców:
– co najmniej 25 podpisów poparcia dla listy kandydatów do rady gminy niebędącej miastem na prawach powiatu,
– co najmniej 150 podpisów poparcia dla listy kandydatów do rady miasta na prawach powiatu,
– co najmniej 200 podpisów poparcia dla listy kandydatów do rady powiatu,
– co najmniej 300 podpisów poparcia dla listy kandydatów do sejmiku województwa.
Wyborca może udzielić poparcia nieograniczonej ilości list kandydatów. Nie może też wycofać raz udzielonego poparcia. Poparcie jest ważne, gdy zawiera własnoręczny czytelny podpis, a także numer PESEL i adres zamieszkania osoby udzielającej poparcia.

Powiązane artykuły

Back to top button