Aktualności

Opłatkowe Spotkanie Seniorów w Bielczy

Podobnie jak w latach ubiegłych, niedługo po Nowym Roku – 12 stycznia 2013 r. odbyło się w Bielczy „Spotkanie Opłatkowe Seniorów” organizowane przez parafialny oddział „Caritas”. Spotkanie rozpoczęła msza św. sprawowana w intencji seniorów przez proboszcza parafii w Bielczy, ks. Tadeusza Kubalę. Druga część spotkania, tradycyjnie już, odbyła się w sali widowiskowej Budynku Wielofunkcyjnego.

W wygłoszonej homilii ks. proboszcz poruszył kwestie trudnej sytuacji ludzi starszych w Polsce i apelował, by nie pozwolili zepchnąć się na margines życia społecznego. Podkreślił, że seniorzy mają prawo do własnego życia, zaspokajania własnych potrzeb i realizowania pasji, tymczasem bardzo często ich rola jest zredukowana do darmowej opieki nad wnukami, wyręczania w prowadzeniu domu, bądź utrzymywania dorosłych dzieci i ich rodzin. Ks. Kubala odniósł się również do zaniedbań ze strony państwa w systemie opieki nad osobami starszymi, wskazując na brak dostępu do świadczeń medycznych, niewystarczającą liczbę oddziałów geriatrycznych, poradni i lekarzy specjalizujących się w leczeniu chorób wieku starczego.

Po mszy św. wszyscy zgromadzili się w sali widowiskowej Budynku Wielofunkcyjnego. Ksiądz proboszcz serdecznie powitał przybyłych gości, wyrażając radość z faktu, że tak wielu starszych mieszkańców skorzystało ze skierowanego do nich zaproszenia. Powitał również gości specjalnych: Danutę Rogóż – kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, sołtys Annę Choczyńską, dyrektor Zespołu Szkół w Bielczy Renatę Wodę i Józefę Kubala – prezes parafialnego oddziału „Caritas”. Zwrócił się także z podziękowaniem do wszystkich, którzy zaangażowali się w przygotowanie uroczystości.

Następnym punktem programu były „Jasełka” przedstawione przez uczniów Zespołu Szkół. Spektakl przygotowany był perfekcyjnie – „aktorzy” doskonale odegrali swoje role, a widowiskowości występowi dodały piękna scenografia, rekwizyty i kostiumy, fantastyczna oprawa muzyczna i zastosowanie odpowiedniego oświetlenia, w które niedawno doposażył się GOK w Borzęcinie. W przygotowaniu i prezentacji spektaklu pomogło także niedawno oddane do użytku okotarowanie sceny, która dzięki temu nabrała właściwego wyglądu i funkcjonalności. Nie były więc zaskoczeniem gromkie brawa po przedstawieniu.

Kolejną, najbardziej wzruszającą, częścią były życzenia. Z krótkim okolicznościowym przemówieniem wystąpiła Danuta Rogóż, która przekazała życzenia również od władz gminy: Janusza Kwaśniaka, wójta gminy Borzęcin i Tadeusza Żurka, zastępcy wójta. Serdeczne życzenia w imieniu Piotra Kani – dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i wszystkich pracowników GOK przekazała Joanna Świątek.

Po krótkiej modlitwie, życzeniach składanych przez ks. proboszcza i przełamaniu opłatkiem rozpoczęła się część biesiadna, podczas której seniorzy spotkali się przy stole na poczęstunku przygotowanym przez panie z „Caritas”.

Nie był to jednakże koniec atrakcji, gdyż po obiedzie rozpoczęła się zabawa taneczna. Stało się bowiem w Bielczy tradycją, że „Spotkanie opłatkowe seniorów” odbywa się w karnawale nie tylko po to, aby się spotkać i porozmawiać, ale również potańczyć. Bawiono się więc i tańczono do późnych godzin wieczornych, z tym większą ochotą, że kapela przygrywała do tańca nie tylko hity sprzed lat, ale także piosenki ludowe z naszej okolicy.

Uczestniczący w spotkaniu seniorzy nie kryli radości, że zostali zaproszeni i głośno wyrażali chęć uczestnictwa w kolejnych „imprezach”. Należy więc mieć nadzieję, że organizatorom dorocznych „Spotkań Opłatkowych” nie zabraknie sił i środków niezbędnych do przygotowania kolejnych.

J. Ś.  

Spotkanie Opłatkowe Seniorów :: Bielcza

Spotkanie Opłatkowe Seniorów :: Bielcza

Spotkanie Opłatkowe Seniorów :: Bielcza

Spotkanie Opłatkowe Seniorów :: Bielcza

Spotkanie Opłatkowe Seniorów :: Bielcza

 

 

 

 

 

Powiązane artykuły

Back to top button