Aktualności

Ostatnia szansa na płatne staże dla młodych z powiatu brzeskiego

Ruszył piąty i zarazem ostatni w tym roku nabór na płatne czteromiesięczne staże w firmach, które są finansowane w ramach projektu „Młodzi Proaktywni”. To świetna okazja dla przedsiębiorstw planujących zwiększenie zatrudnienia na darmowe przetestowanie potencjalnych pracowników, z kolei dla osób bezrobotnych to szansa na zdobycie doświadczenia podczas płatnego stażu, a potem stałej pracy.

Staże są całkowicie bezpłatne dla pracodawców

Wynagrodzenie stażysty jest w całości finansowane ze środków projektu „Młodzi Proaktywni”. Dodatkowo w ramach projektu pokrywane są koszty badań lekarskich oraz ubezpieczenia. Do obowiązków pracodawcy należy jedynie zorganizowanie stanowiska do odbycia stażu, określenie zakresu obowiązków stażysty oraz przygotowanie oceny lub opinii po zakończeniu stażu.

Firma, która chce pozyskać stażystę, może pobrać wniosek o zorganizowanie stażu na stronie Mlodzi.Fundacjaproaktywni.pl/Dla-pracodawcow, albo zarejestrować się na stronie Pjakpracuj.pl, wpisać ofertę stażu, a wtedy wniosek zostanie wygenerowany automatycznie. Pracodawca ma wpływ na to, kto ma być u niego stażystą. Może określić wymagany poziom wykształcenia, umiejętności, albo sam wskazać jednego lub więcej kandydatów, których chce przyjąć na staż.

Kto może zostać stażystą?

Na staż finansowany w ramach akcji „Młodzi Proaktywni” mogą zostać przyjęte osoby między 18–29 rokiem życia, bierne zawodowo i niekształcące się trybie stacjonarnym, z następujących powiatów: tarnowskiego, dąbrowskiego oraz brzeskiego, obszary wiejskie.
Osoby, które zakwalifikują się do projektu, najpierw wezmą udział w bezpłatnych warsztatach, a także zostaną objęte indywidualnym doradztwem zawodowym i wsparciem ze strony osobistego opiekuna, psychologa oraz pośrednika pracy. Następnie zostaną skierowane na staż zawodowy w jednej z firm uczestniczących w programie. W trakcie tego stażu mają też prawo do odbycia szkolenia poszerzającego ich umiejętności zawodowe, zgodnie z ich profilem zawodowym. Organizatorzy akcji gwarantują zwrot kosztów przejazdu na warsztaty i do pracy. Stażyści mogą też liczyć na stypendium za udział w szkoleniu.

Oferta dla 33 osób

Z oferty staży w obecnym naborze do projektu może skorzystać jeszcze 33 osoby. Dotychczas w ramach akcji „Młodzi Proaktywni” w regionie tarnowskim wsparciem zostało objętych 87 osób. Do chwili obecnej 59 osoby podjęły staż zawodowy, a 39 osób już go zakończyło. Spośród 39 osób, które zakończyły staż, zatrudnienie podjęło 26 osób. Ponadto 42 uczestników podniosło swoje kwalifikacje zawodowe przez udział w różnorodnych kursach lub szkoleniach zawodowych.

Kandydaci mogą się zgłosić do projektu samodzielnie przez formularz dostępny pod tym adresem: http://mlodzi.fundacjaproaktywni.pl/formularz-aplikacyjny/.

„Młodzi Proaktywni” – co to za projekt?

Projekt „Młodzi Proaktywni” jest realizowany przez Fundację Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości Proaktywni w ramach Priorytetu I, Poddziałania 1.2.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powiązane artykuły

Zobacz także
Close
Back to top button